Dar nepamiršome suokalbio tarp Hitlerio ir Stalino, po kurio Lietuva tapo slenksčiu tarp dviejų slibinų ir neteko savo nepriklausomybės bei valstybingumo. Ketinau šia tema parašyti straipsnį, bet tiek jau rašyta ir kalbėta, kad kartotis nesinori. Siunčiu porą eilėraščių iš Atgimimo metais išleisto rinkinio „Tarpežerių regėjimai". Juose skaitytojas, tikiuos, nesunkiai apčiuops nelaisvės dešimtmečių nuotaikas, neviltį ir tikėjimą .

P e t r a s  P a n a v a s

 

S L E N K S T I S

 

 

Iš liepos ar alksnio,

Iš klevo ar ąžuolo –

Neatpažinsi.

Laistytas šulinio vandeniu,

Broga ir pamazgom,

Apspjaudytas,

Batų kulnais išrantytas,

Vyžom gludintas,

Šerkšno ir vėjų –

Rytinių, pietinių ir vakarinių –

Nuglostytas,

Dažytas ir perdažytas –

Ir vėl išblukęs,

Beveidis slenkstis,

Stropiai giriantis

Praeivių kojas
------------------

   

B U V O ...

 

Buvo daug tikėjimų,
 

Daug skambių giesmių.

Buvo daug tylėjimų,

Nuslėptų geismų.

 

Buvo daug kalbėjimų

Žodžiais iškaltais.

Buvo daug drebėjimų

Skruostais apkultais.

 

Liko krūvos plytgalių

Ir tiesa karti.

Liko du ašigaliai –

Ir abu šalti.

 

Žeimena ir Nemunas

Tarp kančių, vilčių –

Amžinas gyvenimas

Po visų mirčių

------------------

2022 05 27 dirbtuves1

2022 06 26 08 27 Vargonu
Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į penktąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.
Renginį organizuoja Utenos Dievo Apvaizdos parapija, koordinatorė Zita Lukošiūnienė.

Paragauk sulos

Kino namai logo

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt