Vyžuonų Šv. Jurgio bažnyčios vargonaiVyžuonų bažnyčia, 2006 metais atšventusi 600 metų jubiliejų, seniausia ne tik Utenos rajone, Panevėžio vyskupijoje, bet ir Lietuvoje. 1891-1892 m. klebono Antano Drukteinio rūpesčiu bažnyčia rekonstruota ir įrengti 9 registrų vargonai. Apie 2000-uosius m. tuo metu Vyžuonose dirbusio kunigo klebono Henriko Kalpoko rūpesčiu vargonai restauruoti.

1720 bažnyčioje būta naujai sutaisyto pozityvo. 1740 minima 7 registrų vargonai (lot. orgmiu clavium musicatium 7), 1762 - senas, iš pagrindų taisytinas 6 registrų pozityvas, 1793 - 7 registrų pozityvas. 1796 bažnyčia degė. 1811 ji atstatyta. 1818 inventoriuje teigiama joje buvus labai gerus 7 registrų vargonus, nors jau 1820 rašoma, kad tai esąs senas 7 registrų pozityvukas. 1825 buvo pastatyti nauji 9 registrų vargonai. 1892 bažnyčia buvo perstatyta ir padidinta. Tuomet pastatyti dabartiniai vargonai. Gali būti, kad jie nebaigti. Vargonų traktūra - mechaninė, oro skirstymo dėžės - sklendinės, griežykla centre (vargonininkas sėdi atsigręžęs į vargonus). Prospektas - eklektiškas, su neogotikos elementais, suskirstytas į penkis laukelius, ku-riuose stovi dekoratyviniai vamzdžiai.


Rimantas Gučas „Lietuvos vargonai"

 

1915–1945 m. Vyžuonų bažnyčioje vargoninkavo Pranas Puodžius.

Petras Šalkauskas Vyžuonose1965–1995 m. Vyžuonose vargonininkavo Petras Šalkauskas (1922 04 12–1998 03 10).

Petras Šalkauskas gimė Sedoje vargonininko šeimoje. Šeima buvo didelė, augo 13 vaikų. Petras buvo pats jauniausias vaikas - tryliktasis. Nuo vaikystės jis bažnyčioje patarnavo mišiose, giedojo angelaičių bažnytiniame chore. Mokėsi gimnazijoje. Tuometinis Plungės apskrities Alsėdžių parapijos kanauninkas pasiėmė jaunuolį pas save ir išleido mokytis į Klaipėdos konservatoriją (laisvu klausytoju), kur šis ir baigė vargonų klasę. Vėliau mokėsi pas rektorių Karosą. Baigęs mokslus, vargoninkavo Žemaičių Kalvarijos bažnyčioje. Prasidėjus politiniams neramumams, apsigyveno Plungės apskrities Alsėdžių valsčiuje, kur ir toliau vargoninkavo mažoje Gegrėnų kaimo bažnytėlėje. Prasidėjus trėmimams,1949 m. sausio 21 d. Petras Šalkauskas buvo suimtas ir SSRS MGB Ypatingojo pasitarimo nutarimu nuteistas ir išsiųstas 10-čiai metų darbams į Magadano srities urano kasyklas. 1962 m. grįžęs į Lietuvą, apsigyveno Utenoje, įsidarbino autotransporto įmonėje, kurioje vadovavo saviveiklos būreliui.
Sekmadieniais vargoninkavo Kirdeikių bažnyčioje (tuo metu Kirdeikiuose klebonavo kunigas Jonas Kaušyla). 1965 m. Kanauninkas Jonas Kriščiūnas pakvietė vargoninkauti į Vyžuonas. Vyžuonų Šv. Jurgio bažnyčioje Petras Šalkauskas vargoninkavo daugiau, kaip 30 metų. Nors ir pablogėjus sveikatai, 1997-1998 metais vargonininkas P. Šalkauskas sekmadieniais eidavo į Utenos Marijos Kankinių Karalienės koplyčią, kur vadovavo chorui. Petras Šalkauskas mirė 1999 m. kovo 10 d. Palaidotas senosiose Utenos miesto kapinėse.

Žydrunė SmalstienėVėliau Vyžuonų bažnyčioje vargoninkavo Jonas Šuminas. Nuo 2003 m. Vyžuonų Šv. Jurgio parapijos bažnyčioje groja Rita Deveikienė (1968 03 20). Nuo 2005 m. Vyžuonose kartu su Rita Deveikiene vargoninkauja Žydrunė Smalstienė (1984), kurią groti mokė Utenos muzikos mokyklos pedagogės Zita Lukošiūnienė ir Dalia Juodeškienė. Žydrūnė Lietuvos Muzikos ir teatro akademijoje studijuoja vargonų specialybę.

Vyžuonų Šv. Jurgio parapijos bažnyčios choras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vyžuonų Šv. Jurgio bažnyčios choras su vargonininku Petru Šalkausku (apie 1974 m.)

Vyžuonų bažnyčios choras 1996 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Vyžuonų bažnyčios choras su kunigu R.Kauniečiu prieš vyskupo apsilankymą Šv. Marijos Magdalenos atlaiduose Vyžuonose (1996 07 22).

 Vyžuonų Šv.Jurgio parapijos Jaunimo choras susibūrė 2004 metais lapkričio mėn. Jaunimas noriai rinkosi giedoti sekmadieniais Votyvos Mišiose. Chore giedojo Arūnė ir Agnė Baravykaitės, Vaida ir Toma Eigėlytės, Donatas Straižys, Laura ir Andrius Aksomitai, Nerijus Dambrauskis, Rita Karanauskaitė, Vilma Kazokaitė, Gintare Jonelytė.

 2006 m. Vyžuonų Šv. Jurgio bažnyčios jaunimo choras dalyvavo Panevėžio Vyskupijos 80-čio vaikų ir jaunimo chorų giesmių šventėje. Choras giedojo kaimyninėse parapijose: Svėdasų Šv. Arkangelo Mykolo, Debeikių Šv.Jono Krikštytojo bažnyčiose.
2006-siais m. Vyžuonų Šv.Jurgio bažnyciai švenčiant 600 metų jubiliejų, jaunimo choras giedojo Šv.Mišiose, kurias laikė Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas. Šiuo metu Šv. Mišiose Vyžuonų Šv.Jurgio bažnyčioje gieda vos keli buve choristai - patys ištikimiausi - Laura ir Andrius, dažnai chorui talkina Aušra Montvydaitė.

Vyžuonų Šv. Jurgio bažnyčia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vyžuonų Šv. Jurgio bažnyčios choras (2012 m.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vyžuonų Šv. Jurgio bažnyčios choristai (2012 m.)

stiklo galerija

Water music

2024 06 29 08 31 Vargonai vasara

Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į šeštąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį kiekvieno vasaros mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.

2024 08 24 Ant paletes

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt