PRIEŠ ŽALGIRĮ

Žynio regėjimas
Menės ir krūtinės išpuoštos margai.
Iš Juodųjų marių vandenį žygūnai semia.
Kūne milžino - ligos daigai.
Bet dar skverbiamės svetur, atsižadėję savo žemių. 

 Motinoms iš sielvarto pablūdusi galva.
Nemuno krantai pakvipę suodžiais.
Svetimi dievai, bajoriška kalba.
Daiktus greit vadinsime skirtingais žodžiais.


Bet kol kas dar nesigėdinam savos kilmės,
Nesuklupome po sunkiai kaustytų žirgų kanopom.
Mūsų vardas dar tktai sušvis ir nualmės -
Paskutinį kartą,
Žalgiriu pavirtęs
Per Europą.

O po to - prie vyžų sėsime.
Jų tūkstančių reikės.
Pereiti reikės balanų smilkstančių gadynę.
Giesmes apie didvyrius visas užmiršt reikės.
Duonos vis reikės anūkams kasdieninės.

Iš užarsim - gal vienintelius tikrai šventus - kardus.
Pasiklysim tarp Istorijos painiausių vingių -
----------------------------------------------

Ir per amžius liksime dėkingi -
Jau bevardžiams -
Už sūnų ir dukterų vardus ----- 

Iš eilėraščių rinktinės „Ateini, praeini, nueini..."

 

2022 05 27 dirbtuves1

2022 06 26 08 27 Vargonu
Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į penktąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.
Renginį organizuoja Utenos Dievo Apvaizdos parapija, koordinatorė Zita Lukošiūnienė.

Paragauk sulos

Kino namai logo

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt