"Utenos apskrities ligoninė šimtmečio tėkmėje". 2009 m.„Utenos apskrities ligoninė šimtmečio tėkmėje". Sudarytojos Jūratė Stankevičienė, Rita Balkaitienė, Genovaitė Maniušienė. Dailininkė Vida Navikienė. Fotografai Aldolfas Sinkevičius, Eglė Orlovienė. Nuotraukos iŠ Utenos apskrities ligoninės ir darbuotojų asmeninių archyvų, Utenos kraštotyros muziejaus archyvų.

Knyga skirta Utenos apskrities ligoninės, kuri 2009 m. švenčia 100-mečio jubiliejų, istorijai, darbuotojams.

Spausdino UAB "Utenos Indra". 2009 m.

Regina Katinaitė-Lumpickienė. "Paraič namã"Poetės, Lietuvos rašytojų sąjungos narės, turinčios meno kūrėjos statusą Reginos Katinaitės-Lumpickienės tarmiškų eilėraščių knyga „Paraič namã" ir kompaktinė plokštelė (400 egz. tiražas). Poezijos knyga, parašyta aukštaičių uteniškių tarme, yra vienas iš priimtiniausių būdų saugoti ir skleisti tarmišką žodį. Kompaktinėje plokštelėje pačios autorės, gerai mokančios savo gimtąjąĄ tarmę, įskaityti eilėraščiai suteikia galimybę kiekvienam klausytojui išgirsti teisingai tarmiškai kirčiuojamus ir tariamus žodžius. Šie leidiniai - tai galimybė žmonėms pažinti tarmę arba sugrįžti prie pamirštos.

2009 m.

Vytautas Kaziela. "Gyvybė ir netikėjimas" 2010 m."Gyvybė ir netikėjimas". Vytauto Kazielos poezijos rinkinys lietuvių ir anglų kalbomis (vertimas - Kerry Shawn Keys). Viršelio dailininkė Ramunė Ulevičienė.

Išleido UAB „Kamonada", spausdino UAB „Utenos spaustuvė". 2009 m.

Knygos leidimą parėmė Utenos rajono savivaldybė.

2022 05 27 dirbtuves1

Paragauk sulos

Kino namai logo

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt