Audronė Misiukaitė (A.Snukiškio nuotrauka)Fotografė, poetė, muzikantė. Pradėjo fotografuoti dar mokykloje. 1981 m. baigė Kauno J. Gruodžio aukštesniąją muzikos mokyklą. „Utenio" laikraščio fotokorespondentė nuo 1994 m. Utenos muzikos mokykloje dirba nuo 2001 metų. Utenos rajono literatų klubo „Verdenė", foto - video klubo „Utenos vizija" narė. 2006 m. Utenos rajono meno ir kultūros premijos laureatė.

Nuo 1998 metų dalyvauja koncertinėje veikloje, koncertines programas rengia ir muzikuoja su mokyklos mokytoja Zita Lukošiūniene (fortepijonas, vargonai). Surengė du rečitalius (2001 01 24, 2003 05 29).
Dalyvauja grupinėse fotodarbų parodose, surengė tris personalines fotografijos parodas (1996 m. „Medžio sakmės", 2001 m. „Ženklai", 2004 m. „Neretušuota").
2004 m. išleido pirmąją savo fotografijomis iliustruotą poezijos knygą „Graudulio medus".
2005 m. kartu su „Verdenės" klubo nariu Mindaugu Stundžia ir Rašytojų sąjungos nare Rūta Jonuškiene išleido bendrą eilėraščių ir miniatiūrų knygą „Kaip iš grumsto žolė".

2022 05 27 dirbtuves1

2022 06 26 08 27 Vargonu
Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į penktąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.
Renginį organizuoja Utenos Dievo Apvaizdos parapija, koordinatorė Zita Lukošiūnienė.

Paragauk sulos

Kino namai logo

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt