Kupolytė2014 m. vasario 8 d. Utenoje vyko Lietuvos dainų šventės „Čia – mano namai" pučiamųjų instrumentų orkestrų ir šokių ir dainų ansamblio apžiūra, kurios metu buvo peržiūrimos ir iš naujo tvirtinamos mėgėjų meno kolektyvų kategorijos pagal meninį lygį, veiklą ir rezultatus. Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos ir Aukštakalnio progimnazijos mokyklos jungtinis pučiamųjų orkestras „Cinkas" (vadovas Vytautas Latonas) ir Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblis „Vieversa" (meno vadovė Roberta Macelienė, vokalinės grupės vadovė Ona Aleknavičienė, kapelos vadovas Povilas Velikis) buvo puikiai įvertinti ir pakviesti Dainų šventėje „Čia - mano namai".

CIMG6252Dr. Aldona Vasiliauskienė 

2014 m. vasario 9 d. Antalieptėje paminėtos kraštiečio Dievo tarno arkivyskupo Mečislovo Reinio (1884 02 03–1907 06 10–1926 04 05–1953 11 08) 130-osios gimimo metinės. Renginio sumanytoja ir programos autorė Antalieptės seniūnaitė Olga Raugienė.
Arkivyskupas M. Reinys gimė neįprasto pavadinimo vietovėje – Madagaskare – tai Zarasų ir Utenos rajonų riba, pusiaukelė tarp Daugailių ir Antalieptės. Jis buvo jauniausias 11 vaikų šeimoje. Daugailių Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje M. Reinys krikštytas (nuo 1832 m. caro valdžiai Antalieptės bažnyčią pavertus cerkve, katalikai lankė bažnyčią Daugailiuose), čia aukojo ir pirmąsias šv. Mišias. Tapęs Vilkaviškio vyskupu koadjutoriumi, o vėliau ir Vilniaus arkivyskupu jis lankydavo savo gimtąjį kraštą, domėjosi jaunimo – skautų, ateitininkų – bei kitų katalikiškų organizacijų veikla, rėmė juos materialiai.

DSCF46792014 m. vasario 5 d. Daugailiuose vyko arkivyskupo Mečislovo Reinio 130-ųjų gimimo metinių paminėjimas. Po Šv. Mišių Daugailių Šv. Antano Paduviečio bažnyčiojepadėtos gėlės ir uždegtos žvakės prie simbolinio arkivyskupo M. Reinio kapo. Daugailių pagrindinėje mokykloje vyko atvira istorijos pamoka, kurioje pranešimus skaitė jaunosios mokyklos kraštotyrininkės (pranešimas „Arkivyskupo Mečislovo Reinio svarbiausi gyvenimo ir veiklos epizodai", mokytoja Rita Jurkevičienė), dr. Aldona Vasiliauskienė (paskutinė arkivyskupo M. Reinio gyvenimo stotelė – Vladimiro kalėjimas). Renginyje dalyvavo akademikas Algirdas Gaižutis, Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas, Utenos rajono savivaldybės Kultūros skyriaus vyr. specialistė Zita Mackevičienė, Daugailių seniūnijos seniūnė Giedrė Eimutienė.

2014 m. vasario 9 d. arkivyskupo Mečislovo Reinio atminimas pagerbtas Antalieptėje. Renginyje dalyvavo europarlamentarė Radvilė Morkūnaitė.

R.AbukauskienėManau, kad knygos kaip ir žmonės turi savo likimus. Manoji knygutė „Mano žydintis laikas“ pasaulį išvydo po ilgų svarstymų, abejonių.
Kai manęs nebekviečia skambutis,
Mane kas rytą pasitinka upelis.
   Gamtos pasaulis, man toks nežinomas savo dėsniais, bet toks artimas ir mielas širdžiai nuo pat vaikystės. Klajoju, stebiuosi, bet nesuprantu, kodėl taip vyksta. Įnykstu į gamtos knygas, žodynus, atlasus, vadovus. Kai  kam atrodo keista, kad aš panorau sužinoti, kaip vadinasi aplink augančios ne tik gėlės, bet ir įvairiausi žolynai, jų vertė. Samanos, kerpės, medžiai – visiems tokie pažįstami, bet ne daug ką gali apie juos pasakyti. Ir aš pasineriu į šitą pasaulį: klausau laidas, žiūriu filmus, pasivaikščiojimų metu ieškau gamtoje augalų, gyvūnų. Koks džiaugsmas, kai randu jau matytus ekrane ar aprašytus knygoje. Savo pastebėjimus užsirašau. Metai – apskritas ratas – vieni baigiasi, prasideda kiti. Aš keliauju ir lyginu šių metų rugsėjį su praeitų metų rugsėju. Kokie jie skirtingi! Ir tada iš ten, iš vaikystės, gražiausio gyvenimo tarpsnio, ateina prisiminimai, kaip mane supažindino su aplinka, mokė joje elgtis, ką galima daryti, o ko ne. Tų žmonių jau seniai nebėra, jie iškeliavę į amžinybę. Likau aš, kuri dar galiu papasakoti. Ir aš pasakoju...
   Dieną keičia ilgėjančios naktys. Giedromis naktimis atsiveria dangaus skliautas. O žvaigždynų didybė! Ir dėkoji, kad esi Žemėje, kad gali tai matyti. Ir pasakoju savo prisiminimus iš vaikystės žvaigždėtų naktų. Tie potyriai juk kiekvieno skirtingi ir skirtingai suprantami. Kaip gera, kai stengiasi tave suprasti! Bevaikščiojant mintys ir posmais išsilieja.

 

                                                                                        Regina Abukauskienė

Renginio akimirkaNuo 1991-ųjų sausio 13 dienos praėjo visai nedaug – 23 metai, tačiau kiekvienam, išgyvenusiam to meto įvykius, bėgantys metai nepajėgūs iš atminties ištrinti to, ką jautė visi, ką jautė Lietuva.
„Atmintis gyva, nes liudija" – tai ne tik kasmetinės pilietinės akcijos, kurios metu skatinama sausio 13-os rytą išjungus šviesas ant palangių uždegti atminimo žvakutę, pavadinimas, bet ir tiksliai parinki vos keli žodžiai, puikiai atspindintys tai, kas liko po tautos pergalės. Prisijungdami prie akcijos Utenos rajono savivaldybė, Utenos kraštotyros muziejus ir Utenos kultūros centras ne tik uždegė languose žvakutes, bet ir kvietė uteniškius į minėjimą šalies istoriją nulėmusiems įvykiams atminti ir Laisvės gynėjų dienai skirtą parodos „MES buvome TEN" pristatymą.

Renginio akimirka2013 m. gruodžio 18 d. Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje pristatytas fotoalbumas „Kryždirbys Pranas Kaziūnas". Leidinyje surinktos šiemet Anapilin išėjusio kūrėjo darbų - kryžių ir koplytstulpių fotografijos. Leidinio sudarytoja, Šv. Kazimiero ordino Utenos apskrities komtūrijos komtūrė Zita Mackevičienė už pagalbą rengiant fotoalbumą dėkojo tautodailininko žmonai Genovaitei Kaziūnienei, LR kultūros ministerijos Regionų kultūros skyriaus vedėjai Irenai Seliukaitei, Lietuvos liaudies kultūros centro vyriausiajai specialistei, dr. Alei Počiulpaitei, UAB „V3 studija" kolektyvui ir kitiems, prisidėjusiems prie fotoalbumo leidybos.

DSCF42232013 m. gruodžio 3 d. Lietuvos nacionaliniame muziejuje (Arsenalo g. 1) atudaryta tradicinių lietuviškų sodų paroda „Sesė sodų sodina". Parodos pristatymo renginyje koncertavo Vilniaus universiteto folkloro ansamblis „Ratilio".
Šiandieniniai sodai nutolę nuo savo pirminės sakralinės paskirties, tačiau senosios kultūros tradicijos išlieka šiuolaikinio lietuvio etninės savimonės dalimi. Rengiantis pirmininkauti Europos Sąjungos Tarybai tradiciniai sodai pasirinkti kaip simbolis, įprasminantis Europos Sąjungos šalių santarvės ir stabilumo siekį.

Renginio akimirka2013 m. lapkričio 24 d. Utenos Dievo Apvaizdos parapijos bažnyčioje vyko chorų festivalis „Draugų balsai", skirtas šv. Cecilijos, chorų globėjos, dienai paminėti.
Festivalyje dalyvavo Vilniaus kolegijos merginų choras „Vaidilutės" (vadovė Genovaitė Kumpienė), Estijos Haaslavo vyrų choras (vadovas Kalev Lindal), Birštono kultūros centro moterų choras „Aušrinė" (vadovė Aldona Armonienė), Lietuvos edukologijos universiteto merginų choras (vadovas Vilius Tavoras), Kauno m. vyrų choras „Perkūnas" (vadovas Romualdas Misiukevičius), Latvijos Preilių kultūros centro mišrus choras (vadovas Edgars Znutinš), Utenos kultūros centro moterų choras (vadovas Gediminas Gricius), Utenos muzikos mokyklos jaunių choras UT RE MIO (vadovė Virginja Šeduikienė), Utenos kultūros centro vyrų choras „Aukštaičiai" (vadovė Milda Kuliešienė).

Renginio akimirka2013 m. lapkričio 24 d. Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje vyko šv. Cecilijos šventė, kurioje pagerbti vargonininkai, choristai ir jų vadovai. Šv. Mišiose giedojo jungtinis bažnyčios choras. Po Šv. Mišių vykusiame koncerte dalyvavo Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios chorai, solistas Arūnas Kučinskas, Utenos muzikos mokyklos saksofonistų ansamblis (vadovas Evaldas Beinoravičius), Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblis „Vieversa" (vadovės Roberta Macelienė ir Onutė Aleknavičienė), Utenos kultūros centro jaunimo teatro studija (vadovė Vida Kairienė).

Knygos autorė ir poetas Petras Panavas2013 m. lapkričio 22 d. Utenos kraštotyros muziejuje vyko uteniškės tautodailininkės Onos Puodžiukienės poezijos knygų „Nuvytę žiedai" ir „Jaunystės šešėliuos" pristatymas.

REnginio dalyviai2013 m. lapkričio 22 d. Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčioje vyko tradicinė vargonininkų, bažnytinių chorų ir jų vadovų pagerbimo šventė. Į Utenos rajono bažnytinių chorų šventę gausiai susirinko choristai ne tik iš Utenos rajono, bet ir iš Salako (Zarasų r.), Debeikių ir Svėdasų (Anykščių r.). Vargonininkai ir jų vadovaujami bažnytiniai chorai svetingoje Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčioje minėjo šv. Cecilijos - vargonininkų, instrumentų gamintojų, muzikantų globėjos dieną. Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčios vargonininkė Rita Deveikienė visus sukvietė bendroms giesmėms Šv. Mišių aukoje, o po šv. Mišių Utenos dekanato dekanas kunigas Henrikas Kalpokas pakvietė į Utenos Dievo Apvaizdos parapijos namus Agapei. Renginyje dalyvavusiems vargonininkams Utenos rajono savivaldybės mero pavaduotojas Vidmantas Valinčius įteikė naują Prano Jurkonio psalmių knygą „Prisilietimai".

Renginio akimirka2013 m. lapkričio 14 d. Utenos muzikos mokykloje koncertavo pasakotojai ir dainininkai, kurių atliekamos liaudies dainos ir pasakojimai užrašyti Utenos rajono ekspedicijose, organizuojamose Utenos kraštotyros muziejaus jau nuo 2004 m. Pasakotojai ir dainininkai atvyko iš įvairių Utenos rajono kaimų ir miestelių: Nijolė Petrusevičienė, Marytė Šermukšnienė ir Ina Beržinskienė iš Vilučių, Baniūtė Baravykienė ir Elena Straižienė iš Vyžuonų, Ona Vokėnaitė iš Kuktiškių, Ona Mameneškienė iš Pakalnių, Agota ir Algirdas Navaglauskai iš Griūčių kaimo, Aldona Ivonienė iš Daugailių, Genovaitė Gaivenienė, Ona Juodvalkienė, Bronė Leipuvienė iš Utenos.

2013 m. lapkričio 7 d. Utenos kraštotyros muziejuje vyko Mindaugo Mikalajūno tapybos darbų parodos atidarymas.

2013 m. spalio 27 dieną Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje įvyko paskutinio Utenos krašto partizano Antano Kraujelio (1928-1965 m.) paminėjimas. Paminėjimą pradėjo Utenos kraštotyros muziejau muziejininkė Milda Skaisgirienė, kuri papasakojo apie partizanų veiklą Utenos rajone ir Antano Kraujelio gyvenimą. Antano Kraujelio kovą ir gyventojų prisiminimus apžvelgė buvęs ilgametis Utenos kraštotyros muziejaus direktorius Balys Juodzevičius. Apie partizano vaikystę, tėvus, šeimą prisiminimais dalinosi Antano Kraujelio sesuo Elena Šyvokienė. Aktorius Petras Venslovas skaitė lietuvių poetų eiles apie Lietuvą. Lietuvos Mokslų akademijos mišrus choras atliko keletą tautinių dainų, o paminėjimą užbaigė bendrai sugiedota Tautiška giesme.

2020 vasara

 

Kino namai TAURAPILIS logotipas

 

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt