2024 m. balandžio 26 d. Linkmenų bibliotekoje vyko renginys skirtas nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei. Poezijos popietėje dalyvavo Utenos literatų klubo „Verdenė" nariai. Popietę pradėjo vyr. bibliotekininkė Danutė Daubarienė. Eiles skaitė ir apie save trumpai pasakojo verdeniečiai: Dalia Bubulienė, Zita Dičiuvienė, Arvydas Jurkaitis, Saulius Mikalajūnas, Aldona Pelanienė, Daiva Rimšienė ir Vytautas Rinkevičius. Muzikos garsais džiugino Vincas Kliukas ir Rita Dervinienė. 
Danutė Daubarienė padovanojo Utenos literatų klubo nariams po nuostabią poezijos knygą „Banguojantys žodžiai”. „Verdenės“ klubo pirmininkė Daiva Rimšienė padovanojo vyr. bibliotekininkei knygas su verdeniečių kūryba.
Vėliau renginio dalyviai buvo pakviesti aplankyti Plaktukų muziejų. Renginių organizatorė M. Alesionkienė papasakojo apie parodos eksponatus ir žmones, kurie susiję su muziejumi.

Daiva Rimšienė
Utenos literatų klubo „Verdenė” pirmininkė

2024 m. kovo 13 d. vyko apsakymų, romanų, fantastikos kūrinių autoriaus, Utenos literatų klubo „Verdenė“ nario Silvestro Rimgaudo Sinkaus knygos „Istorija pareinant į Lietuvą“ pristatymas Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje. Vakarą su muzika bei daina pradėjo Audronė Misiukaitė bei Renata Buzėnaitė. Knygos autorių pristatė Utenos literatų klubo „Verdenė“ pirmininkė Daiva Rimšienė.
Pasak autoriaus, knygos rašymas užtruko 20 metų. Naujoji Silvestro Rimgaudo Sinkaus knyga - istorinio žanro knyga - langas į praeitį. Šii knyga - galimybė išgirsti protėvių balsus, suprasti jų kovas, kelius, tikėjimą, raštą, tautosaką, siekius ir pamokas, kurias jie siekė mums paliko.
Ši knyga - lyg kelionė, kurios metu vyksta svarbūs įvykiai, nulemiantys Lietuvos istoriją. Daug dėmesio autorius skyrė Tauragnams. Pasakodamas apie knygos turinį, autorius perkėlė klausytojus per žemynus, jūras ir šimtmečius, kviesdamas apmąstyti žmogaus kelią bei pagalvoti apie tai, ką patys paliksime kitoms kartoms. 

Daiva Rimšienė

427844618 704466691765126 7044494152412641228 n2024 m. vasario 24 d. Vyžuonų bibliotekoje vyko kraštiečio poeto Kęstučio Navako 60-ųjų gimimo metinių paminėjimas. Kęstutis Navakas gimė 1964 m. vasario 24 d. Šeimyniškiuose (Vyžuonų sen.), Utenos rajone, mirė 2020 m. vasario 16 d. Kaune. Poeto, eseisto, literatūros kritiko, vertėjo atminimui surengtas jaukus poezijos, muzikos be šokio renginys. Švenčiant poeto gimimo dieną, kraštiečiai susirinko paminėti jo atminimo, indėlio į lietuvių literatūrą ir kultūrą.
Renginyje dalyvavo Utenos literatų klubo „Verdenė“ nariai: R. Abukauskienė, B. Baravykienė, R. Katinaitė-Lumpickienė, I. Kepalaitė, M. Masalienė, S. Mikalajūnas, R. Stakėnienė, R. Šeikienė ir D. Rimšienė. Klubo poetai skaitė savo ir K. Navako eiles. Popietės dalyviai buvo sužavėti Navako poezijos, kuri peržengė laiką ir erdvę, kad paliestų visų susirinkusiųjų širdis. Kęstučio Navako eilėraščiai, persmelkti aistros ir įžvalgos, buvo aštrus priminimas apie literatūros galią įkvėpti, šviesti ir suvienyti žmoniją.
Renginyje prismintas ir poetas Justinas Marcinkevičius, kuris, kaip ir poetas Kęstutis Navakas, mirė vasario 16 d.
Pagarbos ir dėkingumo atmosferą papildė UKC Vyžuonų meno kolektyvas. Talentingų moterų ansamblis atliko melodingas dainas.

2024 01 Abukauskienes 22024 m. sausio 20 d. keliai ir širdys vedė į Kaniūkų biblioteką. Utenos literatų klubo „Verdenė“ narė Regina Abukauskienė surengė poezijos popietę „Su tavim dalinuos“. Tai buvo jubiliejinė poetės popietė, nes sausio 18 d. Reginai suėjo 70 metų.
Bibliotekoje buvo matyti gražiai sugulusios į lentynas poetės išleistos knygos ir kiti leidiniai, kuriuose publikuojami Reginos kūriniai. Taip pat vyko „Gero skonio“ klubo moterų skiautinių paroda, sukurta pagal R. Abukauskienės poeziją.
Skambėjo poezija bei kanklės. UKC Užpalių skyriaus kanklininkų ansamblis, vadovaujamas Jolitos Novikienės, užbūrė visus susirinkusius kanklių skambesiu bei dainomis. Dainose girdėjosi ir Kaniūkai...O kaip gi be jų?! Kaniūkų pradinėje mokykloje daug metų R. Abukauskienė dirbo mokytoja. Aprašė Kaniūkus knygoje „Kaniūkai“ (2007 m.). Daug padavimų, legendų sugulė į knygas.
Pasveikinti gerbiamos Reginos Abukauskienės atvyko daug žmonių, nes labai daug gyvenimų Regina yra palietusi savo širdimi, žodžiais, mokymu ar tiesiog buvimu šalia. Daug gražių prisiminimų pažėrė R. Abukauskienės klasiokai. Ir šmaikštumo, ir rimtumo, persipinusio su ašarom, tikrai būta...2024 01 Abukauskienes 1
Iš Utenos literatų klubo „Verdenė“ pasveikinti poetės Reginos atvyko klubo pirmininkė Daiva Rimšienė, klubo nariai Vytautas Ridikas bei Vytautas Rinkevičius. Didžiuojamės turėdami tokį šviesulį savo klube. Daug sveikatos, kūrybinių minčių linkime literatų klubo garbingai narei.

 Gimtine,
Skaniausia duona –
Tavo.
Tyriausias vanduo –
Tavo.
Gražiausi žmonės –
Tavo.
Galbūt todėl,
Kad tu mano!

(R. Abukauskienė)

 Utenos literatų klubo „Verdenė“ pirmininkė Daiva Rimšienė

2023 m.  rugsėjo 24 d. Utenos kameriniame teatre vyko Utenos literatų klubo „Verdenė“ jubiliejinis vakaras, skirtas klubo 40 metų veiklos sukakčiai.
Jubiliejaus proga išleista poezijos knyga „Aukštumų lyros“, iliustruota Odetos Bražėnienės linoraižiniais. Knygoje - 36 autorių kūryba. Knygos redaktorė Regina Katinaitė-Lumpickienė, išleido Utenos Indra.
Jubiliejinį renginį vedė Edita Grudzinskaitė ir Saulius Mikalajūnas. 
„Be praeities ateities nebūna. Verta paminėti ryškiausius verdeniečius, dalyvavusius klubo veiklos ištakose- Rapolas Šaltenis, Petras Panavas, Regina Katinaitė-Lumpickienė, Alma Eigerdienė, Algimantas Siaurusaitis, Mindaugas Stundžia, Leonora Buičenkienė, Audronė Misiukaitė, Stepas Eitminavičius, Antanas Gasperaitis, Rūta Mikulėnaitė-Jonuškienė, Arvydas Jurkaitis, Jonas Juodvalkis, Stanislovas Karanauskas, Alvydas Katinas, Vytautas Kaziela, Antanas Kibickas, Klemensas Kupriūnas, Vytautas Petronis, Edmundas Rinkevičius, Giedrė Sudniutė, Aldona Pelanienė, Romualdas Valančiūnas, Silvestras Sinkus...“
Regina Stakėnienė

Adomo Gasperaicio nuotr. 2019m.

2019 m. liepos 19 d. Utenos kraštotyros muziejuje vyko tradicinis, kasmetinis Utenos literatų klubo „Verdenė“ renginys „Gimtoji mūsų žemė“. Šiai temai itin tiko naujai išleistos kraštotyrininko, literato, Utenos krašto Garbės piliečio, Lietuvos Garbės kraštotyrininko, Utenos kultūros ir meno bei Lietuvos kultūros ministerijos premijų laureato Antano Gasperaičio apsakymų ir apybraižų knygos „Žmonės prie Viržintėlės“ sutiktuvės. Knygą leido leidykla „Indra“ pagal Utenos literatų klubo „:Verdenė“ paruoštą projektą, rėmė Utenos rajono savivaldybė iš kultūrinės veiklos finansavimo lėšų. Pirmojoje knygos dalyje „Beduonių metai“ - apsakymai, pasakojantys apie Nemeikščių krašto, per kurį vinguriuoja Viržintėlės upė, žmonių likimus, gyvenimus, jausmus, žmogiškumą ir skriaudas sudėtingais pokario metais.

2019 03 11. SudeikiaiAtkurtos Lietuvos nepriklausomybės dieną - Kovo 11-ąją Utenos kultūros centro Sudeikių skyriuje vyko literatūrinis-muzikinis vakaras „Tėvonijų kalba ir tylėjimai“, skirtas lietuvių kalbos dienoms bei Vietovardžių metams. Renginį organizavo ir vedė poetė, muzikė, kultūros darbuotoja Audronė Misiukaitė.
Senolių kalba ir vietovardžiai - Lietuvos kultūros, istorijos vertybė, paveldas, kuriame glūdi etnologinė, kalbinė, istorinė, kultūrinė ir kt. informacija, yra Lietuvos bei pasaulio kultūros palikimo dalis.
Su Nepriklausomybės atkūrimo švente bei minimais Lietuvos Respublikos Seimo paskelbtais Lietuvos vietovardžių metais visus nuoširdžiai pasveikino Sudeikių seniūnijos seniūnas V. Gaižauskas.
Šiam vakarui Utenos tautodailininkės karpytojos O. Bražėnienė, R. Slesoriūnienė, G. Juškėnienė, R. Vanagickienė, A. Būgienė, L. Paukštienė paruošė įspūdingą karpinių parodą, kurioje - Lietuvos dvarai, bažnyčios, parkai, tėviškės, kaimai, miesteliai, tradicijos... Parodą pristatė O. Bražėnienė.

20181117 1421402018 m. lapkričio 17 d. Utenos kraštotyros muziejuje vyko tradicinis klubo „Verdenė“ renginys „Gimtoji mūsų žemė“, skirtas klubo veiklos 35-mečiui. Ta proga buvo pristatytas nuotraukų albumas „Atminties versmė“, kurį leido Utenos „Indra“, finansavo leidyklos savininkai Antanas ir Žaneta Kibickai, sudarė Regina Stakėnienė. Apie klubo veiklą per tuos metus bei ateities planus kalbėjo P. Panavas, E. Kirilauskaitė, V. Varneckas, R. Abukauskienė, A. Gasperaitis, Z. Dičiuvienė, S. Eitminavičius, G. Sudniutė, D. Rimšienė, A. Siaurusaitis, A. Stunžėnas, G. Adiklienė, S. Sinkus, R. Valančiūnas, A. Misiukaitė, A. Katinas.

2018 11 17 Verdene

2018 m. lapkričio 17 d. 14 val. Utenos kraštotyros muziejuje tradicinis literatų klubo „Verdenė“ renginys „Gimtoji mūsų žemė“, nuotraukų albumo „Atminties versmė“ pristatymas. Gintaras Šuminas, Leonas Rutkauskas, Audronė Misiukaitė atliks verdeniečių žodžiais sukurtas dainas.

2018 metų birželio 30 dieną literato, kraštotyrininko Arvydo Jurkaičio sodyboje prie Dauniškio ežero vyko Utenos klubo „Verdenė“ literatų tradicinis renginys „Gimtoji mūsų žemė“. Verdeniečiai aptarė klubo veiklą, išleistas knygas, prisiminė bendraminčius, kartu buvusius beveik 35-ius metus. Jaukioje aplinkoje savo kūrybą skaitė Arvydas Jurkaitis, Rasa Milerytė, Kęstutis Balčiūnas, Petras Panavas, Silvestras Sinkus, Regina Abukauskienė, Saulius Mikalajūnas, Rima Lekandrienė, Donata Prušinskaitė.
Už ypatingą renginio globą dėkojame Arvydui Jurkaičiui, jo žmonai Gražinai.

Fotografijos Arvydo Jurkaičio, Reginos Stakėnienės

Slesoriunienes32018 m. balandžio 26 dieną Užpalių gimnazijos salėje vyko knygos „Nalšios piliakalniai žili“ (Išleido Utenos leidykla „Indra“) ir tautodailininkės tapytojos Alvyros Žemaitienės piliakalnių bei peizažų parodos pristatymas. Renginį organizavo Užpalių bibliotekininkės, dalyvavo knygos autoriai. Prasmingais tekstais renginį pradėjo Užpalių gimnazistės Kamilė Kublickaitė ir Estrėja Narbutytė. Kalbėjo leidinio redaktorius Stepas Eitminavičius, rašytojas Petras Panavas, bibliotekininkė Vida Juškienė, archeologas Dalius Ribokas, tautodailininkė Rasa Slesoriūnienė, literatės Leonora Buičenkienė, Regina Abukauskienė, Rasa Milerytė. Paskaitydami savo kūrybos, jie pabrėžė leidinio prasmingumą, vertingumą... Apie save ir tapybos darbų parodą išsamiai, nuoširdžiai pasakojo Alvyra Žemaitienė.

IMGP80392018 m. kovo 11 d. Utenos kultūros centro Sudeikių skyriuje vyko literatūrinė-muzikinė popietė „Lietuviško žodžio spalvos“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šventėms bei lietuvių kalbos dienoms. Šiai progai buvo surengta knygos ženklo ir linoraižinių, kuriuos sukūrė dailininkas, literatas, sudeikietis, verdenietis Vytautas Petronis, paroda (parengė Utenos kraštotyros muziejus). 2017 metais V. Petronis išleido poezijos knygą „Nežinomas kelias“, iš kurios Lina Latožienė itin raiškiai, jausmingai perskaitė eilėraštį „Aukštaičių žemė“. Renginio dalyvius ir Sudeikiečius pasveikino seniūnas Virgilijus Gaižauskas, palinkėdamas prasmingos jaukios šventės.

IMG 61112017 m. gruodžio 8 d. Užpalių gimnazijoje vyko poezijos popietė „Žemėje prie mėlyno dangaus“, skirta užpaliečio poeto 85-ąjam gimtadieniui.

Lietuvos rašytojų sąjungos narys Pranas Raščius gimė 1932 m. rugsėjo 24 d. Utenos apskrityje, Užpalių valsčiuje, Linskio kaime, Peldiškių vienkiemyje. Mokėsi Užpaliuose, 1951 m. baigė Svėdasų vidurinę mokyklą, 1956m.- LŽŪA Hidromelioracijos fakultetą. Dirbo „Tiesos“, „Literatūros ir meno“, „Šluotos“, „Pergalės“ redakcijose. Buvo aistringas gamtos ir žvejybos mėgėjas, vėliau įsigijęs sodybą Varėnos rajone Puvočių kaime. Mirė 1987 m. liepos 21 d. Viniuje. Po mirties jo atminimui Dzūkijos nacionaliniame parke pasodinta 55 ąžuoliukų alėja. Išleido poezijos, satyros, poemų knygų suaugusiems ir vaikams. Kompozitoriai V. Telksnys, A. Makačinas, B. Gorbulskis ir kiti jo tekstams sukūrė melodijas.

21432883 1804562429572046 2863108965766060861 nPiliakalniai- istorijos lobynas.
Juose- šventoji protėvių dvasia.
Nuo priešų amžiais protėviai tėvynę gynė,-
Mūs genuose išliko jų amžina drąsa.
Užkopk, lietuvi, į piliakalnius aukštai,
Pažvelki į tėvynės tolius...
Juose pajausi meilę žemei mylimai,
Kaip ją mylėjo bočiai ir senoliai.
Vygantas Varneckas

Utenos krašto meno, kultūros žmonėms, visuomenei piliakalniai visada buvo svarbūs, reikšmingi, mėgstami. Rajone yra 58 piliakalniai. Pilys pastatytos buvo ant Narkūnų, Tauragnų, Šeimyniškių piliakalnių.
Per beveik keturis dešimtmečius savo veiklos metų Utenos klubo „Verdenė“ literatai renginius vedė prie Narkūnų, Šeimyniškių, Sūngailiškių piliakalnių, su svečiais iš kitų rajonų ar kraštiečiais lankė Ladakalnį, Pakalnių, Tauragnų, Vorutos piliakalnius, Kernavę, kur susitiko su uteniške archeologe Daiva Misiukaite- Luchtaniene ir jos vyru dr. Aleksiejum Luchtanu.
2017-uosius metus Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Piliakalnių metais.

SAM 25622017 m. birželio 19 d. literato, kraštotyrininko Arvydo Jurkaičio sodyboje prie Dauniškio ežero rinkosi Utenos „Verdenės“ klubo literatai ir svečiai į antrąją tradicinio renginio „Gimtoji mūsų žemė“ (32-oji) dalį. Pirmoji dalis vyko Juknėnuose. Pirmą kartą čia rinkomės praėjusių metų biržely. Jaukioje aplinkoje verdeniečiai skaitė savo kūrybą, dalijosi literatūros įžvalgomis, Utenos krašto literatūros puoselėjimo ir plėtojimo galimybėmis...
Pirmą kartą verdeniečių renginyje dalyvavo uteniškiai svečiai literatai: Edita Grudzinskaitė, Jakaterina, Kęstutis Balčiūnas, savo mintimis paįvairinę kūrybos versmių spalvas.

2017 06 02 Verdene2017 m. birželio 2 dieną Antano ir Motiejaus Miškinių literatūrinėje-etnografinėje sodyboje Juknėnuose vyko tradicinis Utenos literatų klubo „Verdenė“ renginys „Gimtoji mūsų žemė“. Jos metu buvo pristatyta nauja literato, dailininko, Utenos krašto garbės piliečio Vytauto Petronio eilėraščių ir ekslibrisų knyga „Nežinomas kelias“, kurios leidybą rėmė Utenos Petronis Vytautas 2017rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas, redagavo rašytojas Stepas Eitminavičius, leido leidykla „Utenos Indra“. Pristatydamas savo leidinį, autorius daug ir įdomiai kalbėjo apie gyvenimą, jo vertybes, pomėgius, kūrybą, paminėdamas, kad labiausiai jis norėjo būti aktorium ir pasidžiaugė , kad turi anūkę - aktorę Aistę Lasytę, režisierių jos brolį. V. Petronis skaitė ir savo kūrybą - raiškiai, jausmingai, nuoširdžiai. Dailininkas Klemensas Kupriūnas papasakojo apie dailininko Vytauto Petronio ekslibrisus, pasiekimus toje srityje.

stiklo galerija

Water music

2024 06 29 08 31 Vargonai vasara

Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į šeštąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį kiekvieno vasaros mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.

2024 08 24 Ant paletes

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt