IMGP80392018 m. kovo 11 d. Utenos kultūros centro Sudeikių skyriuje vyko literatūrinė-muzikinė popietė „Lietuviško žodžio spalvos“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šventėms bei lietuvių kalbos dienoms. Šiai progai buvo surengta knygos ženklo ir linoraižinių, kuriuos sukūrė dailininkas, literatas, sudeikietis, verdenietis Vytautas Petronis, paroda (parengė Utenos kraštotyros muziejus). 2017 metais V. Petronis išleido poezijos knygą „Nežinomas kelias“, iš kurios Lina Latožienė itin raiškiai, jausmingai perskaitė eilėraštį „Aukštaičių žemė“. Renginio dalyvius ir Sudeikiečius pasveikino seniūnas Virgilijus Gaižauskas, palinkėdamas prasmingos jaukios šventės.

Šventinį renginį vedė Audronė Misiukaitė ir Lina Latožienė. Ansamblis „Sudeikiečių gaida“ (vadovė A. Misiukaitė) atliko jausmingas melodijas, tarp jų ir klebono Povilo Klezio sukurtais žodžiais (muzika A. Misiukaitės). Renginyje dalyvavo Utenos klubo „Verdenė“ nariai: Petras Panavas, Vytautas Kaziela, Regina Abukauskienė, Donata Prušinskaitė, Audronė Misiukaitė, Regina Stakėnienė bei sudeikiečiai literatai- Vilma Petrulienė ir kt. Jie skaitė savo kūrybą, kalbėjo apie jiems svarbias aktualijas literatūros ir kalbotyros srityse, prisiminė šių sričių šiame krašte dirbusias talentingas asmenybes.
Renginį organizavo Sudeikių kultūros darbuotojai,- atsakingai, kūrybingai, prasmingai, spalvingai.
Nuotraukos Jurgitos Ulkienės („Utenos diena“), Angelės Dikmonienės, Reginos Stakėnienės

2022 05 27 dirbtuves1

2022 06 26 08 27 Vargonu
Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į penktąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.
Renginį organizuoja Utenos Dievo Apvaizdos parapija, koordinatorė Zita Lukošiūnienė.

Paragauk sulos

Kino namai logo

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt