Balys JuodzevičiusPedagogas, muziejininkas, kraštotyrininkas. 1945-1949 m. mokėsi Leliūnų (Utenos r.) progimnazijoje, 1949-1953 m. baigė Utenos 1-ąją vidurinę mokyklą. 1953-1958 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultete lietuvių kalbą ir literatūrą. 1958-1961 m. B. Juodzevičius dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą Dubingių (Molėtų r.) vidurinėje mokykloje. 1961-1967 m. jis buvo Valkininkų (Varėnos r.) vidurinės mokyklos mokytojas. Nuo 1967 m. B. Juodzevičius gyvena Utenoje. 1967-1973 m. jis dirbo Utenos kraštotyros muziejuje moksliniu bendradarbiu, 1973-2000 m. buvo Utenos kraštotyros muziejaus direktorius. B. Juodzevičius yra surinkęs daug kraštotyrinės medžiagos, tautosakos. Nuo 1990 m. jis aktyviai rinko medžiagą apie pokario partizanus, politinius kalinius, tremtinius, sudarė Utenos krašto pokario partizanų, tremtinių ir politinių kalinių kartotekas
B. Juodzevičius sudarė ir išleido knygas:
1998 m. – „Utenos apylinkės" (turizmo informacija)
2001 m. – „Utena ir apylinkės" (kultūros ir istorijos apybraiža)
2003 m. – „Laisvės kaina" (biografinis Utenos krašto rezistencinės kovos žinynas)

2004 m. – „Dejavo žemė ir žmonės: Utenos apylinkių partizanų ir rėmėjų atsiminimai"
2008 m. – „Žadėjom laisvę tau parnešti: Utenos partizanų, rėmėjų ir ryšininkų atsiminimai"
2012 m. - „Akistata su mirtimi“ (knyga skirta Utenos krašto partizaniniam judėjimui).
Kartu su muziejininke Milda Skaisgiriene Balys Juodzevičius parengė Antano Namiko knygą „Gyvenimo fragmentai" (2003 m.).
B. Juodzevičius buvo Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatorių) narys, po partijos pertvarkymo yra Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų narys. 2000 m. jis buvo išrinktas Utenos rajono tarybos nariu, dirbo Švietimo, kultūros ir sporto komitete, pasitraukė iš Tarybos 2001 m.
2000 m. B. Juodzevičius apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu, 2011 m. jam suteiktas Utenos Garbės piliečio vardas.
Laisvalaikį skiria kraštotyrinei medžiagai rinkti, surinko ir gimtojo Plepiškių kaimo istoriją.

2023 06 06 08 29 Water Music

2023 06 30 08 26 Vargonai

Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į šeštąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį kiekvieno vasaros mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Kino namai logo

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt