Nuo 1997 m. kasmet vyksta Aukštaitijos vargonųmuzikos festivalis (festivalio direktorė ir meno vadovė Zita Lukšiūnienė). Festivalio tikslas - suteikti galimybę klausytojams išgirsti klasikinę vargonų muziką, atliekamą profesionaliių atlikėjų, savo parapijų bažnyčiose ir visur kur yra geros būklės vargonai. Aukštaitijos vargonų muzikos festivalis kiekvieną rudenį trunka visą mėnesį ir suburia rimtosios muzikos mėgėjus muzikiniams renginiams įvairiose kultūrinėse erdvėse.

VšĮ „Aukštaitijos vargonų muzikos festivalis" svetainė: http://www.avmf.puslapis.in/

Biliakiemio  Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčioje vargonų nėra. Vargonininkai groja fisharmonija (dumplinis pianino pavidalo instrumentas).

Šv. Antano. Paduviečio bažnyčios vargonaiPirmoji Daugailių bažnyčia pastatyta iki 1685. 1766 atstatyta, joje buvę 11 registrų keturių oktavų vargonai, kuriems 1851 ir 1852 reikėję didelio remonto. 1852 pastatyta nauja bažnyčia, kuri 1883 buvo padidinta. 1913 m. žiniomis, ...vargonai 8 balsais, su pedalais neblogi, dirbti p. Depešos 1900 m. už 800 rublių. Vargonų traktūra - mechaninė, oro skirstymo dėžės - išilginės. Dumplės - lygiagrečios, vienvėrės, pastatytos vargonų šiaurinėje pusėje. Griežykla - vargonų pietiniame šone.

 

Rimantas Gučas „Lietuvos vargonai"

Daunorių Šv. Jėzaus Širdies bažnyčios  fisharmonija

Daunorių Šv. Jėzaus Širdies bažnyčioje vargoninkų instrumentas - fisharmonija. Šioje bažnyčioje vargoninkavo Pranciškus Jurgelėnas. Nuo 1995 m. liepos 20 d. iki 2000 m. Daunoriuose vargonininko darbą dirbo Algimantas Černiauskas.

Kirdeikių vargonaiKirdeikių Šv. Jono Krikštytojo banyčios vargonus 1939 m. padirbo meistras iš Antalieptės J. Šablinslinskas. Vargonų traktūra mechaninė, oro skirstymo dėžės sklendinės, griežykla iškelta į priekį (vargonininkas sėdi atsigrežęs į altorių). Vargonų prospektas turi neogotikos elementų, vamzdžių imitacijos iš medžio sustatytos su dideliais tarpais.

 Rimantas Gučas „Lietuvos vargonai"

Kuktiskiu_vargonaiPirmoji bažnyčia pastatyta 1604, apie 1689 - perstatyta. XVIII a I p. (1719, 1725) joje vargonų nebuvo. Nuo 1749 minimas 6 registrų pozityvas. 1797 vizitacijos akte rašoma, kad yra maži, prasti vargonėliai, bet jau dirbami nauji 10 registrų vargonai, kurie turėsią būti baigti gegužės 1 dieną, juose buvęs ir būgnas. 1817  šie vargonai jau buvo remontuojami. Pagal 1826 inventorių, vargonai korinto stiliaus, su keturiomis kolonomis, vidurinės dažytos baltai, šo ninės žydrai, puošti drožiniais, viršuje kampuose dvi paauksuotos vazos, centre Šv. arkangelo Mykolo statula. Vargonuose yra 1817 naujai įsigytas būgnas. 1881 vargonus remontavo Konstantinas Bžezinskis. 1889 bažnyčia sudegė, 1891 pastatyta dabartinė medinė bažnyčia. Tuo metu galėjo būti pastatyti dabartiniai vargonai. Jie turi Juozapo Radavičiaus vargonų bruožų. Vargonų traktūra mechaninė, oro skirstymo dėžės sklendinės, griežykla vargonų centre, iškelta į priekį.


Rimantas Gučas „Lietuvos vargonai"

Leliūnų vargonaiDaugiau kaip prieš šimtą metų, 1813 m. kunigo Antano Masaičio rūpesčiu į Leliūnų bažnyčią buvo atgabenti garsioje Gebelio vargonų firmoje Karaliaučiuje pagaminti 21 registro vargonai. XX a. pradžioje šie vargonai buvo vieni pirmųjų pneumatinių vargonų Lietuvoje.

"XX a. pirmoje pusėje reikėtų išskirti Karaliaučiaus meisto Bruno Goebelio vargonus, kurie buvo pagrindiniai žinomi ir naudojami Lietuvos laikinojoje sostinėje Kaune - Tėvų Jėzuitų bažnyčioje, dveji konservatorijoje. Bruno Goebelio vargonai būdavo labai geros kokybės, - vieni pirmųjų pneumatinių vargonų Lietuvoje. Iki šiol jie išlikę Leliūnuose ir Salake, laikomi bene geriausiais iš senųjų instrumentų Lietuvoje."

Jūratė Landsbergytė. „Vargonų muzika Lietuvoje XX a.

Pakalnių vargonaiSenoji Pakalnių bažnyčia (statyta 1906 m.) sudegė 2000 m. Kartu sudegė ir joje buvę vargonai. Klebono Kosto Balsio, parapijiečių ir rėmėjų pastangomis per du metus pastatyta nauja bažnyčia. Naujojoje Pakalnių bažnyčioje grojama 27 registrų „Gloria Eco 221" vargonais.

Saldutiškio vargonų mediniai vamzdžiaiSaldutiškio Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje grojama istoriniais medinių vamzdžių vargonais, pagamintais XIX a. pradžioje ir 1928 metais atvežtais iš Kuktiškių koplytėlės. Tai 1 manualo, 6 registrų instrumentas. Visi išlikę vargonų vamzdžiai mediniai, oro paskirstymo dėžė sklendinė, traktūra mechaninė.

http://www.vargonai.com/vargonai/utenos-regionas/saldutiskis/

Spitrėnų vargonaiSpitrėnų Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės bažnyčia pastatyta 1917 m. 1919 m. į Spitrėnus paskirtas kunigas Petras Markevičius nupirko fisharmoniją, vėliau įrengti 6 registrų vargonai.
Nuo 1986 m. iki 2013 m. metų Spitrėnuose dirbo vargonininkas Antanas Mazūras (1921). A.Mazūras vargoninkavo pas Antaną Strazdą Biržuose, grįžęs po tremties - Gudžiūnų bažnyčioje, vėliau Surdegyje. Prieš jį Spitrėnuose 1948–1953 m. vargoninkavo Pranas Dačinskas (1924), Regina Ališauskaitė.

 Spitrėnų Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės
bažnyčios vargonai

 

Sudeikių vargonaiXVIII A. II p. Sudeikiuose būta koplyčios, kuri sudegė 1800. 1806 pastatyta laikina bažnyčia, joje 1822 būta apgedusių 9 registrų vargonų. 1825 pastatyta dabartinė akmenų mūro bažnyčia, 1933 atnaujinta. Gali būti, kad maždaug tuo metu ir buvo pastatyti dabartiniai vargonai. Panašu, kad juos galėjęs padirbti Martynas Masalskis. Vargonų traktūra mechaninė, oro skirstymo dėžės išilginės, prospektas - vamzdžiai dekoratyviniai.

Rimantas Gučas „Lietuvos vargonai"

J.JurgelevičiūtėApie 1874 m. statytoje Tauragnų bažnyčioje buvo galingi dvidešimties balsų vargonai, tačiau 1944 m. liepos 9 dieną vokiečių aviacijos atakos metu bažnyčia ir joje buvę nuo 1644 metų pildytos metrikų knygos, įvairūs dokumentai, daug retų bažnytinės procesijos reikmenų, meno kūriniai, puošnūs altoriai, vargonai, sudegė.
Tauragnų bažnyčioje giedojo ir gieda daug įvairaus amžiaus choristų. Nuo 1989 m. vargonuoja ir chorui vadovauja Jolanta Jurgelevičiutė, baigusi Vilniaus Koncervatorijos chorinio dirigavimo studijas ir dar besitobulinanti vokalo įgudžius Vilniaus Muzikos Akademijoje. Tai 11-oji vargonininkė Tauragnuose per visą šimtmetį. Prieš tai čia vargoninkavo Bronius Purvinas, V.Lopata, Antanas Gražys, Boleslovas Bausys, Petras Bučys, Alfonsas Alekna, Antanas Juodka, Kazimieras Žalalis, Gimžauskas, Šiaučiulis.

Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčios vargonaiUtenos Devo Apvaizdos bažnyčioje yra 3 manualų, 60 registrų vokiški, „Johhanus Gloria“ firmos elektroniniai vargonai „Exelent 358“.

Šioje bažnyčioje  nuo 1992 metų lapkričio 22 d. – Šv. Cecilijos dienos  vargoninkauja Rita Venckevičienė. Rita Venckevičienė 2006 m. baigė Panevėžio kolegiją, kur jos vargonų specialybės pedagogė buvo Zita Lukošiūnienė. 2009 metais R. Deveikienė baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos magistro studijas. Čia ją mokė vienas žymiausių Lietuvos muzikų, vargonininkas Gediminas Kviklys.

Utenos Kristaus Žengimo į dangų  bažnyčios vargonaiPirmoji bažnyčia Utenoje minima 1500. 1698 būta 9 registrų pozityvo. Vargonai (pozityvas) minimas ir 1738. 1742 būta naujo pozityvo, kuris 1770 buvo jau sugedęs ir jį reikėję remontuoti. 1802 pastatyta nauja medinė bažnyčia. 1820 joje minimi nauji geri 12 registrų vargonai, kuriuos jau reikėję valyti ir derinti. 1866 bažnyčia buvo atnaujinta, 1879 m. sudegė. 1884 pastatyta dabartinė mūrinė bažnyčia. 1899 pastatyti nauji vieno manualo su pedalais 12 registrų vargonai. Gali būti, kad iš pradžių jie buvo vieno manualo (dirbo Jonas Garalevičius?), pedalai buvo pristatyti šiek tiek vėliau (M. Masalskis?). Apie 1990 Vaclovas Paulauskas ir Kęstutis Sleinys vargonus išplėtė iki dviejų manualų, pakeitė korpusą su prospektu. Vargonų traktūra - mechaninė, oro skirstymo dėžės - sklendinės, griežykla - vargonų centre, iškelta į priekį (vargonininkas sėdi atsigręžęs į altorių), dumplės - vargonų šiaurinėje pusėje, prospektas - dviejų tarpsnių, suskirstytas į šešis laukelius.

Rimantas Gučas „Lietuvos vargonai"

Utenos muzikos mokyklos vargonai1995 m. pabaigoje Utenos muzikos mo- kykloje sumontuoti kompiuteriniai Allen firmos vargonai. Nuo 1996 m. Utenos muzikos mokykloje mokiniai mokosi groti vargonais. Šią specialybę nuo 1989 m. dėsto Zita Lukošiūnienė, turinti Lietuvos muzikos akademijos fortepijono ir vargonų specialybių muzikos magistro diplomą ir vargonų mokytojos-metodininkės kvalifikacinę kategoriją.

Kertinis  Švenčiausios Mergelės Marijos Kankinių Karalienės koplyčios akmuo buvo padėtas 1992 m. gegužės 14 dieną.1997-1998 metais koplyčioje laikomose pamaldose grodavo ir vadovavo chorui a.a. vargonininkas Petras Šalkauskas. Taip pat čia vargoninkavo ir a.a. vargonininkas Petras Bagdonavičius. Taip pat čia vargoninkavo  ir Utenos Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios votyvos choro "Laudate Dominum" vadovas Pranciškus Aleknavičius. Su nedidelėmis pertraukomis nuo 1995 m. iki 2009 m. rugsėjo 27 d. - koplyčios choro vadovas ir vargonininkas buvo a.a. Algimantas Černiauskas. A.Černiauskas paruošė sau pamainą - dabar čia groja Simonas Turlo, kurį Utenos muzikos mokykloje vargonais groti mokė Zita Lukošiūnienė.

Užpalių Šv. Trejybės bažnyčios vargonaiApie 1750 Užpaliuose pastatyta nauja bažnyčia. Joje 1764 ir 1776 buvęs geras pozityvas. 1783 ši bažnyčia sudegė. 1787 jos vietoje pastatyta nauja. 1797 joje vargonų nebuvo, tik labai senas pozityvas. 1820 jau buvo 12 registrų vargonai su trejomis dumplėmis, dažyti ir šiek tiek paauksuoti. Tokie patys minimi ir 1828 bei 1845. 1898 pastatyta dabartinė mūrinė bažnyčia. Tuo metu joje pastatyti dabartiniai 16 registrų vargonai. Spėjama, kad tai  Juozapo Radavičiaus darbas. Į paminklinių vargonų sąrašą įrašyti 1971. Vargonų traktūra mechaninė, registrai su Barkerio dumplėmis. Oro skirstymo dėžės sklendinės, vamzdžiai išdėstyti chromatiškai. Griežykla iškelta į vargonų priekį. Vargonų prospektas neogotikinis, vieno tarpsnio, suskirstytas į penkis laukelius, kuriuose sustatyti dekoratyviniai vamzdžiai.


Rimantas Gučas „Lietuvos vargonai" 

Vyžuonų Šv. Jurgio bažnyčios vargonaiVyžuonų bažnyčia, 2006 metais atšventusi 600 metų jubiliejų, seniausia ne tik Utenos rajone, Panevėžio vyskupijoje, bet ir Lietuvoje. 1891-1892 m. klebono Antano Drukteinio rūpesčiu bažnyčia rekonstruota ir įrengti 9 registrų vargonai. Apie 2000-uosius m. tuo metu Vyžuonose dirbusio kunigo klebono Henriko Kalpoko rūpesčiu vargonai restauruoti.

1720 bažnyčioje būta naujai sutaisyto pozityvo. 1740 minima 7 registrų vargonai (lot. orgmiu clavium musicatium 7), 1762 - senas, iš pagrindų taisytinas 6 registrų pozityvas, 1793 - 7 registrų pozityvas. 1796 bažnyčia degė. 1811 ji atstatyta. 1818 inventoriuje teigiama joje buvus labai gerus 7 registrų vargonus, nors jau 1820 rašoma, kad tai esąs senas 7 registrų pozityvukas. 1825 buvo pastatyti nauji 9 registrų vargonai. 1892 bažnyčia buvo perstatyta ir padidinta. Tuomet pastatyti dabartiniai vargonai. Gali būti, kad jie nebaigti. Vargonų traktūra - mechaninė, oro skirstymo dėžės - sklendinės, griežykla centre (vargonininkas sėdi atsigręžęs į vargonus). Prospektas - eklektiškas, su neogotikos elementais, suskirstytas į penkis laukelius, ku-riuose stovi dekoratyviniai vamzdžiai.


Rimantas Gučas „Lietuvos vargonai"

stiklo galerija

Water music

2024 06 29 08 31 Vargonai vasara

Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į šeštąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį kiekvieno vasaros mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt