Po Juknėnų klevaisAntano Miškinio literatūrinės premijos laureatų Petro Panavo, Jono Strielkūno, Henriko Čigriejaus, Vytauto Kazielos, Valdemaro Kukulo, Vytauto V. Skripkos, Vlado Braziūno, Reginos Katinaitės-Lumpickienės, Algimanto Baltakio eilėraščių rinktinė. 

Sudarytojas ir viršelio nuotraukų autorius Vytautas Kaziela, korektorė Regina Katinaitė-Lumpickienė.

Išleido UAB "Kamonada", spausdino UAB "Utenos spaustuvė".

Knygos leidimą parėmė Utenos rajono savivaldybė. 2011

2020 vasara

 

Kino namai TAURAPILIS logotipas

 

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt