Renginio dalyviai Utenio aikštėje2011 m. balandžio 14 d. Utenos kraštotyros muziejuje vyko tradicinės pavasarinės Utenos rajono tautodailininkų parodos pristatymas. Į renginį, kurį vedė Utenos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė Zita Mackevičienė, gausiai susirinko Utenos rajono tautodailininkai. Parodos pristatyme dalyvavo ir svečiai iš Biržų - Biržų rajono tautodailininkai. Biržiečių linkėjimus ir dovanas perdavė Lietuvos tautodailininkų sąjungos Biržų skyriaus vadovas Kęstutis Preidžius. 
Lietuvos liaudies kultūros centro Tautodailės poskyrio vyr. specialistė Alė Počiulpaitė įvertino ir apžvelgė parodą bei pateikė naudingų patarimų tautodialininkams, dalyvaujantiems parodoje, siekiantiems „Aukso vainiko" nominantų vardų.

Lietuvos tautodailės sąjungos Vilniaus bendrijos pirmininkė Roma Kraujalienėpasidalino ateities planais, papasakojo apie praėjusių metų renginius, parodas, muges, kuriose dalyvavo ir Utenos rajono tautodailininkai.  Utenos tautodailininkų klubo „Svirnas" pirmininkė Gita Juškėnienė pasveikino susirinkusius tautodailininkus. Zita Mackevičienė Utenos rajono mero Alvydo Katino padėkomis už edukacinę veiklą ir Utenos rajono garsinimą apdovanojo aktyviausius klubo narius Odetą Tumėnaitę-Bražėnienę, Albiną Šileiką, Anelę Araminienę, Rimantą Semėną, Genovaitę Adiklienę, Donatą Prušinskaitę, Elvyrą Žemaitienę, Jolitą Levčenkienę.

stiklo galerija

Water music

2024 06 29 08 31 Vargonai vasara

Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į šeštąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį kiekvieno vasaros mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt