Susikūrus literatų klubui, du jos nariai (Petras Panavas ir Mindaugas Stundžia) jau buvo išleidę savo knygas. Iki 2014 metų 51 verdenietis išleido savo personalinius leidinius (po vieną ar keletą leidinių savo, Utenos savivaldybės, Respublikos, Atviros Lietuvos fondo ar kitų rėmėjų lėšomis). Utenos literatų klubas „Verdenė" 1983-2013 metais išleido apie 60 leidinių.

Pirmasis verdenietis, savo lėšomis išleidęs poezijos knygą, yra Vytautas Kaziela „(Palesink paukštį", 1990, V., Periodika), antrasis – Jonas Juodvalkis – poezijos knygą „Tėviškė šventoji" (1991, Utenos spaustuvė), vėliau Genovaitė Abromaitytė-Balčiūnienė – poezijos knygą „Kas užgyja- užgis" (1992, Utenos spaustuvė).
1995 m. gruodžio 27 dieną Utenos rajono savivaldybė įregistravo Utenos literatų klubą „Verdenė" kaip savarankišką nevyriausybinę organizaciją. Nuo tų metų klubas turi savo įstatus, spaudą, sąskaitą banke. 2004 metų birželio 23 dieną Valstybės įmonės registrų centro Utenos filialas įtraukė klubą į juridinių asmenų registrą. Klubui suteikta teisinė forma - asociacijaparamos gavėjo statusas, pagal Asociacijos įstatymą patvirtinti klubo įstatai. Nuo minėtų metų klubo nariams suteikta galimybė ruošti projektus, gauti lėšas leidybai, klubo veiklai. Nuo 1996 metų buvo rengiami projektai Utenos rajono savivaldybės, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Baltijos-Amerikos partnerystės finansuojamoms programoms. Rėmėjais tapo akcinės bendrovės, verslininkai ar privatūs asmenys.
Pirmasis leidinys, išleistas pagal projektą Utenos rajono savivaldybės finansuojamoms programoms, buvo Genovaitės Maniušytės-Masiulienės kaimo kronikų ir vaizdelių knyga „Ir nusinešė laikas..." (1996, Utenos spaustuvė).
Pirmasis Utenos literatų klubo „Verdenė" lankstinukas „Utenos krašto literatų poezija" išėjo 1987 metais. Jį paruošė Klemensas Kupriūnas, leido Utenos spaustuvė, finansavo Utenos rajono kultūros skyrius. Lankstinuke – 11 autorių kūriniai.
1989 metais klubo „Verdenė" nariai paruošė pirmąjį kūrybos almanachą „Verdenė" (redaktorius ir rėmėjas verdenietis Antanas Kibickas, V., Periodika). Jame 26 autorių kūryba. 1995 metais leidykla „Indra" (direktorius verdenietis Antanas Kibickas) išleido antrąją almanacho „Verdenė" knygą'. Leidybą rėmė UAB „Utenos Indra" Ją sudarė rašytojas Vytautas Kaziela. Čia spausdinama 34 autorių kūryba. Pirmoji spalvotu viršeliu ir dalimi spalvotų iliustracijų almanacho „Verdenė" trečioji knyga išleista 1998 metais. Ją parėmė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (tuometinis ministras kraštietis rašytojas Saulius Šaltenis) bei UAB „Utenos Indra". Iliustravo Vida Navikienė, Klemensas Kupriūnas, Vytautas Petronis. Sudarė ir redagavo rašytojas Petras Panavas. Leidinyje 36 verdeniečių kūryba. 2003 metais išleista ketvirtoji spalvinga almanacho „Verdenė" knyga, kurią sudarė ir redagavo rašytoja Rūta Mikulėnaitė-Jonuškienė, iliustravo Audronė Misiukaitė, Klemensas Kupriūnas, Vytautas Petronis, Odeta Bražėnienė. Knygos leidybą finansavo Utenos rajono savivaldybė ir UAB „Utenos Indra". Leido leidykla „Indra". 2008 metais išleista penktoji almanacho „Verdenė" knyga. Ji išleista Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Utenos rajono savivaldybės lėšomis. Leidinį sudarė ir redagavo rašytoja Regina Katinaitė- Lumpickienė, iliustravo Klemensas Kupriūnas, Genovaitė Adiklienė, Vytautas Petronis, Utenos rajono tautodailininkai, įvairių tautų ekslibrių autoriai, kurių darbai skirti klubui „Verdenė" ir jo nariams. Leidinį leido leidykla „Indra". Joje – 63 autoriai. 2013 metais leidykla „Indra" išleido almanacho „Verdenė" šeštąją knygą „Žodžiu įprasminę". Jos leidybą finansavo Utenos rajono savivaldybė. Knygą sudarė ir redagavo rašytojas Stepas Eitminavičius, iliustravo dailininkas Linas Blažiūnas ir fotomenininkė Aureolė Pivorė. Leidinyje spausdinama 49 autorių kūryba.
Verdeniečio Antano Kibicko ir klubo literatų iniciatyva 1993 metais leidykla „Indra" savo lėšomis išleido Utenos krašto poezijos antologiją „Po Aukštaitijos pilnatim". Sudarė poetas Vytautas Kaziela, iliustravo dailininkas Algirdas Indrašius, techninė redaktorė Rūta Jonuškienė, korektorius Stepas Eitminavičius. Joje – 26 Utenos krašto poetų kūryba. 2002 metais išleistas atsiminimų ir straipsnių rinkinys apie Uteną ir uteniškius „Po Indrajos dangumi". Jį sudarė Regina Stakėnienė, redagavo Rūta Mikulėnaitė-Jonuškienė, iliustravo Audronė Misiukaitė-Driskiuvienė. Leido UAB „Utenos spaustuvė". Išleistas pagal Utenos rajono savivaldybės ir Baltijos-Amerikos partnerystės finansuojamas programas. Leidinyje 19 uteniškių straipsnių. 2003 metais išleistas klubo „Verdenė" jaunųjų literatų kartu su Utenos neįgaliaisiais literatais kūrybos rinkinys „Vėjas tarp sūpynių". Jį sudarė ir redagavo rašytojas Petras Panavas, finansavo Utenos rajono savivaldybė, iliustravo Audronė Misiukaitė. Leidinyje – 21 autoriaus kūryba.
Penki Utenos literatų klubo „Verdenė" nariai (P. Panavas, V. Kaziela, M. Stundžia, A. Gasperaitis, E. Rinkevičius) įtraukti į Lietuvių literatūros enciklopediją, septyni - į V. Vanago „Lietuvos rašytojų sąvadą", dvidešimt - į Utenos krašto enciklopediją, aštuoniolika - į „Mano uteniškių albumą" ir kitus leidinius. Nemaža verdeniečių dalis yra straipsnių rinkinių autoriai ar respublikinių leidinių sudarytojai - S. Eitminavičius „Justino Marcinkevičiaus pamokos"; R. Valančiūnas „Plačiašakis ąžuolas"; R. Katinaitė-Lumpickienė „Laiškai iš vaivorykščių kranto"...
Apie Utenos literatų klubo „Verdenė" išleistus leidinius informuojama almanacho „Verdenė" 3,4,5 knygose. Apie klubą ir narių leidinius – www.kulturautenojeA. ir M.Miškinių viešoji biblioteka /katalogai /LIBIS (www.libis.lt. Apie klubo Lietuvos rašytojų sąjungos narius, jų leidinius www.rasytojai.lt

stiklo galerija

Water music

2024 06 29 08 31 Vargonai vasara

Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į šeštąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį kiekvieno vasaros mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.

2024 08 24 Ant paletes

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt