Saldutiškio vargonų mediniai vamzdžiaiSaldutiškio Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje grojama istoriniais medinių vamzdžių vargonais, pagamintais XIX a. pradžioje ir 1928 metais atvežtais iš Kuktiškių koplytėlės. Tai 1 manualo, 6 registrų instrumentas. Visi išlikę vargonų vamzdžiai mediniai, oro paskirstymo dėžė sklendinė, traktūra mechaninė.

http://www.vargonai.com/vargonai/utenos-regionas/saldutiskis/

Vargonininkas K.Goda su žmonaVargonininko Kazio Godos (1898-1990) vadovaujamas Saldutiškio parapijos choras giedojo 1928 m. lapkričio 18 d., atidarant tik ką pastatytą Saldutiškio Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos bažnyčią. Kazys Goda Saldutiškyje vargoninkavo iki 1934 m.

 

 Prieš II Pasaulinį karą ir karo metu Saldutiškyje vargonininku dirbo Kazimieras Stasiūnas.


Albertas Gavelis Saldutiškyje vargoninkavo nuo 1945 iki 1954 m.
 

Jonas Labutis (1898-1991) Saldutiškyje vargoninkavo nuo 1954 iki 1970 m.Vargonininkas Jonas Labutis

Vėlesniais metais į Saldutiškį vargoninkauti atvažiuodavo vargonininkai Vincas Apynys, Kazys Dugnas, Leonas Deveikis, Petras Šalkauskas.
1985 m. vargoninkauti ir vadovauti Saldutiškio Šv. Pran ciškaus Asyžiečio bažnyčios chorui pradeda Jonas Rūkas iš Utenos.
Danutė ZajančkauskienėNuo 1993 m., buvusio vargonininko J.Rūko pamokytas, jau baiges Utenos vaikų muzikos mokyklos fortepijono klasę pas mokytoją Adą Čypienę, vargoninkauti pradeda, tuo metu Saldutiškio vidurinės mokyklos 10-os klasės mokinys Aurelijus Zajančkauskas (1977 05 01). Nuo 1995 m. Saldutiškyje vargonais groja jo mama Danutė Strogalytė-Zajančkauskienė (1950 11 08).

 

 

 

 Saldutiskio parapijos choras 1929 su klebonu St.Švėgžda ir Kaziu Goda (kairėje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 Saldutiskio parapijos choras 1929 m. su klebonu St.Švėgžda ir Kaziu Goda (kairėje)

Saldutiškio parapijos choras 2001m.

Saldutiškio parapijos choras 2001 m.

stiklo galerija

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt