„Indraja". 2011 m. Nr. 2 (45)) Išleistas naujas (2011 m. Nr. 2 (45)) Uteniškių kraštiečių klubo „Indraja" laikraščio numeris, skirtas Utenos miesto 750-ajam jubiliejui. Miesto gimtadieniui skirtame leidinyje - Utenos rajono savivaldybės mero Alvydo Katino sveikinimas, šiai šventei skirtos Uteniškių kraštiečių klubo „Indraja" prezidento profesoriaus Arvydo Šaltenio mintys, LMA akademiko, profesoriaus Vytauto Sirvydžio jaunystės prisiminimai apie Uteną. Vilniaus pedagoginio universiteto profesorius kraštietis Romas Pakalnis siunčia uteniškiams jubiliejinius linkėjimus atsakomybės tema. Architektas, restauratorius dr. Napoleonas Kitkauskas, sveikindamas gražios miesto šventės proga, kviečia ir toliau saugoti savo istorines vertybes. Skaitytojus sudomins prof. dr. Algirdo Vyžinto straipsnis apie muziką, muzikinį gyvenimą Utenos padangėje įvairiais laikotarpiais. Šiame „Indrajos" numeryje spausdinami poeto Algimanto Baltakio atsiminimai apie Antaną Miškinį ir Birutės Nenėnienės straipsnis apie 2011 m. Antano Miškinio literatūrinės premijos laureatą Algimantą Baltakį bei Antano Miškinio literatūrinės premijos laureatų eilės.

Lolitos Kamiskienės straipsnyje „Utena šiandien - gyva, besikeičianti, nepailstanti" apžvelgiami paskutinio dešimtmečio mūsų miesto pasiekimai. Utenos Kultūros centro direktorės Astos Motuzienės kultūros gyvenimo Utenoje apžvalga supažindina su svarbiausiais kultūriniais miesto ir rajono įvykiais. Naująjį fotoalbumą „Mūsų Utena", skirtą  Utenos miesto 750-ajam jubiliejui, pristato jo sudarytojai Genovaitė Šnurova ir Adolfas Sinkevičius. Leidinio „Indraja" redaktorius, poetas Petras Panavas skaitytojus supažindina su planuojamo savo sakmių romano fragmentais ir siūlo paskaityti savo straipsnį „Istorija - mūsų ištvermės šaltinis". Kraštotyrininkas Antanas Gasperaitis staipsnyje „ Jie susirinko Vilniuje atkurti Lietuvos" pateikia daug idomių XX.a pradžios mūsų valstybės atkūrimo istorijos faktų, susijusių su Utena ir uteniškiais.

Rūta Mikulėnaitė-Jonuškienė šiame „Indrajos" laikraščio numeryje apžvelgia žurnalisto, poeto Mindaugo Stundžios poezijos rinktinę „Ant paskutinės pakopos". Regina Stakėnienė primena apie turtingą mūsų krašto literatūrinį palikimą ir supažindina su Utenos literatų klubo „Verdenė" veikla.

Mūsų miesto veidas būtų daug liūdnesnis be akademinio jaunimo - šiame „Indrajos" numeryje pasakojama apie Utenos kolegiją, šios mokslo įstaigos pasiekimus, gyvenimą ir nuolatinį vystymąsi.

„Indraja" Nr.2(45)_2011 m. >>>

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Kino namai logo

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt