PRIEŠ ŽALGIRĮ

Žynio regėjimas
Menės ir krūtinės išpuoštos margai.
Iš Juodųjų marių vandenį žygūnai semia.
Kūne milžino - ligos daigai.
Bet dar skverbiamės svetur, atsižadėję savo žemių. 

 Motinoms iš sielvarto pablūdusi galva.
Nemuno krantai pakvipę suodžiais.
Svetimi dievai, bajoriška kalba.
Daiktus greit vadinsime skirtingais žodžiais.


Bet kol kas dar nesigėdinam savos kilmės,
Nesuklupome po sunkiai kaustytų žirgų kanopom.
Mūsų vardas dar tktai sušvis ir nualmės -
Paskutinį kartą,
Žalgiriu pavirtęs
Per Europą.

O po to - prie vyžų sėsime.
Jų tūkstančių reikės.
Pereiti reikės balanų smilkstančių gadynę.
Giesmes apie didvyrius visas užmiršt reikės.
Duonos vis reikės anūkams kasdieninės.

Iš užarsim - gal vienintelius tikrai šventus - kardus.
Pasiklysim tarp Istorijos painiausių vingių -
----------------------------------------------

Ir per amžius liksime dėkingi -
Jau bevardžiams -
Už sūnų ir dukterų vardus ----- 

Iš eilėraščių rinktinės „Ateini, praeini, nueini..."

 

stiklo galerija

Water music

2024 06 29 08 31 Vargonai vasara

Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į šeštąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį kiekvieno vasaros mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.

2024 08 24 Ant paletes

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt