Albinas ŠileikaVioleta Develienė

2013 m. sausio 17 dieną Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus vyr. postinis, Utenos rajono tautodailininkas Albinas Šileika pakvietė uteniškius ir miesto svečius į personalinę parodą Utenos kraštotyros muziejuje. Parodos atidarymas sutapo su autoriaus jubiliejumi – gausiai rinkosi svečiai nešini gėlėmis, dovanomis ir  spinduliuojantys puikia nuotaika.

Kazimieras Adiklis 2013 m. sausio mėn. Utenos tautodailininkų klubo ,,Svirnas" nario, keramiko, molio švilpynių kūrėjo Kazimiero Adiklio darbų paroda surengta Utenos regioninio profesinio mokymo centre.

Jonas Belopetravičius2012 m. gruodžio 1 d. Tauragnų kultūros centre vyko mokytojo, Tauragnų krašto Garbės piliečio Jono Belopetravičiaus knygos „"(Ne)palankūs vėjai Usnynėje" pristatymas. Renginį pradėjo Tauragnų bibliotekos vedėja Nijolė Šuminienė. Išleistos knygos posmais scenoje prabilo pats autorius ir „Moko" teatro skaitovai.
Apie knygą mintimis dalinosi skaitytojai. J. Belopetravičių sveikino jo kraštiečiai, atvykę iš Gelvonų seniūnijos, Širvintų r., artimieji, draugai, leidinio rėmėjai, kultūros centro darbuotojai. Renginio pabaigoje šokiams ir žaidimams tauragniškius išjudino svečiai - Širvintų kultūros centro Gelvonų filialo folkloro ansamblis „Savingė".
Informaciją pateikė Tauragnų seniūnijos specialistė Laima Čepukienė

Knygos autorę sveikina Vyžuonų seniūnas Audrius Remeikis

Belaukiant šv. Kalėdų ir Kūčių vakaro, buvusi ilgametė Vyžuonų bibliotekos vedėja, Utenos literatų klubo „Verdenė" narė Baniutė Žilėnaitė- Baravykienė išleido daugelį metų rašytos poezijos knygą „Sau ir tau arba atavarai", kurios leidybą rėmė Utenos rajono savivaldybė. Kalėdinę dovaną sau ir mums autorė papuošė pačios pieštomis iliustracijomis. Knygoje nuoširdžiai ir jautriai kalbama apie laikmečius, gimtinę, jausmus, draugus, artimus žmones, neviltį, išėjus Amžinybėn artimiesiems. Autorė eiles skiria ir žinomoms Vyžuonų krašto asmenybėms: B. Radzevičiui, A. Masioniui, L. Grudzinskui, A. Indrašiui...

Įgyvendinant tarptautinį projektą „Darnaus bendradar­biavimo Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos" 2012 m. lapkričio 25 d. Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčioje vyko chorų festivalis „Dainų tiltas", skirtas Šv. Cecilijai, chorų glo­bėjai, pagerbti. Festivalį pradėjo Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansam­blio „Vieversa" šokėjų pa­sirodymas. Sveikinimo žodį tarė Utenos Dievo Apvaizdos klebonas kun. Henrikas Kal­pokas, projekto vadovė Utenos kultūros centro direktorė Asta Motuzienė, Latvijos Preilių muzikos ir menų mokyklos direktorius Alberts Vucans, Utenos ra­jono savivaldybės adminis­tracijos Kultūros skyriaus vedėja Jūratė Misiūnienė ir vyr. specialistė Zita Macke­vičienė.

IMG_19442012 m. lapkričio 22 d. Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčioje vyko tradicinė Utenos krašto bažnytinių chorų ir vargonininkų pagerbimo šventė. Šv. Mišias aukojo Daugailių šv. Antano Paduviečio, Vajasiškio šv. Jono Krikštytojo parapijų klebonas Saulius Kalvaitis. Šventėje dalyvavo Utenos rajono  bažnytiniai chorai, jų vadovai, vargonininkai, dvasininkai. Utenos rajono mero pavaduotojas Vidmantas Valinčius pasveikino šventės dalyvius ir padėkojo  Utenos Dievo Apvaizdos ir Vyžuonų šv. Jurgio bažnyčių vargonininkei Ritai Deveikienei, kasmet padedančiai suburti parapijų chorus į vieną darnų kolektyvą, bei šventės Utenos mero pavaduotojo Vidmanto Valinčiaus sveikinimasorganizatoriui Utenos dekanato dekanui, Utenos Dievo Apvaizdos parapijos klebonui kunigui Henrikui Kalpokui. Po Šv. mišių Utenos Dievo Apvaizdos parapijos salėje vyko Agapė ir leidinio „Utenos krašto vargonininkai, vargonai, bažnytiniai chorai" pristatymas. Leidinio sudarytojos Zita MAckevičienė ir Jovita Žiukelienė dėkingos visiems, be kurių pagalbos, geranoriškumo ir pastangų antrasis šios klnygelės leidimas nebūtų išvydęs dienos šviesos: Onutei ir Pranciškui Aleknavičiams, Užpalių Švč. Trejybės parapijos klebonui Jonui Bučeliui, Virginijai Bučytei - Vaitiekienei, Žydrūnai Čižienei, Rolandai Gudynienei, Aurelijui Janaudžiui, Ritai Jurkevičienei, Raimundui Kaminskui, Arūnui Katinui, Zitai Jurgelėnaitei - Lukošiūnienei, Astai Motuzienei, Stanislovui Šakėnui, Reginai Šalkauskaitei, Tauragnų Šv. Jurgio parapijos klebonui kanauninkui Broniui Šlapeliui, Danutei Strogalytei-Zajančkauskienei, Utenos spaustuvės direktorei Danguolei Šatkauskienei ir spaustuvės kolektyvui.

Nominantai: Vytautas Valiušis, Genovaitė Adiklienė, Nijolė Nagienė ir Anelė Araminienė2012 m. lapkričio 8 d. Alantos dvaro muziejuje-galerijoje pristatyta aštuntoji regioninė konkursinė liaudies meistrų darbų paroda „Aukso vainikas 2012". Siekiant atskleisti ir įvertinti šiuolaikinę liaudies meistrų kūrybą, dar 2005 m. Lietuvos liaudies kultūros centras inicijavo geriausių šalies liaudies meistrų darbų parodą-konkursą, kurio nugalėtojams skiriama simbolinė „Aukso vainiko" nominacija. Šiemet parodoje dalyvavo 73 Utenos, Zarasų, Ignalinos, Visagino ir Molėtų rajonų tautodailininkai.

A. ir  K. Adikliai2012 m. lapkričio mėn. Utenos A. M. Miškinių viešosios bibliotekos meno galerijoje eksponuojama Utenos tautodailininkų klubo ,,Svirnas" keramiko Kazimiero Adiklio ir tapytojos Genovaitės Adiklienės bendra kūrybos darbų paroda.

2012 m. spalio 27d. Utenos tautodailininkų klubo „Svirnas" tautodailininkės G. Adiklienė, J. Levčenkienė, A. Araminienė, A. Žemaitienė ir O. Bražėnienė dalyvavo respublikinėje tautodailės parodoje-konkurse, skirtame poeto Maironio 145-osioms gimimo metinėms paminėti, Raseinių kraštotyros muziejuje. Žiūrovų prizą pelnė Jolita Levčenkienė.

Renginio dalyviai2012 m. spalio 20 d. Tauragnų kultūros centre vyko tradicinis romantinės muzikos festivalis „Po Tauragnų dangum". Festivalyje dalyvavo: Vilniaus karininkų ramovės vokalinis ansamblis „Vilnelė" (vadovė Laima Purlienė), Ignalinos rajono Dūkšto vokalinis trio (vadovė Dangutė Urbonienė), Rokiškio rajono Juodupės kultūros centro ansamblis (vadovė Asta Jakuntavičienė), Anykščių kultūros centro Kavarsko skyriaus romansų atlikėjų grupė (vadovė Leda Kazokienė), Tauragnų kultūros centro meno mėgėjų kolektyvas (vadovė Vilma Valienė), solistai dainininkai - Vidas Rakauskas, Algimantas Čaplinskas, Algimantas Baronas. Renginio dalyvius pasveikino LR Seimo nariai Milda Petrauskienė ir Edmundas Pupinis.
Už renginio nuotraukas dėkojame Žymantui Trimoniui.

Respublikinis seminaras „Tradicinė liaudies grafika: medžio raižiniai" 2012 m. spalio 3 - 9 dienomis Kretingoje vyko respublikinis seminaras „Tradicinė liaudies grafika: medžio raižiniai". Seminarui vadovavo menotyrininkė daktarė Alė Počiulpaitė ir dailininkė grafikė Ina Rūkė. Į seminarą buvo pakviesti Žemaitijos liaudies meistrai medžio drožėjai ir dvi respublikoje žinomos tautodailininkės grafikės - linoraižinių kūrėjos, apdovanotos „Aukso vainikais" Onutė Pusvaškytė iš Kauno ir Odeta Tumėnaitė - Bražėnienė iš Utenos. Be teorinių ir metodinių paskaitų, seminaro dalyviai kūrė medžio raižinius sakraline tematika. Spalio 9 d. vyko seminaro dalyvių medžio raižinių paroda Kretingos krašto muziejuje.

Stepas Eitminavičius "Šimtas metrų Utenėlės" 20122012 metais Lietuvos rašytojų sąjungos narys, pedagogas Stepas Eitminavičius šventė jubiliejinį 60-ąjį gimtadienį. Tradiciškai dovanas gimtadienio proga gauna jubiliatai, tačiau rašytojas nustebino savo kūrybos gerbėjus ir skaitytojus, padovanodamas poezijos knygą „Šimtas metrų Utenėlės" (knygos viršelio autorius – Vytenis Eitminavičius). Autorius visą knygos tiražą dovanojo respublikos bibliotekoms. Stepas Eitminavičius maloniai sutiko pateikti skaitytojams ir elektroninę knygos „Šimtas metrų Utenėlės" versiją >>>. Beje, interneto svetainėje http://www.skeldos.lt skaitytojai gali rasti „Šimtas metrų Utenėlės" versiją, kuroje pateikiami ir neišspausdinti knygoje kūriniai >>>
 
Kitas uteniškis poetas, pedagogas Petras Panavas gražiai pristatė poezijos rinkinį „Šimtas metrų Utenėlės" savo straipsnyje „Keli žodžiai ekspromtu">>>. Tebūnie tai Mokytojo dovana jo mokiniams artėjančios Mokytojo dienos proga, anot Petro Panavo „mokytojo ir rašytojo, įsimylėjusio savąjį kraštą ir jo istoriją, regėjimai bei atsidūsėjimai".

G,Gesevičius2012 m. spalio 4 d. Utenos dailės mokyklos galerijoje įvyko Gintaro Gesevičiaus tapybos ir plakato parodos, skirtos Utenos miesto gimtadieniui, pristatymas ir susitikimas su parodos autoriumi. 

Renginio nuotraukos >>>

2012 m. spalio 1 d. Anykščių koplyčioje vyko XVI Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio koncertas, skirtas PASAULINEI MUZIKOS DIENAI. Koncertavo ZELMA LUKOŠIŪNAITĖ (sopranas), ADOMAS LUKOŠIŪNAS (saksofonas), ZITA LUKOŠIŪNIENĖ (fortepijonas).

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Kino namai logo

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt