Violeta Develienė
Lietuvių kalboje iš seno skiriamos dvi pagrindinės tarmės – aukštaičių ir žemaičių. Šie metai skelbiami Tarmių metais, tad Utenos kultūros centro darbuotojai spalio pabaigoje suruošė smagų tarmių festivalį sau ir savo draugams. Nedaugelis poetų rašo tarmiškai, tad festivalio dalyviai ir svečiai galėjo pasidžiaugti, kai savo eiles gimtąja tarme skaitė pasvalietis Vladas Braziūnas, uteniškiai Regina Katinaitė-Lumpickienė ir Alvydas Katinas, dzūkuojantis švenčioniškis Gaudentas Kurila ir zarasiškis Algirdas Svidinskas. Uteniškių tarme svečius dainomis pasveikino Ramunė Miečiutė ir Rimantas Sinica.

2013 m. spalio 18-19 d. Daugailiuose vyko monsinjoro Petro Baltuškos - Utenos krašto garbės piliečio, ilgamečio parapijos klebono, tikybos Mokytojo pirmųjų mirties metinių paminėjimo renginiai. Spalio 18 d. Daugailių pagrindinėje mokykloje vyko atvira atminimo pamoka „Monsinjoro P. Baltuškos gyvenimas ir darbai". Gausiai susirinkusiems pedagogams, mokiniams, Daugailių bendruomenės nariams istorijos mokytoja Rita Jurkevičienė ir šios mokyklos mokiniai pristatytė monsinojoro švietėjišką veiklą, valstybinius apdovanojimus, laiškus, padėkas, sveikinimus.

2013 m. spalio 17 d. Utenos kraštotyros muziejuje pristatyta Alytaus kraštotyros muziejaus paroda „Ir po šimto metų tamsoj žiba" (XX a. dzūkiški marškiniai ir dar kai kas).
Parodoje pristatomi originalūs dzūkiški marškiniai, nešioti XX a. pradžioje. Parodos tikslas - parodyti šios rūšies etnografinio paveldo įdomius, unikalius aspektus, pristatyti pritaikomumo galimybę ir šiems laikams. Senieji marškiniai, kadaise pasiūti rankomis, turi tobulus kruopštumo, skiūlių santykių, detalių ir dekoro elementų proporcinius derinius.

2013 VerdenėLeidykla spaustuvė „Indra" išleido naują Utenos literatų kūrybos almanachą „Verdenė. Žodžiu įprasminę" (šeštoji knyga). Sudarytojas ir redaktorius Stepas Eitminavičius, projekto koordinatorė Regina Stakėnienė, viršelio dailininkas Linas Blažiūnas. Leidinį (pdf formatu) galite paskaityti čia >>>

 

 

 

  

2013 m. spalio 12 d. Utenos kraštotyros muziejuje pristatyta nauja knyga „Utenos Sąjūdis". Leidinio sudarytojas muziejininkas, Utenos miesto garbės pilietis Balys Juodzevičius. Knygai panaudotas Utenos Sąjūdžio archyvas, „Aukštaičio", „Lenino keliu", „Utenio", „Pasagos" laikraščių straipsniai, nuotraukos iš Vytenio Breivos, Balio Juodzevičiaus, Kazimiero Preikšos, Vytauto Petronio Jono Šimonėlio asmeninių archyvų. Viršeliuose - Algirdo Indrašiaus ekslibrisai.
Knygos leidimą finansavo Utenos kraštotyros muziejus

2013 m. spalio 12 d. Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje pristatyta garsaus Lietuvos kryždirbio, 2010 metų „Aukso vainiko" laureato, šviesios atminties tautodailininko Prano Kaziūno mažosios skulptūros paroda. Parodos stenduose pateikta informacija ir apie monumentaliusi meistro darbus – kryžius ir stogastulpius. Parodos pristatyme dalyvavo LR Kultūros ministerijos regionų skyriaus vedėja Irena Seliukaitė, kuri labai šiltai kalbėjo apie jau Amžinybėn iškeliavusio meistro palikimą, jo asmenį ir kryždirbystės fenomeną Lietuvoje. Apie meistro kūrybinį palikimą kalbėjo etnologė Lina Bukauskienė, ukmergiškis medžio drožėjas Rimantas Zinkevičius, kuris Prano Kaziūno žmonai perdavė iš Birštono, 25-ųjų „Atminties tako" metinių parvežtą medalį, skirtą Pranui Kaziūnui.

Violeta Develienė

2013 10 10 2013 m. spalio 10 dieną į Utenos muzikos mokyklos salėje vyko renginys, skirtas Utenos literatų klubo „Verdenė" 30 metų veiklos sukakčiai paminėti. Renginio metu uteniškiams pristatytas almanachas „Verdenė". Tai jau šeštoji uteniškių literatų knyga. Muzikinius kūrinius šventės dalyviams dovanojo Audronė Misiukaitė, Gintarė Armonaitienė ir Renata Buzėnaitė. Jubiliejinį vakarą vedė trumpam iš už jūrų marių sugrįžusi poetė Rūta Jonuškienė, pakviesdama šventiškai nusiteikusius verdeniečius paskaityti savo kūrybą. Skelbdama jubiliejaus pradžią, klubo „Verdenė" pirmininkė Regina Stakėnienė pasidžiaugė, kad nuostabiausia klubo veikloje tai, kad verdeniečių vaikai ir vaikaičiai, mokiniai, bendraminčiai yra aktyvūs savo žinomų tėvų, vaikų, mokytojų pagalbininkai renginiuose, leidybiniuose darbuose, iliustracijų, muzikos ar režisūros kūryboje. Prisiminta, kaip pagarbos vienas kitam, supratimo ir meilės siekė mokytojas Rapolas Šaltenis, klubo „Verdenė" lyderis, vadovas Mindaugas Stundžia. Nostalgiškai prisiminta, kaip prieš keletą dešimtmečių į literatūrinį sambūrį atėjo jauni, tik ką mokslus baigę, dar nežinomi literatai - Regina, Vytautas, Rūta, Stepas, Alvydas, Odeta, Audronė, Arvydas, Violeta, Klemensas... Jie pratęsė ir sutvirtino Utenos krašto literatūros pamatą. Jubiliejaus proga savo kūrybą visų pirma paskaitė tie žmonės, kurie klube nuo pat pirmųjų dienų. Vėliau muzikos garsai persipynė su svečių sveikinimais, linkėjimais ir naujų kūrinių skaitiniais. Didelė, graži kuriančiųjų bendrija padovanojo vieni kitiems savo sielos džiaugsmus, skausmus, įžvalgas ir palinkėjimus. 

Utenos tautodailininkų klubo „Svirnas" nariai respublikiniame dailininkų plenere Šventojoje2014  m. rugsėjo pabaigoje keturi Utenos tautodailininkų klubo „Svirnas" tautodailininkai dalyvavo respublikiniame dailininkų plenere Šventojoje. Plenere nutapytų darbų parodoje savo sukurtus darbus pristatė Genovaitė Adiklienė ,Kazimieras Adiklis, Birutė Valiukienė ir Vaidilutė Juškienė. Plenero metu dailininkai mokėsi peizažo tapybos, susipažino su portreto tapymo taisyklėmis, lankėsi Kretingos senųjų amatų centre, kur į medžio raižinių plenerą, kuruojamą Lietuvos kultūros centro Tautodailės skyriaus vyr. specialistės dr. Alės Počiulpaitės, buvo susirinkę grafikai. Dailininkai susidomėjo medžio bei lino raižiniais ir nutarė, kad verta kitų metų plenere patiems pabandyti pasimokyti šios atlikimo tehnikos.
Lietuvos neigalių dailininkų plenerą finansavo ir organizavo Lietuvos neigaliųjų draugija.

Renginio dalyviai2013 m. rugsėjo 14 d. Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje surengtas Poezijos ir muzikos vakaras - almanacho „Atokios stotys 2013" sutiktuvės. Buvo pristatytas trečiasis aukštaičių ir žemaičių kūrybos almanachas, kurio sumanytojas ir leidėjas yra Vytautas Kaziela. Renginyje dalyvavo poetai: Robertas Keturakis, Vytautas Stulpinas, Alvydas Katinas, Petras Panavas, Ona Jautakė, Marius Glinskas, Vytautas Kaziela, Gvidas Latakas, Petras Gintalas, Mindaugas Švėgžda, Julius Jasėnas, Sniežana Ruseckienė, Antanas Guzelis, Perpetua Dumšienė, Vytautas Šimkūnas, Regina Katinaitė-Lumpickienė.

LevindraUtenos mokytojų etnografinis ansamblis „Levindra“ (vadovė Audinga Kvaselytė) 2013 m. rugsėjo 13 – 15 d. dalyvavo Trebon miesto (Čekija) folkloro festivalyje. Ansamblis džiaugiasi, kad turėjo galimybę šokti ir dainuoti mieste, su kuriuo Utena bendradarbiauja jau nuo 1997 metų, ir už tai dėkoja Utenos rajono savivaldybei ir mero pavaduotojui Vidmantui Valinčiui.

2013 09 132013 metų rugsėjo 13 d. Vilniuje, Lazdynų mikrorajone, Erfurto g. 1 skvere atidengtas paminklinis akmuo vaistininkei, liaudies medicinos žinovei, habil. dr. Eugenijai Šimkūnaitei. Paminklo autoriai skulptorius Jonas Vencevičius ir architektas Laimis Kaziukonis. Jame iškalti Eugenijos Šimkūnaitės žodžiai: „Saule motule, dangum eidama neaplenk žemės mūsų". Specialiai pasiūtą drobės uždangalą atidengti patikėta farmacininkei Dovilei Mandeikienei ir gydytojui Elmantui Pocevičiui.
Į iškilmes susirinkusieji dalinosi prisiminimais apie Eugeniją Šmkūnaitę, dainavo kartu su uteniškių choru „Indraja". 70-ies litrų kubilą dr. E. Šimkūnaitės vardu pavadintos žolelių arbatos išvirė ir svečius vaišino „Acorus vaistažolių" ekspertai.

Renginyje2013 m. rugsėjo 13 d. Minčios girioje, prie sukilėlių kapinių, vyko minėjimas, skirtas 150-osioms 1863-ųjų metų sukilimo metinėms paminėti. Romualdo Šimkūno sukurtą stogastulpį pašventino Tauragnų parapijos klebonas, kanauninkas Bronius Šlapelis. Žuvusiųjų atminimas buvo pagerbtas tylos minute, iššautos Pagarbos ir Atminimo salvės.
Kalbėjo Utenos kraštotyros muziejaus muziejininkė Bronė Juknevičienė, Rimantas Klimas, Utenos savivaldybės tarybos narys Osvaldas Katinas, Tauragnų seniūnas Alvydas Danauskas, stogastulpio autorius Romualdas Šimkūnas, kuriam seniūnas įteikė Padėką. Tauragnų kultūros centro moterų ansamblis dainavo padainavo keletą karinių ir patriotinių dainų.

Renginio akimirka2013 m. rugsėjo 12 d. Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos konferencijų salėje vyko šventinis vakaras, skirtas poeto Petro Panavo 80-ajam gimtadieniui „Trys Petro Panavo kūrybos penkiaminutės". Nuotaikingą renginį vedė Stepas Eitminavičius. Poeto kūrybą skaitė Utenos kultūros centro „Žaliaduonių" teatro aktoriai, muzikavo Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos mokiniai.

Renginio akimirkos Violetos Develienės fotografijose >>>

Renginio akimirkaNuo 2013 m. rugpjūčio 7 d. iki rugsėjo 9 d. Utenos kraštotyros muziejuje eksponuojama jubiliejinė Utenos dailės mokyklos direktoriaus Jono Pleckevičiaus tapybos paroda. Utenos miesto šventės metu, rugsėjo 7 d. vyko parodos uždarymas.

Renginio nuotraukos >>>

2020 vasara

 

Kino namai TAURAPILIS logotipas

 

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt