Antanas Gasperaitis. Ramūno Misiūno nuotraukaAntanas Gasperaitis gimė 1931 m. Juodiškių kaime, Utenos r. 1951 m. baigė vidurinę mokyklą Utenoje, 1978 m. - lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus pedagoginiame institute. Mokytojavo Kvyklių septynmetėje, Šnieriškių, Skudutiškio aštuonmetėse mokyklose, dirbo rajono laikraštyje, laboratorinių elektros krosnių gamykloje, Utenos kraštotyros muziejuje, Utenos zonos jungtiniame knygyne.
Antanas Gasperaitis daugelį metų rinko medžiagą apie Utenos krašto istoriją, kultūrą, žymius žmones. Surinktą medžiagą - nuotraukas, dokumentus, informaciją Antanas Gasperaitis panaudojo savo knygose:  „Tave papuošt žadėjom" (1998 m.), „Sopulinga sodiečių idilė" (2002 m.), „Rykščių raudos Utenos dvaruos" (2011 m.). Daug Antano Gasperaičio surinktos medžiagos panaudota „Utenos krašto enciklopedijoje" (2001 m.), „Lietuvių literatūros enciklopedijoje" (2001 m.), knygoje „Tauragnai" (2005 m.), įvairiuose rinkiniuose, albumuose, lankstinukuose. A.Gasperaičio prisiminimai spausdinti publicistinėse knygose „Po Indrajos dangumi" (2002 m.), „Aš-mokytojas" (2007 m.), „Mūsų mokytojas" (2010 m.), „Kuktiškės" (1997 m.), „Mano uteniškių albumas" (2008 m.), „Velaikių Čepėnas" (2012 m.) ir kt.
Daug medžiagos A.Gasperaitis yra pateikęs akademiniam „Lietuvių kalbos žodynui".
A. Gasperaitis - aktyvus kraštotyrinių, literatūrinių, visuomeninių renginių dalyvis, rašo eiles, miniatiūras.  Išleido poezijos rinkinius „Sušildyk, židiny, mane" (1996 m.), „Drevėje Dievulis budi" (2000 m.)  „Dūžtančios akimirkos" (2008 m.) Jo poezija publikuota almanache „Verdenė", kituose poezijos rinkiniuose, periodikoje. Utenos kultūros centro „Žaliaduonių" teatre pagal A. Gasperaičio pjesę „Mūzų pašaukti" pastatytas spektaklis (režisierė Alma Eigerdienė). A.Gasperaičio fotografijos - neįkainuojamos, nes jose įamžinti jau Anapilin išėję garsūs Utenos krašto žmonės, išnykę ar sunaikinti kultūrinio, etnografinio, architektūrinio paveldo objektai.
Antanas Gasperaitis apdovanotas Utenos rajono kultūros ir meno premija (2000 m.), Lietuvos respublikos kultūros ministerijos premija, padėkos raštais, Atminimo ženklu Utenos miesto 750-mečio proga (2011 m.).

2022 05 27 dirbtuves1

2022 06 26 08 27 Vargonu
Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į penktąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.
Renginį organizuoja Utenos Dievo Apvaizdos parapija, koordinatorė Zita Lukošiūnienė.

Paragauk sulos

Kino namai logo

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt