"Utena. Plėtra ir valdymas." G.Šnurova„Utena. Plėtra ir Valdymas 1918-2008". Autorė Genovaitė Šnurova. Dailininkas ir maketuotojas Andrius Surgailis. Knyga apie 1918-2008 lakotarpiu Utenai vadovavusius žmones: viršaičius, burmistrus, vykdomųjų komitetų primininkus, merus, jų likimus, Utenos miesto plėtrą per 90 metų. Knygoje naudoti archyviniai dokumentai, fotografijos iš valstybinių ir asmeninių archyvų, amžininkų atsiminimai. Knygos leidimą rėmė Utenos rajono savivaldybė. Spausdino UAB Utenos Indra".

2022 05 27 dirbtuves1

2022 06 26 08 27 Vargonu
Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į penktąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.
Renginį organizuoja Utenos Dievo Apvaizdos parapija, koordinatorė Zita Lukošiūnienė.

Paragauk sulos

Kino namai logo

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt