Daiva Rimšienė „Širdies melodija"Mokytoja, uteniškė, literatė, „Verdenės" klubo narė Daiva Gaivenytė- Rimšienė 2012 metais išleido pirmąją eilėraščių knygą „Širdies melodija". Knygos leidybą rėmė ir Utenos Krašuonos progimnazija. Leidybos iniciatorė buvo mokytoja Jolita Šulskienė, maketavo Jolanta Baronienė, iliustravo Krašuonos progimnazijos 8b klasės mokinė Emilija Kučinskaitė. Knygoje spausdinami 1994- 2012 metų eilėraščiai. Nuo tada, kai autorei sukako 16 metų iki šių metų pavasario. Gal būtų galima pasakyti ir kitaip- nuo pažintos pirmosios meilės iki nūdienos gilių jausmų artimiems žmonėms, Dievui.
Autorė teigia: „Žinau, kad kūrybos gyslelę paveldėjau iš mamos. Ji rašydavo eiles ir dainuodavo jas. Gaila, kad nė vienos jų neišgirdau". Autorė teigia: „Žinau, kad kūrybos gyslelę paveldėjau iš mamos. Ji rašydavo eiles ir dainuodavo jas. Gaila, kad nė vienos jų neišgirdau". Už paramą ir supratimą Daiva Gaivenytė-Rimšienė knygoje dėkoja savo vyrui, vaikams, draugams, Dievui už galimybę savo dvasinius turtus dovanoti artimiesiems ir mums. Ji teigia, jog „Šioje knygelėje yra ir tikri, ir išgalvoti gyvenimai". Pirmojoje knygos dalyje surikiuoti eilėraščiai apie jausmus, meilę, praradimus, nusivylimus, moters pasaulį, pokyčius. Čia jie srovena kaip gyvenimas- metais (1994-2012), mėnesiais, dienomis... 1994 metų pavasarį rašytame eilėraštyje „Pirmoji meilė" ilgesingai minorine gaida autorė sako:
Pirmoji meilė atėjo ir išėjo,
Tiktai į sapną grįžo gan dažnai.
Ji aštrią šukę man širdin įdėjo.
Liko skaudūs ilgesio randai.

 Antroji knygos dalis skiriama „Mokytojui... Mokiniui... Mokyklai... Lietuvai..." Visus pavadinimo žodžius autorė rašo pagarbiai didžiosiomis raidėmis. Šiuose eilėraščiuose- mokytojos gyvenimas ir dvasingumas, jausmai ir patriotizmas. Tarp jų- ir bendraautorių kurtas mokyklos himnas.
Kitos dvi dalys pavadintos „Tiltas į širdį" ir „Atnaujink mano širdį, Viešpatie..." Šiose dalyse- įvairių laikotarpių poezija, labiau filosofinė, psichologinė, globalinė. Tai mintys apie bėgančius metus, jausmus, jau kitokius- tvirtesnius, emocionaliai stabilesnius, gilesnius. 2012 metų vasario 10 dieną kurtame eilėraštyje Daiva rašė:

Suka pirmą ratą, ir antrą, ir trečią.
Atsistoja prie virpančios širdies.
Be žodžių, tik žvilgsniu paliečia,
Pripildama širdin meilės ir ugnies.

Dvi širdys pavirsta meilės liepsna
Ir iškeliauja susikibusios už rankų.
Girdžiu kaip skamba tų širdžių daina,
O jos melodija pasiekia dangų...

Regina Stakėnienė

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Kino namai logo

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt