J.JurgelevičiūtėApie 1874 m. statytoje Tauragnų bažnyčioje buvo galingi dvidešimties balsų vargonai, tačiau 1944 m. liepos 9 dieną vokiečių aviacijos atakos metu bažnyčia ir joje buvę nuo 1644 metų pildytos metrikų knygos, įvairūs dokumentai, daug retų bažnytinės procesijos reikmenų, meno kūriniai, puošnūs altoriai, vargonai, sudegė.
Tauragnų bažnyčioje giedojo ir gieda daug įvairaus amžiaus choristų. Nuo 1989 m. vargonuoja ir chorui vadovauja Jolanta Jurgelevičiutė, baigusi Vilniaus Koncervatorijos chorinio dirigavimo studijas ir dar besitobulinanti vokalo įgudžius Vilniaus Muzikos Akademijoje. Tai 11-oji vargonininkė Tauragnuose per visą šimtmetį. Prieš tai čia vargoninkavo Bronius Purvinas, V.Lopata, Antanas Gražys, Boleslovas Bausys, Petras Bučys, Alfonsas Alekna, Antanas Juodka, Kazimieras Žalalis, Gimžauskas, Šiaučiulis.

Nuotraukos iš Utenos kraštotyros muziejaus rinkinių

Bronius Purvinas - Tauragnų bažnyčios vargonininkas.  Nuotrauka iš Utenos kraštotyros muziejaus rinkinių. Bronius Purvinas - Tauragnų bažnyčios vargonininkas.
Nuotrauka iš Utenos kraštotyros muziejaus rinkinių.
Tauragnų choristai apie 1906 m. Tauragnų bažnyčios choristai apie 1906 m.
Tauragnų bažnyčios  choras apie 1930 m. Tauragnų bažnyčios choras apie 1930 m.
Tauragnų choras 1930 06 13. Tauragnų choras 1930 06 13. Tauragnuose.
Centre (prie paveikslo) vargonininkas Pranciškus Jurgelėnas.
Tauragnų bažnytinis choras 1935 m. Tauragnų bažnytinis choras su kunigais Matu Naku (antras iš dešinės pirmoje eilėje),
Titu Vinkšneliu (1904-1982), vargonininkais Stasiu Paškevičiumi (pirmoje eilėje pirmas iš kairės)
ir Pranciškum Jurgelėnu  (antroje eilėje pirmas iš dešinės) Tauragnuose 1935 05 14. 

Nuotrauka vargonininko Stasio Paškevičiaus dedikuota Pranciškui Jurgelėnui.

2022 05 27 dirbtuves1

Paragauk sulos

Kino namai logo

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt