S2500062Kraštotyrininkų duomenimis iš Kėdainių apskrities Surviliškio valsčiaus ginti tėvynę 1919-1920 metų nepriklausomybės kovose išėjo 95 savanoriai vyrai.
Už mūsų lietuvišką žodį, už raštą
Ir kryželio ažūrinę pynę - kaip reikėjo mylėt savo kraštą,
Kad net mirt nebaisu už Tėvynę.
1919 m. vasario 9 d. ties Taučiūnų kaimu pirmasis kautynėse žuvo Povilas Lukšys.

Iškils pavojui Lietuvos valstybės nepriklausomybei, Povilas Lukšys pradėjo kurti kovini būrį, į kurį telkė vyrus iš Kazokų kaimo - K.Gedeika, J. Žukauskas, A. Lukšys, M. Lukšys, K. Svetikas, V.Mataitis, D. Ambraška, J. Rapšys. Iš Bučionių kaimo - Pranas Petrulaitis, Jonas Petrulaitis, Ignas Petrulaitis, Stasys Petrulaitis, Vincas Petrulaitis iš Šventybrasčio parapijos- Vincas Rabačiauskas, J.Drižys, M.Švabinskas, V.Šatas, S.Mykolaitis ir kiti...
1919-1920 metų nepriklausomybės kovose dalyvavę Surviliškio valsčiaus Vyties kryžiaus kavalieriai: Juozas Antanavičius, Felicijonas Daugvilas, Antanas Jančiauskas, Antanas Kačiauskas, Floras Lukšys, Povilas Lukšys, Juozas Mataitis, Vincas Novogrudskis, Vincas Rabačiauskas, Antanas Sinickas, Antanas Urbelis.
Už šiuos kovotojus 2016 m. rugpjūčio 21 dieną Kėdainių rajone Surviliškio bažnyčioje aukojamos šventos mišios ir pašventinta atminimo lenta 1919-1920 kovų dalyviams.
Savanorių vardu kalbėjo Utenos „Bočių“ bendrijos atstovė Amelija Katinienė, padėkusi už kovotojų atminima ir pagerbimą Surviliškio seniūnei Vandai Petrauskienei, savanorio Prano Petrulaičio anūkei Alinai Pūrinei.
Plk. Prano Saladžiaus šaulių 9-oji rinktinė ir Utenos„Bočių“ ansamblis renginyje atliko kovines dainas.

 

Kino namai TAURAPILIS logotipas

 

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt