Tradicinis kankliavimas. 2009 m.Knyga „Tradicinis kankliavimas šiuolaikinės kultūros plotmėje". Sudarytoja Asta Motuzienė.

Leido ir spausdino UAB Utenos spaustuvė".

Leidinį finansavo LR Kultūros ministerija. 2009 m.

 

 

Poeto Petro Panavo poezijos knyga "PRAAMŽIAUS PAUNKSMĖJE"Poeto Petro Panavo poezijos knyga „Praamžiaus paunksmėje".

Korektorė Regina Katinaitė - Lumpickienė. Leidykla "Kamonada", spausdino UAB Utenos spaustuvė".

Knygos leidybą parėmė Utenos rajono savivaldybės administracija.

 

 

Žaliaduonių teatras 2009 m.Knyga „Žaliaduonių teatras", skirta teatro kūrybinės veiklos 25-mečiui. Knygoje chronologine tvarka apžvelgti visi per 25-erius metus pastatyti spektakliai, paminėti visi juose vaidinę, scenografijas, muziką kūrę ar kitaip prisidėję žmonės, pateikiamos ištraukos iš atsiliepimų, aktorių prisiminimai. Sudarytoja ir redaktorė Roma Rutkauskienė. Knyga iliustruota Jono Juodvalkio, Klemenso Kupriūno, Adolfo Sinkevičiaus nuotraukomis ir Klemenso Kupriūno ekslibrisais. Leido ir spausdino UAB Utenos spaustuvė". 2009 m.

Leidinio rėmėjai: Utenos rajono savivaldybė, Utenos kultūros centras, Nijolė Dumbliauskienė, Dainius Gasparavičius.

V.Petronis. "MINČIŲ MOZAIKA" 2009 m.Tai jau penktoji pedagogo, dailininko Vytauto Petronio poezijos ir ekslibrisų knyga „Minčių mozaika".

Knygos leidybą parėmė Utenos rajono meras ir literatų klubas Verdenė".

Spausdino UAB Utenos spaustuvė". 2009m.

 

 

Vyžuonų mokyklos istorijos bruožai. 2009 m.„Vyžuonų mokyklos istorijos bruožai". Leidinys, skirtas Vyžuonų mokyklos 145-erių metų įkūrimo jubiliejui.

Sudarytojas - Rimantas Žvirblis, maketavo Vidmantas Jurka, redaktorė Laima Jakštonienė.

 

 

Verdenė. 2009 m.Utenos literatų kūrybos almanachas „Verdenė" (5-oji knyga), skirtas uteniškių literatų klubo Verdenė" 25-mečiui.

Sudarytoja ir redaktorė Regina Katinaitė-Lumpickienė.

Viršelio dailininkas Klemensas Kupriūnas.

Išleista LR kultūros ministerijos ir Utenos rajono savivaldybės lėšomis.

Spausdino UAB "Utenos Indra". 2009 m.

D.Čepukas. "NOREJO JĄ MYLĖTI". 2009 m.„Norėjo ją mylėti". Autorius Donatas Čepukas. Novelė.

Iliustracijos dailininkės Laimos Kriukelienės.

Išleido ir spausdino UAB Petro ofsetas".

 

 

 

D.Čepukas. "ŠIMTMEČIŲ SĄSAJOS" 2009 m.„Šimtmečių sąsajos". Autorius Donatas Čepukas. Knygos autorius - žurnalistas, kuris lydėjo Lietuvos Respublikos prezidentą jo vizitų į užsienio šalis metu. Šioje knygoje pateikiamas pasakojimas apie V.Adamkaus vizitą į Čekijos Respubliką 2009 m. balandžio 9-10 d.

Nuotraukos Džojos Barysaitės ir autoriaus.

Išleido ir spausdino UAB Baltijos kopija". 2009 m. 

 

Vilučiai. 2009 m.Vilučiai". Autorė Regina Sasnauskienė.

Leidinys skirtas labiausiai nutolusio Utenos rajono kaimo - Vilučių krašto žmonėms, XX amžiaus ir XXI amžiaus pradžios Vilučių istorijai.

Spausdino UAB "Utenos spaustuvė". 2009 m.

 

"Laiškai iš vaivorykščių kranto".  2009 m.Knyga „Laiškai iš vaivorykščių kranto". Laiškai, atsiminimai, publicistika. Ši knyga - pirmasis bandymas pažvelgti į iškilų Aukštaitijos sūnų - žurnalistą, gamtininką, rašytoją Leonardą Grudzinską (1939-2006) atsiminimuose, laiškuose, pokalbiuose bei žiupsnelyje publicistikos, kurioje jis pasakoja apie kitus žmones. Sudarytoja Regina Katinaitė-Lumpickienė, viršelio dailininkė Ramunė Ulevičienė. Leidykla Kamonada", spausdino UAB Utenos spaustuvė". Knyga išleista Utenos rajono savivaldybės lėšomis. 2009 m. 

G.Adiklienė.  "Šypsena vaikystei". 2009 m.„Šypsena vaikystei". Tekstų ir iliustracijų autorė Genovaitė Adiklienė. Didelę pedagoginę patirtį turinčios autorės knyga - gražus noras su visais - vaikais, tėvais, seneliais, jaunesniais kolegomis - dalintis ilgamete patirtimi. Redaktorė Birutė Siaurusaitienė. Spausdino UAB Utenos spaustuvė". Knygos leidybą parėmė Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas, Utenos tautodailininkų klubas Svirnas", Utenos literatų draugija Verdenė".

Pasaka pasekta kitaip. 2009 m.Pasaka, pasekta kitaip". Trys inscenizacijos lėlių teatrui. Autorė Regina Katinaitė-Lumpickienė. Redaktorius Vytautas Kaziela. Leidykla „Kamonada".

Leidimą rėmė Utenos rajono savivaldybė.

 

L.Grudzinskas. "Laiškai iš žemuogių kalnelio". 2009 m.„Laiškai iš žemuogių kalnelio". Kraštiečio rašytojo, žurnalisto ir gamtininko Leonardo Grudzinsko (1939-2006) knyga jau po autoriaus mirties išleista jo sesers Onutės Markevičienės šeimos lėšomis.

Knyga iliustruota jos sudarytojo Jono Danausko nuotraukomis.

Išleido ir spausdino Standartų spaustuvė (Vilnius). 2009 m.

D.Čepukas. "PALIKIMAS" 2009 m.„Palikimas". Autorius Donatas Čepukas. Knygoje pasakojama apie Lietuvos prezidento Valdo Adamkaus vizitus Į Gruziją ir Lenkiją, jo kryptingą veiklą užsienio politikoje ir tarptautinį autoritetą.

Nuotraukos Džojos Barysaitės ir autoriaus.

Išleido ir spausdino UAB „Petro ofsetas".

 

D.Jonaitienė. "Žydai Utenoje". 2009 m.„Žydai Utenoje". Autorė Danguolė Jonaitienė. Knygoje pasakojama apie Utenos žydų bendruomenę, jos verslus, amatus, kultūrinį gyvenimą, papročius, tragišką likimą II Pasaulinio karo metais, santykius su lietuviais. Knyga iliustruota senosios Utenos nuotraukomis. Knygos leidimą finansavo Utenos rajono savivaldybė. Leidykla Kamonada". Spausdino UAB Utenos spaustuvė".

"Utena. Plėtra ir valdymas." G.Šnurova„Utena. Plėtra ir Valdymas 1918-2008". Autorė Genovaitė Šnurova. Dailininkas ir maketuotojas Andrius Surgailis. Knyga apie 1918-2008 lakotarpiu Utenai vadovavusius žmones: viršaičius, burmistrus, vykdomųjų komitetų primininkus, merus, jų likimus, Utenos miesto plėtrą per 90 metų. Knygoje naudoti archyviniai dokumentai, fotografijos iš valstybinių ir asmeninių archyvų, amžininkų atsiminimai. Knygos leidimą rėmė Utenos rajono savivaldybė. Spausdino UAB Utenos Indra".

stiklo galerija

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt