10358698 10205311779661768 6819274344298476260 nVioleta Develienė

2014 m. spalio 25-tą dieną į Utenos r. Tauragnų miestelį skubėjo visi, kam brangi romansų muzika. Vakaras „Po Tauragnų dangum" sukvietė šio muzikinio stiliaus puoselėtojus ir gerbėjus jau aštuntąjį kartą. Tradicinėje miestelio šventėje savo pasirodymus žiūrovams dovanojo Ignalinos r. Linkmenų kaimo etnografinis ansamblis „Linkmena" (Ona Kliševičienė), Kupiškio r. Subačiaus kultūros namų mišrus vokalinis ansamblis „Viešinta" (vadovė Irena Jėčiuvienė), Kupiškio r. Lukonių kultūros namų moterų kvartetas (vadovė Irena Jėčiuvienė), Molėtų kultūros centro Inturkės moterų vokalinis ansamblis (vadovė Rima Deruvienė), Panevėžio bendruomenės namų kapela „Žara" (vadovas Petras Skrebė), Utenos kultūros centro Sudeikių skyriaus vokalinis ansamblis „Sudeikiečių gaida" (vadovė Audronė Misiukaitė), Utenos kultūros centro Tauragnų skyriaus moterų vokalinis ansamblis (vadovė Vilma Valienė), Zarasų kultūros centro Suvieko padalinio vokalinis ansamblis (vadovė Diana Skvarčinskaitė). Ypatingi romansų vakaro svečiai – Tauragnų senjorų ansamblis, kuris susiburia tik išskirtinėmis progomis.

DSCF60622014 m. spalio 25 d. Rokiškio krašto muziejuje įvyko respublikinės medžio drožėjų darbų parodos Liongino Šepkos premijai laimėti uždarymas. Aštuonioliktoji L. Šepkos premija įteikta Valentui Butkui iš Ukmergės už darbų ciklą „Didžiosios metų šventės". Premiją įsteigė Rokiškio rajono savivaldybė. Šiemet tradicinėje medžio drožėjų darbų parodoje Liongino Šepkos premijai laimėti dalyvavo ir du Utenos rajono tautodailininkai - Anelė Araminienė, šiemet apdovanota už kolekcijos stilistinę vienovę (prizą įsteigė skulptorius, dukart L. Šepkos premijos laureatas Saulius Lampickas iš Alytaus) ir Rimantas Jonas Semėnas, gavęs Rokiškio krašto muziejaus ir Lietuvos tautodailininkų sąjungos įsteigtą apdovanojimą už sėkmingą debiutą.

Daugiau apie parodą >>>

2014 10 25 nominacijos2014 m. spalio 25 d. Utenos kultūros centre vyko tarptautinis vaikų ir jaunimo vokalinės muzikos konkursas-festivalis „Muzikinės nominacijos Utena 2014". „Muzikinės nominacijos" Utenoje vyko jau 5 kartą. Šiais metais dalyvo kolektyvai ir solistai iš įvairių Lietuvos miestų, bei Latvijos, Lenkijos, Rusijos. Dalyvių amžius nuo 4 iki 19 metų. Konkurso-festivalio rezultatai >>>

Nuotraukos >>>

1Vienas žymiausių, moderniausių XX amžiaus lietuvių poetų, vertėjas, literatūros kritikas, Lietuvos nacionalinės premijos laureatas, Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaras Alfonsas Nyka-Niliūnas (tikroji pavardė - Alfonsas Čipkus) 2014 metų liepos 15 dieną atšventė savo 95-ąjį gimtadienį. Gimė 1919 m. liepos 15 d. Nemeikščiuose. Pirmieji eilėraščiai parašyti 1937 m., spausdinti studentiškoje spaudoje. Pirmoji knyga „Praradimo simfonijos" išėjo 1946 m. Tiubingene. Kiti poezijos rinkiniai: „Orfėjaus medis" (1953 m.), „Balandžio vigilijos" (1957 m.), „Vyno stebuklas" (1974 m.), „Žiemos teologija" (1985 m.). Pasižymėjo kaip puikus vertėjas. Vertė iš prancūzų (Ch. Baudelaire, A. Rimbaud, P. Claudel, H. Michaux), vokiečių (Stefan George), anglų (T. S. Eliot) ir italų (Giacomo Leopardi) poezijos. Išvertė V. Šekspyro „Hamletą". Rašė straipsnius, recenzijas, esė.

2014 m. spalio 15 d. Kaune, Maironio lietuvių literatūros muziejuje buvo surengta paroda „Laisvė būti savimi", skirta mūsų kraštiečiui poetui, jubiliatui A. Nykai – Niliūnui". Vyko jubiliejui skirtas vakaras, kuriame grojo Valstybinis Vilniaus kvartetas. A. Nykos – Niliūno eilėraščius skaitė Kauno valstybinio dramos teatro aktorius Petras Venclova, išsamų pranešimą apie poetą skaitė VDU Vokiečių ir prancūzų filologijos katedros profesorė Viktorija Skrupskelytė, režisierius Gytis Padegimas dalijosi savo įžvalgomis apie poeto asmenybę.

img00412014 m. spalio 10 d. Utenos kultūros centro dailės galerijoje atidaryta Utenos dailės mokyklos mokytojų Daniaus Galiausko tapybos ir Giedriaus Mazūro keramikos darbų paroda.

Paroda veiks iki 2014 m. lapkričio 12 d.

100 42732014 m. spalio 6 dienos popietę Utenos kraštotyros muziejuje vyko Juozapo Miliūno tapybos pastelių parodos „Tylos garsai" atidarymas. Juozapas Miliūnas gimė 1933 m. Utenos apskrityje, Leliūnų valsčiuje, Vereikių kaime. Tapybos mokėsi Dailės institute, po studijų aktyviai dalyvavo respublikinėse ir užsienio parodose - tiek personalinėse tiek ir grupinėse - su kitais dailininkais. Nuo 1967 m. Juozapas Miliūnas yra Lietuvos dailininkų sąjungos narys. J. Miliūno darbų yra įsigiję Lietuvos dailės muziejus, privačios galerijos ir meno kolekcininkai JAV, Vokietijoje, Prancūzijoje, Rusijoje. Autorius jau ne pirmą kartą Utenos kraštotyros muziejui dovanoja savo darbus. Intensyviai kurdamas, dailininkas daug metų dirba pedagoginį darbą - du dešimtmečius vadovavo Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokyklai, kur ir dabar tebedirba papildomojo ugdymo mokytoju. Juozapas Miliūnas - tikras peizažinės tapybos meistras. Pastarosios parodos paveikslai piešti pastele. Nuostabūs Lietuvos peizažai, kaip mokytojas Vytautas Petronis sakė - jaučiama meilė gamtai, tikroviškam, subtiliai apibendrintam peizažui. Dailininko paveiksluose vaizduojami gamtovaizdžiai yra nepaprastai įtaigūs, nuotaikingi, sklidini ir romantikos ir pridegti paslapties šydu.
Parodos atidaryme dalyvavo daug Utenos šviesuolių, senjorų. Labai gaila, bet parodoje pasigedome jaunimo, Dailės mokyklos auklėtinių.

Informacija ir nuotraukos Zitos Mackevičienės ir Utenos kraštotyros muziejaus.

2014 10 04 Leliunai2014 m. spalio 5 d., leliūniškiai paminėjo Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną. Į Utenos kultūros centro Leliūnų skyrių po Šv. Mišių suėję miestelio gyventojai klausėsi seniūnės Linos Petronienės sveikinimų, braukdami ašarą gausiai plojo iš Sudeikių atvykusiam kolektyvui „Sudeikiečių gaida" (vadovė Audronė Misiukaitė).
Informacija ir foto Jurgitos Pavilonienės.

P1080491Violeta Develienė

2014 m. rugsėjo 19 dieną Utenos kultūros centro Tauragnų skyriuje vyko renginys, skirtas Kristijono Donelaičio jubiliejiniams metams paminėti. Bibliotekininkė Nijolė Šuminienė surengė parodą, skirtą Kristijono Donelaičio 300-osioms metinėms, pradinukai iliustravo K. Donelaičio poemą „Metai". Susirinkusiems žiūrovams apie Donelaitį vaizdžiai papasakojo kultūrinių renginių organizatorė Danguolė Grabauskienė, o ištraukas iš poemos paskaitė mokytoja Vijolė Budvytienė. Organizatorių kvietimu Tauragnuose svečiavosi Utenos kultūros centro „Žaliaduonių" teatras. Režisierius Šarūnas Kunickas pakvietė tauragniškius į spektaklį „Pavasario linksmybės", pagal K. Donelaičio poemą „Metai". Susirinkusiems žiūrovams uteniškiai teatralai padovanojo smagių akimirkų, parodydami, kad skaityti ir vaidinti Donelaitį galima įvairiai.

DSCF27072014 m. rugsėjo 2 d. Utenos tradicinių amatų centre „Svirnas" vyko naujos Odetos Tumėnaitės – Bražėnienės karpinių knygos „Popierinės užuolaidėlės" pristatymas. Renginys skirtas Utenos miesto šventei. Knygos pristatymo vakare dalyvavo knygos leidėjo UAB „Utenos Indra" kolektyvo nariai, savivaldybės atstovai, autorės kolegos tautodailininkai, literatai, karpinių meistrai, kurių užuolaidėlės išspausdintos naujojoje knygoje. Visi renginio dalyviai turėjo galimybę pabandyti kirpti užuolaidėlę.

2014 08 29 Prieš ketverius metus Aukštaitijos ir Žemaitijos rašytojai susibūrė į literatūrini sambūrį „Atokios stotys". Buvo pradėtas leisti ir literatūrinis almanachas, tradiciškai pasirodantis vasaros pabaigoje. Rugpjūčio 29 dieną į almanacho sutiktuves autoriai rinkosi Telšiuose. Jau dešimtą valandą ryto svečius iš Kelmės, Klaipėdos ir Utenos priėmė Telšių rajono meras Vytautas Kleiva. Toliau sekė įspūdinga kelionė po su žymiausiu Žemaitijos poetu Vytautu Mačerniu susijusias vietas, pasižvalgymas po gražiai tvarkomus Telšius. Vakare pilnutėlėje žemaičių muziejaus „Alka" salėje įvyko ketvirtojo almanacho sutiktuvės. Vakaro kulminacija tapo Telšių mero literatūrinės premijos įteikimas. Už aktyvią kultūrinę-literatūrinę veiklą ir almanacho „Atokios stotys" rengimą leidybai, už savitus eilėraščius, parašytus gimtąja aukštaičių uteniškių tarme, bei sugestyvią publikaciją ketvirtajame almanache „Atokios stotys" garbinga premija įteikta uteniškei poetei Reginai Katinaitei-Lumpickienei.
Šventėje dalyvavo rašytojai Vytautas Stulpinas, Petras Panavas, Alvydas Katinas, Ona Jautakė, Vytautas Kaziela, Gvidas Latakas, Dalia Tamošauskaitė, Danielius Milašauskas, Vytautas Šimkūnas, Viktoras Gulbinas, Petras Gintalas, Regina Katinaitė-Lumpickienė. Su šiais ir kitais almanacho „Atokios stotys 2014" autoriais uteniškiai bus pakviesti susitikti rugsėjo 20 dieną.

Vytautas Kaziela
Autoriaus nuotraukoje:
Poetas, Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas pasveikino seserį su garbingu apdovanojimu.

2014 08 24 FalmirosVioleta Develienė

2014 m. rugpjūčio 24 d. Utenos r., Vaikutėnuose, Falmira ir Rimantas Sinicos plačiai atvėrė savo namuose įrengtos galerijos duris, kviesdami meno gerbėjus pasigėrėti vizualiojo meno kūriniais, pasiklausyti gitarų skambesio ir jaukiai pabūti kartu. Šį kartą Falmiros galerijoje eksponuojama žymaus menininko Rimanto Dichavičiaus paroda „Vizijos". Tai unikalių darbų ciklas, kuriame išnaudojama per kelis dešimtmečius sukaupta patirtis sujungianti grafikos, tapybos, fotografijos ir dabartinės poligrafijos teikiamas meninės išraiškos galimybes. Parodos lankytojui siūlomas netikėtas, žavus vizijų pasaulis.

P12105342014 m. rugpjūčio 15-17 dienomis viename seniausių Lenkijos miestų Liubline vyko tradicinė Jogailos mugė. Mugėje dalyvauja tik kviestiniai liaudies meistrai iš Lenkijos, Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos ir Slovakijos, kuriantys tradicinį savo tautos meną.
Šiemet pirmą kartą mugėje dalyvavo uteniškė tautodailininkė Odeta Tumėnaitė-Bražėnienė. Ji pristatė savo karpinius, linoraižinius, medžio raižinius, margučius ir išleistas knygas. Tautodailininkė susipažino su kūrėjais iš kitų šalių, apžiūrėjo Liublino lankytinus objektus, papildė savo karpinių ir margučių kolekcijas.
Odeta Tumėnaitė-Bražėnienė buvo apdovanota diplomu už savo tradicinius kūrinius ir jų pristatymą mugėje. Šis diplomas kartu yra ir kvietimas į kitų metų Jogailos mugę Liubline.

CIMG13552014 m. rugpjūčio 10 d. sukako 140 metų nuo Lietuvos prezidento Antano Smetonos gimimo. Į gražią šventę Taujėnuose, kur mokėsi Antanas Smetona, skirtą jubiliejiniam prezidento gimtadieniui, Utenos „Bočius" pakvietė Ukmergės „Bočių" klubo „Viltis" pirmininkė Valerija Naraškevičienė. Taujėnų dvaro parke skambėjo dainos, atliekamos Kauno, Jonavos, Ukmergės, Anykščių, Utenos „Bočių" bendrijų narių.

Šventės dalyviai aplankė dvaro muziejų, prisiminti istoriniai faktai, susiję su Antanu Smetona - prezidentu, kuris itin rūpinosi mūsų krašto gerove, puoselėjo ūkininavimo tradicijas.

 71259372014 m. liepos 14 - rugpjūčio 9 d. Utenos kraštotyros muziejuje eksponuojama tautodailininko Edmundo Jazgevičiaus medžio dirbinių paroda.

2020 vasara

 

Kino namai TAURAPILIS logotipas

 

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt