„Pauolio vieškelio dulkės" Elenos Aušrytės Vilkauskaitės-Rimonienės knyga „Pauolio vieškelio dulkės" (1853-2012). Knygojeper Pauolio kaimo gyventojų prisiminimų ir faktų, užfiksuotų knygose „Utenos krašto enciklopedija" (2001 m.), „Utenos parapijos" (Alfonsas Streikus, 1999 m.), „Dejavo žemė ir žmonės" (Balys Juodzevičius, 2004 m.), „Utenos seniūnija" (Genovaitė Šnurova, 2005 m.)  prizmę apžvelgtas praėjusio šimtmečio Pauolio kaimo gyvenimas, istoriniai įvykiai, palietę šį kaimą, pakeitę jo gyventojų likimus ir paties kaimo istoriją. Knyga iliustruota nuotraukomis iš Pauolio kaimo gyventojų asmeninių archyvų.

Almanachas „Atokios stotys" 2012 Antrasis aukštaičių ir žemaičių kūrybos almanachas „Atokios stotys". Leidykla „Kamonada". 2012. Almanachą sudarė poetas Vytautas Kaziela. Leidinyje publikuojami 22-jų poetų eilėraščiai. Tarp jų skaitytojai ras ir uteniškių žodžio meistrų Petro Panavo, Rūtos Mikulėnaitės-Jonuškienės, Reginos Katinaitės-Lumpickienės, Alvydo Katino, Vytauto Kazielos eilėraščius.

Viršelio nuotraukos autorius- Vytautas Kaziela.

 

 

 

Regina Guntulytė  „ŠILAGĖLĖS ŠYPSENA"Romanas. 248 psl. Redagavo Birutė Nenėnienė. Viršeliui panaudota Petro Malūko nuotrauka. Leido ir spausdino Utenos spaustuvė, 2012 m.
„Šilagėlės šypsena" - trečioji uteniškės Reginos Guntulytės - Rutkauskienės knyga („Pavėlavęs laiškas" - 2010 m., „Pora vienam vakarui" - 2011 m.).
Romano herojė Raminta savo santuoką su bendraklasiu Romu vadina gyvenimo klaida, tačiau susitaikė su likimu. Vienintelis jų sūnus jau vedęs ir gyvena atskirai, o savo vyrą ji retokai mato namuose. Verslo reikalai ir „draugės" sutuoktiniui svarbiau už žmoną.
Ramintos gyvenimą netikėtai pakeičia kelionė į sanatoriją, kur ji sutinka du vyrus: Kostą ir dar vieną buvusį bendraklasį Robertą. Neapkenčianti „sanatorinių romanų" moteris tvirtai apsisprendusi vengti naujų įsipareigojimų, tačiau aplinkybės kartais nepaiso išankstinių nuostatų...
Ar Raminta nepadarys dar vienos klaidos savo gyvenime?
Informacija apie autorės knygas tel. 8 620 27875 nuo 16 iki 18 val.

"Tiesiog maestro" 2012Algirdo Meilaus knyga „Tiesiog maestro" apie kompozitorių, choro dirigentą, meno saviveiklos kolektyvų vadovą, muzikantą, Utenos rajono meno ir kultūros premijos laureatą, Utenos garbės pilietį Adolfą Driuką. Leidinys įliustruotas nuotraukomis iš asmeninio Adolfo Driuko archyvo, publikuojamos jo sukurtų kūrinių natos. 

Knygos redaktorė Genovaitė Šnurova.

Leidinį išleido ir spausdino Utenos spaustuvė. 2012 m.

 

 

V.Kaziela  „Užklumpa šviesa" (2012). Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla (Vilnius) išleido naują uteniškio poeto, Lietuvos rašytojų sąjungos nario, Antano Miškinio literatūrinės premijos laure­ato Vytauto Kazielos eilėraščių knygą „Užklumpa šviesa" (2012). Leidinio redaktorius Valentinas Sventickas.  Tai jau aštuntoji šio poeto lyrikos knyga, kurią gražiai apibūdina lietuvių  literatūros tyrinėtojos,filologijos mokslų daktarės Viktorijos Daujotytės mini recenzija: „Vytauto Kazielos eilėraščių įspūdis - lyg važiuotum per Aukštaitiją iš Dusetų, Utenos ar Molėtų Vilniaus linkui, žiūrėtum pro langą į susikertančias linijas - dangaus, miškų, kalvų, vandenų, sodybų, gyvenimo. Taip, tikrai, eilėraštis atsiranda ten, kur kas nors susikerta, - skaudžiai, žeidžiamai ar tik liūdnai, truputį elegiškai, lyg prasitęstų linijos iš meilės ir netekties, iš ankstesnio rinkinio.
Lyg realistiškesnės, taupesnės: yra tiek, kiek liko, nors ir norėtum daugiau. Naujieji Vytauto Kazielos eilėraščiai geri pokalbininkai: ramiai laikosi savo tono, balso nekelia, bet ir per žemai nenuleidžia, klausosi kito, nepertraukinėja, veikia ritmu."

Stepas Eitminavičius„Šimtas metrų Utenėlės" 2012Lietuvos rašytojų sąjungos nario Stepo Eitminavičiaus poezijos knyga „Šimtas metrų Utenėlės" (knygos viršelio autorius – Vytenis Eitminavičius). 

Elektroninė knygos „Šimtas metrų Utenėlės" versija >>>.

Anot poeto Petro Panavo, tai - „mokytojo ir rašytojo, įsimylėjusio savąjį kraštą ir jo istoriją, regėjimai bei atsidūsėjimai".

Spausdino Utenos spaustuvė. 2012 m.

 

 

Regina Guntulytė „VĖRINYS ANT SMILGOS" I dalisRomanas. 180 psl. Redagavo Birutė Nenėnienė. Leido ir spausdino Utenos spaustuvė, 2012 m. Tai jau ketvirtoji  uteniškės Reginos Guntulytės - Rutkauskienės knyga („Pavėlavęs laiškas" - 2010 m., „Pora vienam vakarui" - 2011 m., „Šilagėlės šypsena" 2012 m. ).
Ramias jaunos farmacininkės Linos atostogas tarp sirpstančių tetos sodo braškių sudrumsčia pažintis su populiarios jaunimo grupės dainininku Teriu.
Įsiplieskusius jausmus nutraukia netikėtas išsiskyrimas. Linai lieka mylimojo padovanotas žemuogių vėrinys ant smilgos. Ar nenueis veltui Terio pastangos susirsti mėlynakį Linelį? Ar nenusivils Lina taip netikėtai sutiktu, o vėliau prarastu mylimuoju?

Baniutė Žilėnaitė-Baravykienė. „Sau ir tau arba atavarai"Baniutė Žilėnaitė-Baravykienė. „Sau ir tau arba atavarai". Eilėraščiai. 
Autorė - ilgametė Vyžuonų bibliotekos vedėja, Vyžuonų miestelio Garbes pilietė
2012 m. Išleido Utenos Indra.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donatas Čepukas „Sielos akys"Donatas Čepukas „Sielos akys". Novelės. Autorių domina žmogaus sielos pasaulis - konkreti dvasinė būsena, jausmai, emocijos.

Išleido ir spausdino UAB „Petro ofsetas". 2012 m.

 

 

 

 

 

 

Regina Guntulytė - Rutkauskienė „VĖRINYS ANT SMILGOS" II dalisTai antroji uteniškės Reginos Guntulytės - Rutkauskienės romano „Vėrinys ant smilgos" dalis. Likimas išskiria įsimylėjėlius - jauną farmacininkę Liną ir populiarios grupės dainininką Terį. Pagaliau jų viltys surasti vienas kitą išsipildo. Lina tampa Valterio žmona, nors jai ne kartą savo ranką ir širdį siūlė kaimynas Povilas. Darbas, repeticijos ir koncertai nepalieka Valteriui laisvalaikio. Žmona vakarus ir savaitgalius leidžia vienui viena, nes vyras skuba užtikrinti geresnę ateitį savo šeimai. Vienas Valterio žingsnis sugriauna nusistovėjusį sutuoktinių gyvenimą. Pažinties pradžioje mylimajai padovanotas žemuogių vėrinys ant smilgos subyra į šipulius... Linos gyvenime atsiranda Gintautas. Ar tai nauja meilė, ar tik kerštas vyrui už išdavystę? Sprendimą padiktuoja pats gyvenimas...
Leido ir spausdino Utenos spaustuvė, 2012 m.
Utenos krašto vargoninkai, vargonai ir bažnytiniai choraiAntrasis, papildytas leidinio „Utenos krašto vargoninkai, vargonai ir bažnytiniai chorai" leidimas. Leidinio sudarytojos Zita Mackevičienė ir Jovita Žiukelienė dėkoja visiems, be kurių pagalbos, geranoriškumo ir pastangų šis kuklus leidinys nebūtų išvydęs dienos šviesos: Onutei ir Pranciškui Aleknavičiams, Užpalių Švč. Trejybės parapijos klebonui Jonui Bučeliui, Virginijai Bučytei - Vaitiekienei, Žydrūnai Čižienei, Rolandai Gudynienei, Aurelijui Janaudžiui, Ritai Jurkevičienei, Raimundui Kaminskui, Arūnui Katinui, Zitai Jurgelėnaitei - Lukošiūnienei, Astai Motuzienei, Stanislovui Šakėnui, Reginai Šalkauskaitei, Tauragnų Šv. Jurgio parapijos klebonui kanauninkui Broniui Šlapeliui, Danutei Strogalytei-Zajančkauskienei. Leidinyje taip pat panaudota šviesios atminties Daugailių Šv. Antano Paduviečio parapijos klebono monsinjoro Petro Baltuškos ir vargonininko Algimanto Černiausko pateikta medžiaga. Itin daug ruošiant leidinį padėjo Utenos spaustuvės direktorė Danguolė Šatkauskienė ir spaustuvės kolektyvas.
Nuotraukos: Jurgio Kazlausko, Tomo Lilionio, Zitos Mackevičienės, Romualdo Mikulėno, Alinos Plistkovos, Jono Paukštės, Broniaus Šlapelio, Jovitos Žiukelienės ir iš privačių archyvų bei Utenos kraštotyros muziejaus rinkinių.
Išleido ir spausdino Utenos spaustuvė. 2012 m.

ties tauragno krantais 2013Knyga „Ties Tauragno krantais" skirta giliausiam Lietuvos ežerui Tauragnui. Leidinio sumanytojas - Tauragnų seniūnijos seniūnas Alvydas Danauskas. Knygoje, kurią išleido leidykla „Indra", skaitytojai ras išsamią informaciją apie giliausią Lietuvos ežerą. Hidrologo, akademiko Kęstučio Kilkaus straipsnyje supažindinama su Tauragno ežero vandens ypatybėmis, dr. Vytauto Kesmino ir biomedicinos mokslų daktaro Egidijaus Bukelskio studija skirta žvejybai ir žuvų ištekliams šiame ežere, gamtotyrininko Mindaugo Ilčiuko pasakojimas išsamiai pristato Tauragno paukščių populiaciją. Knygoje pateiktas ir šviesios atminties profesoriaus Česlovo Kudabos staipsnis, skirtas Tauragnų apylinkėmis ir Tauragnui.

Odetos Tumėnaitės-Bražėnienės knyga „Margučių marginimas Aukštaitijoje" Tautodailininkės Odetos Tumėnaitės-Bražėnienės knyga „Margučių marginimas Aukštaitijoje". Leidinys finansuotas pagal Utenos rajono tautodailininkų klubo „Svirnas" projekto „Tradicinių amatų mokymai Utenos rajono kaimo bendruomenėms" veiklas. UAB „V3 studija" (Kaunas) 2012. Knyga ne tik gausiai iliustruota margučių fotografijomis, bet ir autorės karpiniais. Tekstą į anglų kalbą išvertė Jeffrey Andrew Clarke.

„Akistata su mirtimi"„Akistata su mirtimi" 2012. Sudarytojas Balys Juodzevičius.

Ši knyga tai lyg anksčiau išleistų knygų „Laisvės kaina", „Dejavo žemė ir žmonės" bei „Žadėjom laisvę Tau parnešti" - tęsinys apie pokario metų kovas už laisvę Utenos apylinkėse. Knygoje pirmą kartą pateikiama medžiaga apie smurtines mirtis pokario metais Utenos apylinkėse. Knygoje skelbiama medžiaga papildoma nuotraukomis, archyviniais duomenimis ir dokumentais.

 

Kai buvome dviese 2012„Kai buvome dviese". Meilės lyrika. Aukštaitijoje, Žemaitijoje ir Dzūkijoje gyvenančių literatų meilės lyrikos rinkinys. Sudarė Vytautas Kaziela.

Leido „Kamonada" 2012 m.

 

 

Daiva Rimšienė „Širdies melodija"Mokytoja, uteniškė, literatė, „Verdenės" klubo narė Daiva Gaivenytė- Rimšienė 2012 metais išleido pirmąją eilėraščių knygą „Širdies melodija". Knygos leidybą rėmė ir Utenos Krašuonos progimnazija. Leidybos iniciatorė buvo mokytoja Jolita Šulskienė, maketavo Jolanta Baronienė, iliustravo Krašuonos progimnazijos 8b klasės mokinė Emilija Kučinskaitė. Knygoje spausdinami 1994- 2012 metų eilėraščiai. Nuo tada, kai autorei sukako 16 metų iki šių metų pavasario. Gal būtų galima pasakyti ir kitaip- nuo pažintos pirmosios meilės iki nūdienos gilių jausmų artimiems žmonėms, Dievui.

stiklo galerija

Water music

2024 06 29 08 31 Vargonai vasara

Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į šeštąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį kiekvieno vasaros mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.

2024 08 24 Ant paletes

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt