2019 03 11. SudeikiaiAtkurtos Lietuvos nepriklausomybės dieną - Kovo 11-ąją Utenos kultūros centro Sudeikių skyriuje vyko literatūrinis-muzikinis vakaras „Tėvonijų kalba ir tylėjimai“, skirtas lietuvių kalbos dienoms bei Vietovardžių metams. Renginį organizavo ir vedė poetė, muzikė, kultūros darbuotoja Audronė Misiukaitė.
Senolių kalba ir vietovardžiai - Lietuvos kultūros, istorijos vertybė, paveldas, kuriame glūdi etnologinė, kalbinė, istorinė, kultūrinė ir kt. informacija, yra Lietuvos bei pasaulio kultūros palikimo dalis.
Su Nepriklausomybės atkūrimo švente bei minimais Lietuvos Respublikos Seimo paskelbtais Lietuvos vietovardžių metais visus nuoširdžiai pasveikino Sudeikių seniūnijos seniūnas V. Gaižauskas.
Šiam vakarui Utenos tautodailininkės karpytojos O. Bražėnienė, R. Slesoriūnienė, G. Juškėnienė, R. Vanagickienė, A. Būgienė, L. Paukštienė paruošė įspūdingą karpinių parodą, kurioje - Lietuvos dvarai, bažnyčios, parkai, tėviškės, kaimai, miesteliai, tradicijos... Parodą pristatė O. Bražėnienė.

Renginyje skambėjo lietuvių kompozitorių melodijos, kurias fleitomis grojo A. Misiukaitė, S. Kondrašaitė, U. Masiulytė.
Labai įdomiai, vaizdingai, konkrečiai apie istorijos, archeologijos ir kalbos ryšį kalbėjo archeologai D. ir A. Luchtanai.
Tėvonijų, tėviškių, gimtinių kalbėjimus ir tylėjimus pratęsė Utenos klubo „Verdenė“ literatai: A. Siaurusaitis, A. Pelanienė, G. Sudniutė, D. Rimšienė, D. Prušinskaitė, O. Bražėnienė, P. Panavas, R. Valančiūnas. Prisiminimai iš tėvonijų ir joms skirti posmai skambėjo jaudinančiai, pagarbiai, skausmingai. Mūsų kartos gimtinės išgyveno sudėtingus, neretai jas pražudžiusius likimus, sodus, vyšnynus, ūkius, likimus su kelių kartų gyventojais, jų viltimis.
Verta saugoti, gerbti, mylėti senolių kalbėjimus, jau tylius jų gyvenimus.

Regina Stakėnienė

Reginos Stakėnienės, Daivos Rimšienės, Audronės Misiukaitės nuotraukos

2022 05 27 dirbtuves1

2022 06 26 08 27 Vargonu
Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į penktąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.
Renginį organizuoja Utenos Dievo Apvaizdos parapija, koordinatorė Zita Lukošiūnienė.

Paragauk sulos

Kino namai logo

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt