SAM 07392014 m. birželio 19 dieną Utenos Vyturių progimnazijoje vyko B. Martinkėnaitės-Veikutienės poezijos knygos „Keliai ir kryžkelės" pristatymas. Knygą iliustravo Renatas Smalakys ir Kotryna Veikutytė. Leidybą rėmė Nijolė Guobienė, UAB „Alauša" generalinis direktorius Algimantas Čaplinskas, gydytoja odontologė Marija Savickienė.
Utenos literatų klubo „Verdenė" narė B. Veikutienė yra išleidusi knygas: eilėraščių ir miniatiūrų „Lyg paukštis išskrido" (1993 m.), eilėraščių vaikams „Viščiukų giesmelė" (1994 m.), eilėraščių ir miniatiūrų „Lino žydrume" (1996 m.), eilėraščių „Brydė per laiką" (2005 m.), eilėraščių „Laiko lietus" (2008 m.). Jos kūryba buvo spausdinta rajono spaudoje, 2003, 2008, 2013 metų Utenos literatų klubo almanachuose „Verdenė".

Gebanti raiškiai skaityti, režisuoti, savo naujausią, šeštąją knygą „Keliai ir kryžkelės" pristatė pati autorė, pasirinkdama savo mieliausius eilėraščius ir juos pakomentuodama.
Renginyje kalbėjęs rašytojas Petras Panavas teigiamai įvertino literatės B. Martinkėnaitės- Veikutienės kūrybą. Utenos krašto Garbės pilietis, literatas Vytautas Petronis pasidžiaugė eilėraščių tautiškumu, filosofinėmis mintimis. Literatės M. Jurgelėnienė, R. Lekandrienė akcentavo eilėraščių meniškumą, spalvingumą, autorei būdingą savitumą. Renginio metu literatas Antanas Stunžėnas sukūrė ir perskaitė Bronislavai Veikutienei skirtą dedikaciją.
Nešini gėlėmis, dovanomis, į renginį gausiai rinkosi Bronislavos buvę bendradarbiai, bendraminčiai, knygos leidėjai.
Bronislavos Martinkėnaitės- Veikutienės naujausios knygos „Keliai ir kryžkelės" sutiktuves papuošė jautrios ansamblio „Radasta" (vadovė G. Paškauskaitė) dainos, pianistės Miglės Gudonytės klasikinės muzikos garsai.
Obelų žydėjime
Matau tave,
Žiūrinčią
Pro kaimo pirkelės langą.
Matau tave, mama.
O tu mane
Ar matai-
Plasnojime laiko,
Spindėjime akių
Ar grumstelyje žemės juodos?
Tu vystai mane
Žydrais vystyklėliais
Ir supi ant rankų.
Kai obelys nužydi,
Mano širdis
Lieka
Paliesta stebuklo švento.

Daug kam įsiminė šis Bronislavos Veikutienės iš pristatomos knygos skaitytas eilėraštis „Kai obelys nužydi". Laiko plasnojime gera pajusti stebuklo prisilietimą.

Regina Stakėnienė

 

 

stiklo galerija

Water music

2024 06 29 08 31 Vargonai vasara

Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į šeštąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį kiekvieno vasaros mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.

2024 08 24 Ant paletes

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt