Genovaite SnurovaGenovaitė Šnurova (g. 1953 m. gegužės 16 d.) ilgametė laikraščio „Utenis" žurnalistė, Kuktiškių krašto garbės pilietė, Utenos rajono meno ir kultūros premijos už kūrybinę veiklą, reikšmingą kraštotyrinę ir leidybinę veiklą, puoselėjant Utenos rajono istoriją laureatė.

Bibliografija:

Monografija „Kuktiškės“, 1997 m. išleido „Utenos spaustuvė. Monografijoje panaudota istorinė medžiaga apie Utenos rajono Kuktiškių miestelį. Knyga gausiai iliustruota nuotraukomis. Maketavo Andrius Surgailis.

„Kuktiškės. Antra knyga“. Knygoje panaudoti XVIII ir XIX amžių archyviniai dokumentai, bažnyčios kronika, vizitacijos aktai, gausu įdomių amžininkų prisiminimų apie geležinkelį, mokyklą, kolektyvizaciją, pokario ir sovietinį laikotarpį. Spausdino UAB „Utenos spaustuvė“, 2004 m. Maketavo Andrius Surgailis. Nuotraukos Andriaus Surgailio ir iš pašnekovų archyvų.

„Utenos seniūnija. Biliakiemis, Pačkėnai. Vaikutėnai“, išleista 2005 m. Spausdino UAB „Utenos spaustuvė“. Tai istoriniais faktais paremti pasakojimai apie Utenos seniūnijos administracinius centrus, stambesnes gyvenvietes. Knyga iliustruota nuotraukomis. Maketavo Andrius Surgailis.

„Visiškai atvirai“. Tai 2008 m. išleista knyga apie Utenos seniūnijoje gyvenusias iškilias asmenybes, įdomius žmones. Knyga iliustruota nuotraukomis. Spausdino UAB „Utenos spaustuvė“.

„Utena. Plėtra ir valdymas 1918–2008“. Knygą išleido „Utenos Indra“. Tai knyga apie Utenos miesto istoriją, žydų gyvenimą, burmistrus ir jų gyvenimo istorijas, vėlesnius Utenos rajono vadovus ir merus. Knyga gausiai iliustruota nuotraukomis. Maketavo Andrius Surgailis. Nuotraukos Andriaus Surgailio ir iš archyvų.

Fotografijų albumas „Utena – mūsų miestas“, kuriame nuotraukomis papasakota Utenos miesto šimto metų istorija. 365 puslapių knyga skirta Utenos miesto 750 metų jubiliejui pažymėti. Leikykla „Utenos Indra“, 2011 m. Fotografas Adolfas Sinkevičius, maketavo Nerijus Treinys.

„Utenos kolegija. laikmečio žingsniai“, išleido UAB „Utenos Indra“, 2014 m. maketavo Nerijus Treinys. Knygoje pasakojamos Utenos medicinos mokyklos ir Utenos politechnikumo atsiradimo istorijos ir jų susijungimas į Utenos kolegiją. Knygoje panaudoti amžininkų prisiminimai, dokumentinė medžiaga. Knyga gausiai iliustruota Adolfo Sinkevičiaus ir pasakotojų archyvuose rastomis nuotraukomis.

„Laiškai nutolstančiam laikui“. Utena: Kamonada. Tai neišgalvotų istorijų rinkinys.

Sudarytoja Genovaitė Šnurova „Utena ir pasaulio miestai“. Tai didelės apimties knyga apie Uteną ir jos miestus-partnerius – Lidšopingą, Kovelį, Glubokoje, Tršebon, Pontiniją, Rezeknę, Preili, Beit Sahurą, Chelmą – su kuriais bendradarbiauja Utenos savivaldybė. Knyga gausiai iliustruota nuotraukomis. Knygą išleido Punsko „Aušros“ leidykla, 2017 m.Nuotraukos Evaldo Kazelos Benjamino Pakenio ir kitų autorių bei Vidmanto Valinčiaus asmeninių archyvų.

Sudarytoja Genovaitė Šnurova. „Utena nepriklausomybės šimtmečio šviesioje“. Knygoje pateikiami 1919–1920 m. savanorių sąrašai, suskirstyti pagal buvusių valsčių (dabar seniūnijų) teritorijas. Išleido Punsko „Aušros“ leidykla, 2018 m. Knyga gausiai iliustruota nuotraukomis. Nuotraukos Evaldo Kazelos ir kitų autorių.

„Gyvenimo nepasiskolinsi“  - novelių knyga, į kurią nugulė 61 pasakojimas iš realių žmonių gyvenimo (leidykla „Utenos Indra“, 2021 m.)

stiklo galerija

Water music

2024 06 29 08 31 Vargonai vasara

Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į šeštąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį kiekvieno vasaros mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.

2024 08 24 Ant paletes

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt