2012 m. rugsėjo 29 d. Utenos kraštotyros muziejuje atidaryta Lino Blažiūno kūrybos paroda „Beržas". Parodą pristatė muziejuninkė Rolanda Gudynienė. Iš Utenos kilusį jaunąjį dailininką, Dailės akademijos absolventą, meno pradžiamokslį gavusį Utenos dailės mokykloje, pasveikino kraštiečių klubo „Indraja" prezidentas profesorius Arvydas Šaltenis, LR Seimo nariai Milda Petrauskienė ir Edmundas Pupinis.
Grafikas Linas Blažiūnas 2010 m. apdovanotas diplomu už sėkmingą debiutą Vilniaus grafikos centre eksponuotoje parodoje „Estampas 2010", ARTVILNIUS'11 parodoje pripažintas geriausiu jaunuoju Lietuvos menininku.

Vakaro akimirka2012 m. rugsėjo 27 d. Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos konferencijų salėje vyko knygos apie kompozitorių, dirigentą, chorvedį Adolfą Driuką „Tiesiog Maestro" pristatymas. Renginyje dalyvo knygos autorius Algirdas Meilus, Maestro Adolfas Driukas, leidinio redaktorė žurnalistė Genovaitė Šnurova. Puikias muzikines dovanas mestro ir žiūrovams įteikė moterų ansamblis Sudeikiečių gaida", savo vadovą sveikino tremtinių ir politinių kalinių mišraus choro „Ainiai" nariai. Gražia staigmena renginio dalyviams tapo Adolfo Driuko vadovaujamo styginių kvarteto muzikinė dovana.

Paroda2012 m. rugsėjo 27 d. LR Seimo III rūmuose vyko trijų Utenos krašto tautodailininkių Jolitos Levčenkienės, Mingailės Šmergelienės tapybos ir Odetos Tumėnaitės-Bražėnienės karpinių parodos, skirtos Utenos miesto 751 gimtadieniui, pristatymas. Renginyje koncertavo Utenos muzikos mokyklos mokytojų Gintarės Armonaitienės ir Robertos Seifulinienės mokiniai. Parodos autores ir uteniškius tautodalininkus sveikino parodos globėjas LR Seimo narys Edmundas Pupinis. LR seimo narys Emanuelis Zingeris.

Juknėnuose2012 m. rugsėjo 27 d. A. ir M. Miškinių literatūrinėje-etnografinėje sodyboje Juknėnuose vaidino Tauragnų kultūros centro mėgėjų teatras „Mokas". Tauragniškiai parodė nuotaikingą spektaklį pagal Liudvikos Didžiulienės-Žmonos pjesę „Paskubėjo". Spektaklio režisierė Loreta Juškėnienė.

Spektalio nuotraukos (Gražinos Grašienės fotografijos) >>>

2Kupolytė012 m. rugsėjo 23 d. folkloro ansamblio „Kupolytė" pedagogės ir vyresniųjų klasių moksleivės dalyvavo tarmių šventėje „Kalbėti Motinos kalba" Kazlų Rūdoje. Ansamblio senbuvė Genė Vaišnorienė, kilusi nuo Tauragnų, savo krašto tarme porino vakaruškų nutikimus, dainininkės padainavo keletą Utenos krašto dainų ir pristatė aukštaičių kulinarinį paveldą. Į Kazlų Rūdą vežėme Marytės Pakalnienės virtas, ir visų uteniškių taip pamėgtas, spurgas. Šventės garbės svečias, Lietuvos kalbininkas, filologijos mokslų daktaras Aldonas Pupkis, pasidžiaugė, kad tarmės dar gyvos kai kuriuose Lietuvos vietovėse, atkreipė šventės dalyvių dėmesį į tarmių išsaugojimo svarbą ir supažindinimą su jomis nuo pat mažų dienų. Kalbininkas matė rugsėjo 21 d. LTV laidą „Duokim garo!" ir labai džiaugėsi mūsų darželio ugdytinio šešiamečio Armino Čekuolio tarmiškai sekamomis pasakomis.

 

Atokios stotys2012 m. rugsėjo 22 d. Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje vyko poezijos ir muzikos vakaras, kurio metu pristatytas jau antrasis aukštaičių ir žemaičių kūrybos almanachas „Atokios stotys" (sudarytojas poetas Vytautas Kaziela, išleido leidykla „Kamonada"). Leidinyje publikuojami 22-jų poetų - Roberto Keturakio, Alvydo Katino, Vytauto Stulpinos, Onos Jautakės, Vytauto Kazielos, Saros Poisson, Dainiaus Sobeckio, Petro Panavo, Vaclovo Navicko, Reginos Katinaitės-Lumpickienės, Mariaus Glinsko, Dano Milašausko, Mindaugo Švėgždos, Juliaus Jasėno, Gvido Latako, Giedrės Maybe, Petro Gintalo eilėraščiai. Vakarą pradėjo rašytojas, literatūrologas, humanitarinių mokslų daktaras, Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedros docentas, „Metų" žurnalo literatūros kritikos redaktorius Regimantas Tamošaitis.

ViakutėnuoseFalmiros ir draugų galerija išsiplėtusi į „Menų sintezę Vaikutėnuose" (Sodų g. 18, vaikutėnai, Utenos r.), parodomis ir renginiais toliau džiugina vaikutėniškius, svečius iš Utenos, kitų miestų ir rajonų. Vasarą čia svečiavosi savanorystės projekto dalyviai iš Didžiosios Britanijos, galerijoje palikę savo nutapytus darbus.
Šiuo metu galerijoje Veikia Aušros Stasiškienės, Astos Garunkšnienės, Juditos Krutoguz ir Vaikutėnų menininkų darbų paroda.
2012 m. rugsėjo 16 d. galerijoje vyko susitikimas su meno žmonėmis. Renginyje dalyvavo Šiaudinių, Vyžuonėlių, Vaikutėnų bendruomenių žmonės, menininkai iš Utenos ir Vilniaus.

Vyžuonose2012 m. rugsėjo 14 dieną Vyžuonose vyko renginys „Nacionalinės premijos laureatą Bronių Radzevičių prisimenant". Susirinkusieji pagerbė rašytojo atminimą, padėdami gėles prie prie rašytojo biusto šalia Vyžuonų pagrindinės mokyklos. Atidengiant atminimo lentą Radzevičių sodyboje Vyžuonų vienkiemyje kalbėjo LR rašytojų sąjungos narys pedagogas Stepas Eitminavičius, LR rašytojų sąjungos narys poetas Petras Panavas, gamtos mokslų daktaras, docentas, rašytojas Romualdas Šimkūnas, LR Seimo narys Edmundas Pupinis, Vyžuonų seniūnijos seniūnas Audrius Remeikis.

LR Seime2012 m. rugsėjo 12 d. Lietuvos Respublikos Seimo II rūmų parodų galerijoje vyko tradicinės Utenos krašto menininkų kūrybos parodos „Utena-Vilnius", skirtos miesto gimtadieniui pasitikti, atidarymas. Parodos autoriai - Utenos dailės mokyklos XXXIII laidos absolventai. Renginyje koncertavo Utenos muzikos mokyklos auklėtiniai. Paroda „Utena-Vilnius" LR Seimo nario Edmundo Pupinio iniciatyva organizuojama jau 8 kartą.

Indubakiuose2012 m. rugpjūčio 25 d. Indubakiuose (Saldutiškio sen., Utenos r.) vyko tradicinio respublikinio jaunimo kino forumo „Gamtos kino dienos 2012" baigiamasis renginys. Forumo vadovas ir koordinatorius Ramūnas Abukevičius. Kino forumo metu sukurti filmai: „Negąsdink", „Būk atsargus", „Kapinės", „Apleisto namo paslaptis", „Nesuprasti", „Donelaitis tarp mūsų", „Emigracija 2"
Šiemet respublikinio jaunimo kino forumo „Gamtos kino dienos 2012" GRAND PRIX laimėjo filmo „Donelaitis tarp mūsų" režisierė, scenaristė Goda Žukauskaitė iš Telšių. Laureato diplomais ir „Canis Lupus" statulėlėmis apdovanoti: Jonas Urvakis (Telšiai), filmo „Donelaitis tarp mūsų" vaizdo operatorius, montažo operatorius, Auksė Beatričė Katarskytė (Telšiai), filmo „Donelaitis tarp mūsų" kompozitorė.

Biliakiemis2012 m. rugpjūčio 18 dieną Utenos rajono Biliakiemio kai­mo bendruomenė pakvietė į tradicinę Žolinių - Kaimynų šventę. Renginys prasidėjo gražiais akcentais - šventinį aukurą uždegė buvęs ilgametis Utenos seniūnijos seniūnas Algirdas Žukas, o biliakiemiškis Juozas Jazgevičius iškėlė Lietuvos vėliavą. Renginį vedė Biliakiemio kultūros centro koordinatorė Vidutė Padlipskienė. Šventės dalyvius ir svečius pasveikino Utenos rajo­no savivaldybės meras Alvy­das Katinas, LR Seimo narys Edmundas Pupinis, Vidutė Padlipskienė perdavė ir LR Seimo narės Mildos Petrauskienės sveikini­mą.

2012 08 Parodos autoriai Pasvalyje2012 m. rugpjūčio mėn. pristatyta Utenos tautodailininkų klubo „Svirnas" narių keramiko Kazimiero Adiklio, medžio drožėjo Albono Šileikos bei tapytojos Genovaitės Adiklienės darbų paroda Pasvalio kraštotyros muziejuje.

Pakalniuose2012 m. liepos 29 d. Pakalnių Švč. Trejybės bažnyčioje vyko Šv. Onos atlaidai. Šv. Mišių metu giedojo Lietuvos edukologijos universiteto mišrus choras „AVE VITA" (meno vadovas ir vyr. dirigentas doc. Kastytis Barisas). Po Šv. Mišių Pakalnių Švč. Trejybės bažnyčios šventoriuje atidengta paminklinė lenta šių apylinkių partizanams, pokario metais žuvusiems kovose už Lietuvos laisvę. Pakalniškiai dėkoja partizanų įamžinimo ženklo inciatoriams ir rėmėjams Jonui ir Vytautui Kelevišiams bei Liuoniui Purviniui.

UVB2012 m. liepos 5 d. Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje vyko parodos „Išsaugota tiesa" (Lietuvos partizanų Vytauto apygardos Lokio rinktinės dokumentai ir fotografijos 1944 - 1958 m.) atidarymas. Renginyje dalyvo parodos autoriai: Klaudijus Driskius, Andrius Dručkus, dr. Arūnas Streikus, dailininkė Rūta Mozūraitė, Lietuvos Karo akademijos pulkininkas leitenantas Valerijus Šerelis, redaktorius Petras Kimbrys. Partizanų dainas gitara atliko Lietuvos karo akademijos kariūnai Monika Šinkūnaitė ir Modestas Petravičius. Kilnojamos parodos „Išsaugota tiesa" tikslas – pristatyti visuomenei unikalų atvejį – pokario ginkluoto pasipriešinimo dalyvio Andriaus Dručkaus sudėtingomis sąlygomis išsaugotus ir mūsų dienas pasiekusius Vytauto apygardos „Lokio" rinktinės archyvo (1944 – 1958) partizanų veiklos įsakymus, partizanų spaudą, laiškus, dienoraščius, fotografijas.

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Kino namai logo

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt