"Utena. Plėtra ir valdymas." G.Šnurova„Utena. Plėtra ir Valdymas 1918-2008". Autorė Genovaitė Šnurova. Dailininkas ir maketuotojas Andrius Surgailis. Knyga apie 1918-2008 lakotarpiu Utenai vadovavusius žmones: viršaičius, burmistrus, vykdomųjų komitetų primininkus, merus, jų likimus, Utenos miesto plėtrą per 90 metų. Knygoje naudoti archyviniai dokumentai, fotografijos iš valstybinių ir asmeninių archyvų, amžininkų atsiminimai. Knygos leidimą rėmė Utenos rajono savivaldybė. Spausdino UAB Utenos Indra".

stiklo galerija

Water music

2024 06 29 08 31 Vargonai vasara

Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į šeštąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį kiekvieno vasaros mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt