DSC 8799Rudeniškai lietingą spalio 28-osios vakarą Tauragnų kultūros namų salėje vos tilpo visi romantinį žanrą pamėgę žiūrovai. Jau vienuolikti metai organizuojamas romantinių dainų vakaras „Po Tauragnų dangum" kasmet sulaukia išskirtinio dėmesio, o salės erdvės tampa per ankštos vis daugiau dalyvių bei žiūrovų sutraukiančiam renginiui.
Vakarą vedė motina (Valda Žebelienė) ir sūnus (Pranas Virvytis). Sūnus tarp gausaus būrio dainininkių ieškojo sau žmonos, bet sunku jam buvo rasti tą vienintelę, kai scenoje vienas po kito pasirodė labai saviti kolektyvai, o dainininkių moterų, kaip paprastai, buvo didžioji dalis. Taip ir liko be žmonos...

Pirmosios savo programą parodė tauragniškės – moterų vokalinis ansamblis „Gelmė" (vad. Vilma Valienė). Parinktas labai įvairus repertuaras, sustyguoti balsai, puiki dainuojančių nuotaika lėmė, kad dainos skambėjo tikrai puikiai ir įtaigiai.
Labai „šarmingą" programą parodė retro grupė „Randevu" iš Kauno (vad. Jūratė Svidinskienė), kuri atliko tarpukario romansų ir autorinių dainų. Atlikėjų apranga, išraiškingi šokio judesiai, kuriais buvo palydimos dainos, nukėlė susirinkusius į tarpukario Kauną, į restoraną „Metropolis".
Moterų vokalinio ansamblio „Volungės" iš Anykščių kultūros centro (vad. Jurgita Baldauskienė) dainų atlikimas tikrai atitiko ansamblio pavadinimą. Susibūręs prieš penkerius metus ansamblis džiugina visus širdingomis dainomis, kurių keletas skambėjo ir Tauragnuose.
Nebuvo abejingų ir klausantis keturių moterų iš Ignalinos rajono – vokalinio ansamblio „Vėtrungė" (vad. Valentina Sinkevič). Emocingos romantinės dainos pakerėjo susirinkusius ir būtent šias ansamblis surinko daugiausia žiūrovų balsų.
Didžiulis atlikėjų būrys atvažiavo iš Ukmergės rajono Šventupės miestelio – romansinių dainų kolektyvas „Šventerečius" (vad. Kazimieras Šermukšnis). Į sceną užlipo net šešiolika dainininkų ir muzikantų. Gana brandaus amžiaus kolektyvas žavėjo nuotaikingu, savitu atlikimu ir sulaukė gausių ovacijų.
Vakarą užbaigė Sudeikių skyriaus moterų vokalinis ansamblis „Sudeikiečių gaida", vadovaujamas Audronės Misiukaitės. Kaimynai mums gerai pažįstami ir ne kartą girdėti, tačiau jų sidabrinių balsų niekada nepabosta klausytis. Ansamblis gražiai vainikavo visą romansų vakarą.
Utenos KC metodininkė Giedrė Katinienė dėkojo renginio organizatoriams, o visiems kolektyvams įteikė padėkos raštus nuo Utenos KC direktorės Astos Motuzienės. Padėkos žodį tarė seniūnas Alvydas Danauskas. Visi kolektyvai buvo apdovanoti ir tauragniškių įsteigtais prizais. Ačiū Atkočiūnų šeimai, Aldonai ir Stasiui Budreikoms, Onutei ir Broniui Katinams, Janei ir Vytautui Šinkūnams, Nijolei ir Rimantui Šuminams, Giedrei ir Romui Tubeliams, kurie įsteigė prizus kolektyvams. Ačiū Linai Paukštienei, kurios nuostabus karpinys – žiūrovų prizas – iškeliavo į Ignalinos rajoną.
„Lai melodiją šią neša vėjas toli, lai suskamba jinai kiekvienoj širdy..." – paskutinę dainą dainavo visi – ir atlikėjai, ir žiūrovai.
Tekstas Danguolės Trimonienės. Nuotraukos Dainiaus Atkočiūno.

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt