Violeta Develienė

Utenoje šiuo metu vieši svečiai iš Latvijos Respublikos, Daugpilio profesinės mokyklos moksleiviai. Būsimieji baldžiai, kurie pagal mainų programą atvyko į Utenos regioninį profesinio mokymo centrą, 2014 m. balandžio 1 d. susitiko su Utenos rajono tautodailininku Albinu Šileika. Tautodailininkas moksleiviams pasiūlė edukacinius užsiėmimus „Medžio pažintis drožyboje". Besidarbuojant praktiškai moksleiviai galėjo iš Albino sužinoti kaip ant prieverpsčių išgaunamas raštas, užduoti įvairius klausimų apie medžio raižybą bei tautinį paveldą.

IMG 00102014 m. kovo 29 dieną (šeštadienį), 17 val. 50-ąjį gimtadienį švenčiant, Utenos muzikos mokykla pakvietė į mokytojos G. Armonaitienės smuikininkų KONCERTĄ-ŠVENTĘ, kurioje dalyvavo Agnė Kanapeckaitė-Umbrasienė, buvusi Utenos muzikos mokyklos mokinė, Birutė Ilčiukaitė – Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų gimnazijos 9 klasės mokinė, Jovilė Mikuckaitė ir Beata Kučinskaitė - Kauno J.Gruodžio konservatorijos 9 kasės mokinės, VU Kamerinis orkestras (dirigentas ir vadovas Paulius Bernardas Koncė). Solo su orkestru grojo Utenos muzikos mokyklos mokinės Miglė Mikuckaitė ir Tilija Kazickaitė.

2014 03 27 2014 m. kovo 27 d. Ukmergės kultūros centre įvyko išvažiuojamasis Aukštaitijos regiono etninės kultūros globos tarybos posėdis, kuriame Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos pirmininkė Zita Mackevičienė pristatė 2013 metais atliktus darbus. Buvo patvirtintos 2014 metų darbų gairės. Ukmergiškiai pasidžiaugė savo kultūros institucijų veikla etninės kultūros srityje. Buvo diskutuojama ir apie 2015 - uosius Etnografinių regionų metus,  problemas ir džiaugtasi gražiu praėjusių metų nuveiktų darbų derliumi.
Iš Aukštaitijos regiono susirinkusius 22 savivaldybių atstovus pasveikino naujasis Etninės kultūros globos tarybos pirmininkas Virginijus Jucys, kuris pakeitė savo kadenciją baigusią Etninės kultūros globos tarybos pirmininkę Dalią Urbonavičienę. Pirmininkas apdovanojo etninės kultūros darbuotojus, ilgus metus dirbančius tradicinės kultūros puoselėjimo labui. Jų tarpe ir dvi uteniškės ilgametė Utenos kraštotyros muziejaus fondo saugotoja Elena Juodzevičienė ir Utenos vaikų lopšelio - darželio „Želmenėlis" folkloro ansamblio Kupolytė" vadovė, mokytoja ekspertė Elena Kiškienė.

2014 03 24 ZarasaiVioleta Develienė

Kovo 24-27 dienomis Zarasų kultūros centre vyko tradicinė teatralų šventė „Teatro savaitė". Kovo 25 d. žiūrovams buvo pristatyta Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms ir Teatro metams paminėti skirta 2014 m. Lietuvos dainų šventės „Čia mano namai" regionų dalyvių poemos „Metai" premjera. Metų laikų tėkmę pagal Donelaičio poemą originaliai suvaidino keturi teatrai: Pavasaris – Utenos kultūros centro mėgėjų teatras Žaliaduoniai" (režisierius Š. Kunickas), Vasara – Zarasų kultūros  centro mėgėjų teatras (režisierė G. Jonušaitė – Žvirblienė), Ruduo – Tauragės kultūros centro mėgėjų teatras (režisierė A. Liuščiūnienė), Žiema - Raseinių kultūros centro mėgėjų teatras (režisierė J. Šimaitienė). Svetingi organizatoriai įteikė šventės dalyviams prisiminimo dovanas ir pasveikino teatro mėgėjus su artėjančia teatro diena.2014 03 Teatro dienos Zarasai

 

2014 m. kovo 22 d. Utenos Aukštakalnio progimnazijoje vyko paskutinė atranka į šemet vyksiančią dainų šventę „Čia – mano namai". Atrankos, kurią stebėjo Lietuvos liaudies kultūros centro choerografijos poskyrio vadovė Snieguolė Einikytė, egzaminą puikiai išlaikė Utenos mokytojų folkloro kolektyvas „Levindra", vadovaujamas mokytojos Audingos Kvaselytės. Visi uteniškių kolektyvai dalyvavę atrankose, šiemet pateko į Lietuvos dainų šventę „Čia – mano namai", kur mūsų miestą atstovaus daugiau kaip 400 dalyvių.
 


2014 03 22 Moletai2014 m. kovo 22 d. Molėtų kultūros centre vyko tradicinė romansų popietė „Rožę tą...“, sukvietusi meno kolektyvus iš Kauno, Anykščių, Zarasų, Utenos, Molėtų miestų ir rajonų. Utenąi šiais metais atstovavo Utenos kultūros centro Sudeikių skyriaus moterų vokalinis ansamblis „Sudeikiečių gaida“ (vadovė Audronė Misiukaitė).

2014 03 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 03 21Aukštaitijos fotografus vienijantis gamtos fotografų klubas „Žalias skėtis" šiais metais keturioliktąjį kartą paskelbęs apie rengiamą parodą-konkursą „Žemės diena 2014-Utena" sulaukė 112 dalyvių ne tik iš visos Lietuvos, bet ir Baltarusijos, Latvijos, Ukrainos, taip pat tautiečių, gyvenančių kitose užsienio šalyse. 2014 m. kovo 21 d. fotografijų paroda, kurioje taip pat eksponuojami ir menininko Giedriaus Mazūro keramikos darbai ir kuriai surengti finansinė parama skirta ir iš Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos, atidaryta Utenos dailės mokykloje.

100 6315Violeta Develienė

2014 m. kovo 18-19 dienomis Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčioje vyko tradicinis, 9-asis jaunųjų giesmininkų festivalis „Giesmių giesmelė". Festivalio organizatoriai - Utenos Dievo Apvaizdos parapija ir Utenos mokykla- vaikų darželis „Varpelis" džiaugėsi dalyvių gausa - abi dienas bažnyčioje skambėjo gausybė giesmių, fleitų melodijos, kanklių, gitarų akordai bei jaunystės širdžių muzika. Stilizuotai giesmių festivalio dalyvius šokiais pasveikino Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblis „Vieversa" ir jų vadovė Roberta Macelienė, originaliu kankliavimu žavėjo Užpalių „Pasagėlės" kanklininkai, giesmes dovanojo Utenos miesto ir rajono ikimokyklinių ir ugdymo įstaigų kolektyvai.

 

Užgavėnės Tauragnuose2014 m. kovo 4 dieną tauragniškiai šventė Užgavėnes. Išvyti žiemos susirinko gausus būrys persirengėlių bei žiūrovų. Grojo Tauragnų kaimo kapela, vadovaujama Vilmos Valienės, smagiam rately sukosi ir vaikai, ir suaugę. Norintys galėjo išbandyti rankos miklumą ir stiprumą įvairiose rungtyse, o šeimininkės vaišino visus net trijų rūšių gardžiais blynais. Tradiciškai neapseita be Lašininio ir Kanapinio kovos, o šventės pabaigoje sudeginta Morė, „atvežta" į renginį net iš Žemaitijos. Nors žiemos Tauragnuose, kaip ir visur kitur, šiemet lyg ir nebuvo, bet ją vis tiek simboliškai varė tranki muzika, smagus šokis ir susirinkusiųjų gera nuotaika. Renginį organizavo UKC Tauragnų skyrius ir bendruomenė.


Tekstas Danguolės Grabauskienės. Nuotraukos Justės Šuminaitės.

2014 m. vasario 26 d. Rajoninė folkloro šventė ČIRVIRVYRAS-2014Violeta Develienė

Kas dveji metai šalyje vyksta Lietuvos vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų – konkursas „Tramtatulis". Siekdama, kad pasirengimas šiam konkursui nenutrūktų, Utenos vaikų lopšelis – darželis „Želmenėlis" muzikos pedagogė, ekspertė Elena Kiškienė kas antri metai rengia vaikų lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – šventę „ČIRVIRVYRAS". 2014 m.vasario 26 d.  šventės gaspadoriai Elena Kiškienė ir Valdas Laurinavičius pasveikino gausų būrį liaudies kūrybos atlikėjų iš skirtingų Utenos ugdymo įstaigų, kurie savo pasirodymais džiugino folkloro puoselėtojus. 

2014 m. vasario mėnesį Utenos tautodailininkų klubo „Svirnas" narys Kazimieras Adiklis vaikų lopšelyje-darželyje „Pasaka" supažindino priešmokyklinukus su tradicinės molio švilpynės lipdimu, puošybos elementų panaudojimu, tradicinio lietuviško lipdymo iš molio ypatumais. Darželinukai  kartu su Kazimeiru Adikliuu lipdė švilpynes, paukštelių ir gyvūnėlių figurėles. Vaikų darbeliai bus skirti kasmet  Utenos lopšelyje-darželyje „Pasaka" darželyje vykstančioje Kaziuko mugėje.

Vasario 16 Tauragnuose2014 m. vasario 14 dieną Tauragnų pradinėje mokykloje ir ikimokyklinėje įstaigoje vyko užsiėmimas „Gražiausios spalvos trys". Pasipuošę vėliavos spalvos drabužėliais mažieji iš geltonos, žalios ir raudonos spalvų kūrė įvairius darbelius.

Vasario 15 dieną pagrindinės miestelio įstaigos (seniūnija, kultūros namai, ugdymo įstaiga, bažnyčia, bendruomenė) puošė savo gatves, panaudodamos geltoną, žalią ir raudoną spalvas. Gatvės laikinai gavo kitus pavadinimus: link seniūnijos - Pagarbos gatvė, prie Kultūros namų - Šviesos g., prie bendruomenės - Bendrystės g., link bažnyčios - Tikėjimo g., prie paminklo žuvusiems Tauragnų krašte - Laisvės aikštė.

Parodos pristatymas2014 m. vasario 14 d. Utenos kraštotyros muziejuje pristatyta tautodailininko Rimanto Jono Semėno medžio drožinių paroda. Paroda bus eksponuojama iki kovo 3 d.

Apie autorių. Rimantas Jonas Semėnas gimė 1939 m. vasario 2 d. rytų Aukštaitijoje, Plipų kaime, Utenos rajone. Baigęs Utenos vidurinę mokyklą, mokėsi Vilniaus žemės ūkio buhalterijos technikume, kurį baigės 1964 m. Tais pačiais metais pradėjo dirbti ir iki 1999 m. dirbo žemės ūkio įmonėse buhalteriu, ekonomistu.
Nuo mažens mėgo piešti bei drožinėti iš medžio. Drožinėjo verpstes, rankšluostines, paukštelius, įvairius medinius žaislus. Meninė veikla lydėjo visą gyvenimą (laisvalaikiu piešė, kūrė eiles, prozos miniatiūras). Prieš penkiolika metų pradėjo iš medžio drožti Užgavėnių kaukes. Kiekvienais metais prisijungdavo vis daugiau Užgavėnių dalyvių, todėl ir kaukių poreikis didėjo. Taip tautodailininko dirbtuvėje gimė daugybė Užgavėnių personažų. Vėliau susidomėjo apvaliosios skulptūros drožyba. 

„Metų knygos rinkimai"Kaip kasmet taip ir šiemet į bibliotekų duris pasibeldė respublikinė akcija „Metų knygos rinkimai". Jos tikslas - skatinti Lietuvos gyventojus domėtis šiuolaikine lietuvių literatūra, kelti mūsų visuomenėje skaitymo prestižą, o pagrindinė idėja - pristatyti geriausius praeitais metais išleistus lietuvių literatūros kūrinius. Mūsų Užpalių biblioteka šioje akcijoje dalyvauja aštuntą kartą. Jos metu skaitytojų teismui pristatomos naujausios ir geriausios lietuvių autorių knygos vaikams ir suaugusiems. Gerai žinoma, kad didžioji žmogiškosios patirties dalis mums turi atitekėti iš savosios literatūros, tai yra lietuvių. Todėl mes, bibliotekininkės, didelį dėmesį skiriame nacionalinės literatūros propagavimui. Ši akcija kaip tik labai veiksmingas būdas paskatinti domėtis lietuvių autoriais, naujausia jų kūryba. Jei ir palyginti negausi nedidelės tautos literatūra yra intensyviai skaitoma, jei apie ją aktyviai mąstoma – ir pasikeitimu nuomonėmis, ir vertinimais, - ji tarsi išdidėja, jos svarba išauga. O ėjimas į knygą prasideda vaikystėje ir labai svarbu to žygio nenutraukti, jį puoselėti ir visokeriopai skatinti. Kiekvienais metais lietuvių rašytojai vaikams padovanoja bent keletą naujų, originalių ir vertingų knygų.

2020 vasara

 

Kino namai TAURAPILIS logotipas

 

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt