Audronė Misiukaitė (A.Snukiškio nuotrauka)Fotografė, poetė, muzikantė. Pradėjo fotografuoti dar mokykloje. 1981 m. baigė Kauno J. Gruodžio aukštesniąją muzikos mokyklą. „Utenio" laikraščio fotokorespondentė nuo 1994 m. Utenos muzikos mokykloje dirba nuo 2001 metų. Utenos rajono literatų klubo „Verdenė", foto - video klubo „Utenos vizija" narė. 2006 m. Utenos rajono meno ir kultūros premijos laureatė.

Nuo 1998 metų dalyvauja koncertinėje veikloje, koncertines programas rengia ir muzikuoja su mokyklos mokytoja Zita Lukošiūniene (fortepijonas, vargonai). Surengė du rečitalius (2001 01 24, 2003 05 29).
Dalyvauja grupinėse fotodarbų parodose, surengė tris personalines fotografijos parodas (1996 m. „Medžio sakmės", 2001 m. „Ženklai", 2004 m. „Neretušuota").
2004 m. išleido pirmąją savo fotografijomis iliustruotą poezijos knygą „Graudulio medus".
2005 m. kartu su „Verdenės" klubo nariu Mindaugu Stundžia ir Rašytojų sąjungos nare Rūta Jonuškiene išleido bendrą eilėraščių ir miniatiūrų knygą „Kaip iš grumsto žolė".

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

2023 06 30 08 26 Vargonai

Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į šeštąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį kiekvieno vasaros mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.

Paragauk sulos

Kino namai logo

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt