Pranas Kaziūnas1947 - 2013. Gimė Šarkiškio k., Utenos r. 1984-1986 m., dirbdamas Utenos miškų urėdijoje, sukūrė ir pastatė skulptūrų urėdijos kiemelyje. Utenos ir Molėtų rajonų girininkijose įrengė poilsiavietes su daugeliu originalių drožinių iš medžio. Iš viso sukūrė ir girininkijose pastatė 15 stogastulpių. Pranas Kaziūnas kūrė kryžius, koplyts­tulpius ir kt. Išdrožė per 700 stogastulpių ir kryžių, mažosios skulptūros dar­bų. Darbų yra visoje Lietuvoje. Darbai buvo filmuoti LTV, UNESKO, fotografuota kryždirbystės leidiniams. 1987 m. dalyvavo medžio drožėjų stovykloje Utenoje kuriant „Vestuvių kalną", išdrožė skulptūrą „Muzikantas", tais pačiais metais priimtas į Lietuvos tautodailininkų sąjungą. Dalyvavo kūrybinėse stovyklose Birštone, Anykščiuose, Utenoje, Kaune. 1988 m. sukūrė ir pastatė kryžius ir koplytstulpius Vilniuje Žvėryno bažnyčios šventoriuje taip pat Vyžuonose, Tauragnuose - bažnyčių šventoriuose, kapinėse, kaimuose. 1989 m. atkūrė garsųjį Antalgės kryžių. Meistro kūrinių yra JAV, Baltarusijoje. 2004 m. Pranui Kaziūnui įteikta Utenos rajono meno ir kultūros premija už autentiškus išliekamosios vertės kryžius, 2005 m. suteiktas meno kūrėjo statusas. 2006 m. Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas įteikė padėką už A. ir M. Miškinių literatūrinėje - etnografinėje sodyboje atliktus restauravimo darbus. 2008 m. liaudies meno kūrėjų regioninės parodos "Aukso vainikas" - I vieta (už kryždirbystę). 2009 m. Telšiuose parodoje „Aukso vanikas" - III vieta (už kryždirbystę). 2009 m. LR ŽŪM suteikė tautinio paveldo produkto sertifikatą Prano Kaziūno memorialiniams paminklams (kryžiams, koplytstulpiams, stogastulpiams), o 2010 m. Kėdainiuose respublikinėje konkursinėje liaudies meno parodoje buvo apdovanotas „Aukso vainiku". Mirė 2013 m. Utenoje.

 

stiklo galerija

Water music

2024 06 29 08 31 Vargonai vasara

Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į šeštąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį kiekvieno vasaros mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.

2024 08 24 Ant paletes

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt