Vasario 16 Tauragnuose2014 m. vasario 14 dieną Tauragnų pradinėje mokykloje ir ikimokyklinėje įstaigoje vyko užsiėmimas „Gražiausios spalvos trys". Pasipuošę vėliavos spalvos drabužėliais mažieji iš geltonos, žalios ir raudonos spalvų kūrė įvairius darbelius.

Vasario 15 dieną pagrindinės miestelio įstaigos (seniūnija, kultūros namai, ugdymo įstaiga, bažnyčia, bendruomenė) puošė savo gatves, panaudodamos geltoną, žalią ir raudoną spalvas. Gatvės laikinai gavo kitus pavadinimus: link seniūnijos - Pagarbos gatvė, prie Kultūros namų - Šviesos g., prie bendruomenės - Bendrystės g., link bažnyčios - Tikėjimo g., prie paminklo žuvusiems Tauragnų krašte - Laisvės aikštė.

Parodos pristatymas2014 m. vasario 14 d. Utenos kraštotyros muziejuje pristatyta tautodailininko Rimanto Jono Semėno medžio drožinių paroda. Paroda bus eksponuojama iki kovo 3 d.

Apie autorių. Rimantas Jonas Semėnas gimė 1939 m. vasario 2 d. rytų Aukštaitijoje, Plipų kaime, Utenos rajone. Baigęs Utenos vidurinę mokyklą, mokėsi Vilniaus žemės ūkio buhalterijos technikume, kurį baigės 1964 m. Tais pačiais metais pradėjo dirbti ir iki 1999 m. dirbo žemės ūkio įmonėse buhalteriu, ekonomistu.
Nuo mažens mėgo piešti bei drožinėti iš medžio. Drožinėjo verpstes, rankšluostines, paukštelius, įvairius medinius žaislus. Meninė veikla lydėjo visą gyvenimą (laisvalaikiu piešė, kūrė eiles, prozos miniatiūras). Prieš penkiolika metų pradėjo iš medžio drožti Užgavėnių kaukes. Kiekvienais metais prisijungdavo vis daugiau Užgavėnių dalyvių, todėl ir kaukių poreikis didėjo. Taip tautodailininko dirbtuvėje gimė daugybė Užgavėnių personažų. Vėliau susidomėjo apvaliosios skulptūros drožyba. 

„Metų knygos rinkimai"Kaip kasmet taip ir šiemet į bibliotekų duris pasibeldė respublikinė akcija „Metų knygos rinkimai". Jos tikslas - skatinti Lietuvos gyventojus domėtis šiuolaikine lietuvių literatūra, kelti mūsų visuomenėje skaitymo prestižą, o pagrindinė idėja - pristatyti geriausius praeitais metais išleistus lietuvių literatūros kūrinius. Mūsų Užpalių biblioteka šioje akcijoje dalyvauja aštuntą kartą. Jos metu skaitytojų teismui pristatomos naujausios ir geriausios lietuvių autorių knygos vaikams ir suaugusiems. Gerai žinoma, kad didžioji žmogiškosios patirties dalis mums turi atitekėti iš savosios literatūros, tai yra lietuvių. Todėl mes, bibliotekininkės, didelį dėmesį skiriame nacionalinės literatūros propagavimui. Ši akcija kaip tik labai veiksmingas būdas paskatinti domėtis lietuvių autoriais, naujausia jų kūryba. Jei ir palyginti negausi nedidelės tautos literatūra yra intensyviai skaitoma, jei apie ją aktyviai mąstoma – ir pasikeitimu nuomonėmis, ir vertinimais, - ji tarsi išdidėja, jos svarba išauga. O ėjimas į knygą prasideda vaikystėje ir labai svarbu to žygio nenutraukti, jį puoselėti ir visokeriopai skatinti. Kiekvienais metais lietuvių rašytojai vaikams padovanoja bent keletą naujų, originalių ir vertingų knygų.

Kupolytė2014 m. vasario 8 d. Utenoje vyko Lietuvos dainų šventės „Čia – mano namai" pučiamųjų instrumentų orkestrų ir šokių ir dainų ansamblio apžiūra, kurios metu buvo peržiūrimos ir iš naujo tvirtinamos mėgėjų meno kolektyvų kategorijos pagal meninį lygį, veiklą ir rezultatus. Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos ir Aukštakalnio progimnazijos mokyklos jungtinis pučiamųjų orkestras „Cinkas" (vadovas Vytautas Latonas) ir Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblis „Vieversa" (meno vadovė Roberta Macelienė, vokalinės grupės vadovė Ona Aleknavičienė, kapelos vadovas Povilas Velikis) buvo puikiai įvertinti ir pakviesti Dainų šventėje „Čia - mano namai".

CIMG6252Dr. Aldona Vasiliauskienė 

2014 m. vasario 9 d. Antalieptėje paminėtos kraštiečio Dievo tarno arkivyskupo Mečislovo Reinio (1884 02 03–1907 06 10–1926 04 05–1953 11 08) 130-osios gimimo metinės. Renginio sumanytoja ir programos autorė Antalieptės seniūnaitė Olga Raugienė.
Arkivyskupas M. Reinys gimė neįprasto pavadinimo vietovėje – Madagaskare – tai Zarasų ir Utenos rajonų riba, pusiaukelė tarp Daugailių ir Antalieptės. Jis buvo jauniausias 11 vaikų šeimoje. Daugailių Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje M. Reinys krikštytas (nuo 1832 m. caro valdžiai Antalieptės bažnyčią pavertus cerkve, katalikai lankė bažnyčią Daugailiuose), čia aukojo ir pirmąsias šv. Mišias. Tapęs Vilkaviškio vyskupu koadjutoriumi, o vėliau ir Vilniaus arkivyskupu jis lankydavo savo gimtąjį kraštą, domėjosi jaunimo – skautų, ateitininkų – bei kitų katalikiškų organizacijų veikla, rėmė juos materialiai.

DSCF46792014 m. vasario 5 d. Daugailiuose vyko arkivyskupo Mečislovo Reinio 130-ųjų gimimo metinių paminėjimas. Po Šv. Mišių Daugailių Šv. Antano Paduviečio bažnyčiojepadėtos gėlės ir uždegtos žvakės prie simbolinio arkivyskupo M. Reinio kapo. Daugailių pagrindinėje mokykloje vyko atvira istorijos pamoka, kurioje pranešimus skaitė jaunosios mokyklos kraštotyrininkės (pranešimas „Arkivyskupo Mečislovo Reinio svarbiausi gyvenimo ir veiklos epizodai", mokytoja Rita Jurkevičienė), dr. Aldona Vasiliauskienė (paskutinė arkivyskupo M. Reinio gyvenimo stotelė – Vladimiro kalėjimas). Renginyje dalyvavo akademikas Algirdas Gaižutis, Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas, Utenos rajono savivaldybės Kultūros skyriaus vyr. specialistė Zita Mackevičienė, Daugailių seniūnijos seniūnė Giedrė Eimutienė.

2014 m. vasario 9 d. arkivyskupo Mečislovo Reinio atminimas pagerbtas Antalieptėje. Renginyje dalyvavo europarlamentarė Radvilė Morkūnaitė.

R.AbukauskienėManau, kad knygos kaip ir žmonės turi savo likimus. Manoji knygutė „Mano žydintis laikas“ pasaulį išvydo po ilgų svarstymų, abejonių.
Kai manęs nebekviečia skambutis,
Mane kas rytą pasitinka upelis.
   Gamtos pasaulis, man toks nežinomas savo dėsniais, bet toks artimas ir mielas širdžiai nuo pat vaikystės. Klajoju, stebiuosi, bet nesuprantu, kodėl taip vyksta. Įnykstu į gamtos knygas, žodynus, atlasus, vadovus. Kai  kam atrodo keista, kad aš panorau sužinoti, kaip vadinasi aplink augančios ne tik gėlės, bet ir įvairiausi žolynai, jų vertė. Samanos, kerpės, medžiai – visiems tokie pažįstami, bet ne daug ką gali apie juos pasakyti. Ir aš pasineriu į šitą pasaulį: klausau laidas, žiūriu filmus, pasivaikščiojimų metu ieškau gamtoje augalų, gyvūnų. Koks džiaugsmas, kai randu jau matytus ekrane ar aprašytus knygoje. Savo pastebėjimus užsirašau. Metai – apskritas ratas – vieni baigiasi, prasideda kiti. Aš keliauju ir lyginu šių metų rugsėjį su praeitų metų rugsėju. Kokie jie skirtingi! Ir tada iš ten, iš vaikystės, gražiausio gyvenimo tarpsnio, ateina prisiminimai, kaip mane supažindino su aplinka, mokė joje elgtis, ką galima daryti, o ko ne. Tų žmonių jau seniai nebėra, jie iškeliavę į amžinybę. Likau aš, kuri dar galiu papasakoti. Ir aš pasakoju...
   Dieną keičia ilgėjančios naktys. Giedromis naktimis atsiveria dangaus skliautas. O žvaigždynų didybė! Ir dėkoji, kad esi Žemėje, kad gali tai matyti. Ir pasakoju savo prisiminimus iš vaikystės žvaigždėtų naktų. Tie potyriai juk kiekvieno skirtingi ir skirtingai suprantami. Kaip gera, kai stengiasi tave suprasti! Bevaikščiojant mintys ir posmais išsilieja.

 

                                                                                        Regina Abukauskienė

Renginio akimirkaNuo 1991-ųjų sausio 13 dienos praėjo visai nedaug – 23 metai, tačiau kiekvienam, išgyvenusiam to meto įvykius, bėgantys metai nepajėgūs iš atminties ištrinti to, ką jautė visi, ką jautė Lietuva.
„Atmintis gyva, nes liudija" – tai ne tik kasmetinės pilietinės akcijos, kurios metu skatinama sausio 13-os rytą išjungus šviesas ant palangių uždegti atminimo žvakutę, pavadinimas, bet ir tiksliai parinki vos keli žodžiai, puikiai atspindintys tai, kas liko po tautos pergalės. Prisijungdami prie akcijos Utenos rajono savivaldybė, Utenos kraštotyros muziejus ir Utenos kultūros centras ne tik uždegė languose žvakutes, bet ir kvietė uteniškius į minėjimą šalies istoriją nulėmusiems įvykiams atminti ir Laisvės gynėjų dienai skirtą parodos „MES buvome TEN" pristatymą.

Renginio akimirka2013 m. gruodžio 18 d. Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje pristatytas fotoalbumas „Kryždirbys Pranas Kaziūnas". Leidinyje surinktos šiemet Anapilin išėjusio kūrėjo darbų - kryžių ir koplytstulpių fotografijos. Leidinio sudarytoja, Šv. Kazimiero ordino Utenos apskrities komtūrijos komtūrė Zita Mackevičienė už pagalbą rengiant fotoalbumą dėkojo tautodailininko žmonai Genovaitei Kaziūnienei, LR kultūros ministerijos Regionų kultūros skyriaus vedėjai Irenai Seliukaitei, Lietuvos liaudies kultūros centro vyriausiajai specialistei, dr. Alei Počiulpaitei, UAB „V3 studija" kolektyvui ir kitiems, prisidėjusiems prie fotoalbumo leidybos.

DSCF42232013 m. gruodžio 3 d. Lietuvos nacionaliniame muziejuje (Arsenalo g. 1) atudaryta tradicinių lietuviškų sodų paroda „Sesė sodų sodina". Parodos pristatymo renginyje koncertavo Vilniaus universiteto folkloro ansamblis „Ratilio".
Šiandieniniai sodai nutolę nuo savo pirminės sakralinės paskirties, tačiau senosios kultūros tradicijos išlieka šiuolaikinio lietuvio etninės savimonės dalimi. Rengiantis pirmininkauti Europos Sąjungos Tarybai tradiciniai sodai pasirinkti kaip simbolis, įprasminantis Europos Sąjungos šalių santarvės ir stabilumo siekį.

Renginio akimirka2013 m. lapkričio 24 d. Utenos Dievo Apvaizdos parapijos bažnyčioje vyko chorų festivalis „Draugų balsai", skirtas šv. Cecilijos, chorų globėjos, dienai paminėti.
Festivalyje dalyvavo Vilniaus kolegijos merginų choras „Vaidilutės" (vadovė Genovaitė Kumpienė), Estijos Haaslavo vyrų choras (vadovas Kalev Lindal), Birštono kultūros centro moterų choras „Aušrinė" (vadovė Aldona Armonienė), Lietuvos edukologijos universiteto merginų choras (vadovas Vilius Tavoras), Kauno m. vyrų choras „Perkūnas" (vadovas Romualdas Misiukevičius), Latvijos Preilių kultūros centro mišrus choras (vadovas Edgars Znutinš), Utenos kultūros centro moterų choras (vadovas Gediminas Gricius), Utenos muzikos mokyklos jaunių choras UT RE MIO (vadovė Virginja Šeduikienė), Utenos kultūros centro vyrų choras „Aukštaičiai" (vadovė Milda Kuliešienė).

Renginio akimirka2013 m. lapkričio 24 d. Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje vyko šv. Cecilijos šventė, kurioje pagerbti vargonininkai, choristai ir jų vadovai. Šv. Mišiose giedojo jungtinis bažnyčios choras. Po Šv. Mišių vykusiame koncerte dalyvavo Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios chorai, solistas Arūnas Kučinskas, Utenos muzikos mokyklos saksofonistų ansamblis (vadovas Evaldas Beinoravičius), Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblis „Vieversa" (vadovės Roberta Macelienė ir Onutė Aleknavičienė), Utenos kultūros centro jaunimo teatro studija (vadovė Vida Kairienė).

Knygos autorė ir poetas Petras Panavas2013 m. lapkričio 22 d. Utenos kraštotyros muziejuje vyko uteniškės tautodailininkės Onos Puodžiukienės poezijos knygų „Nuvytę žiedai" ir „Jaunystės šešėliuos" pristatymas.

REnginio dalyviai2013 m. lapkričio 22 d. Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčioje vyko tradicinė vargonininkų, bažnytinių chorų ir jų vadovų pagerbimo šventė. Į Utenos rajono bažnytinių chorų šventę gausiai susirinko choristai ne tik iš Utenos rajono, bet ir iš Salako (Zarasų r.), Debeikių ir Svėdasų (Anykščių r.). Vargonininkai ir jų vadovaujami bažnytiniai chorai svetingoje Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčioje minėjo šv. Cecilijos - vargonininkų, instrumentų gamintojų, muzikantų globėjos dieną. Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčios vargonininkė Rita Deveikienė visus sukvietė bendroms giesmėms Šv. Mišių aukoje, o po šv. Mišių Utenos dekanato dekanas kunigas Henrikas Kalpokas pakvietė į Utenos Dievo Apvaizdos parapijos namus Agapei. Renginyje dalyvavusiems vargonininkams Utenos rajono savivaldybės mero pavaduotojas Vidmantas Valinčius įteikė naują Prano Jurkonio psalmių knygą „Prisilietimai".

stiklo galerija

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt