Vasara - atostogų metas, tačiau Utenos tautodailininkų klubo „Svirnas'' nariai neatostogauja. Vos tik grįžę iš respublikinės tapybos darbų parodos skirtos Adomo Varno kūrybos pagerbimui, „Svirno'' tautodailininkų klubo nariai Vaidilutė Juškienė, Birutė Valiukienė, Kazimieras Adiklis ir Genovaitė Adiklienė skubėjo į Birštoną, kur vyko respublikinis neigaliųjų dailininkų pleneras. Birštone tautodailininkai sėmėsi patirties iš patyrusio dailininko ir mokytojo plenero vadovo Vidmanto Jankausko. Plenero tema: „Justino Marcinkevičiaus gimtinė". Uteniškių Genovaitės Adiklienės ir Kazimiero Adiklio bendrai nutapytą darbą įsigijo Alsniakiemio kaimo bendruomenė, kuri ruošiasi savo bendruomenės namuose įrengti muziejaus filialą, skirtą poeto Justino Marcinkevičiaus atminimui. Utenos tautodailininkų klubo „Svirnas'' nariai ką šiemet jau dalyvavo Lietuvos kultūros centre Varšuvoje vykusioje tautodailės parodoje. Kita tautodailės paroda-konkursas „Tu, jo numy­lėta Tėvynė!", skirta Jono Mačiulio-Maironio 150-osioms gimimo meti­nėms, uteniškių laukia Raseiniuose. Tautodailininkų klubo „Svirnas'' nariai šiemet taip pat numato tradiciškai dalyvauti regioninėje „Aukso vainiko" parodoje Alantos dvare bei Kazio Šimonio Aukštaitijos tautodailininkų tapybos ir grafikos parodoje-konkurse Kupiškyje. Utenos tautodailininkams vasarą neteks atostogauti. Belieka palinkėti jiems sėkmės, kuriant naujus darbus ir garsinant Utenos kraštą.

Saulius Šližys
Kai 2011 metais pirmą kartą buvo bandoma susibėgti vienai dienai ir „pažaisti" skulptorius, daugelis labai abejojo sumanymo sėkme. Tačiau penki jaunuoliai Utenos rajone, Kaniūkų kaime, per pusdienį įveikė net šešias skulptūras, nustebindami visus, netgi patyrusį tautodailininką skulptorių Vytautą Šemelį. Įdomiausia buvo tai, kad nei vienas jų nė karto rankose nelaikė elektrinės pjaustyklės ir nekrimto skulptūros mokslų.
Po metų tie patys jaunuoliai dar drąsiau kibo į darbą ir apkrito akmens dulkėmis tradicinėje Užpalių Kraštiečių šventėje 2012 m. birželio 2 dieną.

G. Adiklienė ir V.Cikana2012 m. birželio mėn. Utenos tautodailininkų klubo ,, Svirnas" tautodailininkė Genovaitė Adiklienė dalyvavo respublikiniame tautodailininkų keramikų ir tapytojų plenere Zyplių dvare, Šakių r. Genovaitės Adiklinės nutapytą paveikslą „Senas parkas" Zyplių dvaro administratorius V. Cikana priėmė kaip autorės dovaną dvarui ir patalpino dvaro meno galerijoje.

2012 06 Kazimieras Adiklis prie savo paveikslo2012 m. birželio mėn. Utenos tautodailininkų klubo „Svirnas" narys, tautodailininkas Kazimieras Adiklis dalyvavo respublikiniame tautodailininkų plenere J. Marcinkevičiaus tėviškėje Birštono Nemuno vingyje įsikūrusioje poilsiavietėje. Išbandęs jėgas tapyboje, savo drobėje Kazimieras nutapė J. Marcinkevičiaus tėviškę. K. Adiklio tapybos darbą įsigijo Alksniakiemio kaimo bendruomenė, numačiusi kurti poeto muziejų.

Plenero uždarymo akimirka2012 m. birželio mėn. 20 d. Sudeikių dailės galerijoje vyko tradicinio 14-ojo tapytojų pleneras „ALAUŠAS 2012" uždarymas. Plenero kordinatoriai koordinatoriai Lina ir Virgilijus Gaižauskai džiaugėsi itin gausiai į renginį susirinkusiais svečiais. Plenere dalyvavę dailininkai Bronius Uogintas (Palanga), Antanas Obcarskas (Kaunas), Vilija Kisieliūtė - Jonušienė (Vilnius), Janis Spalvins (Riga), Aurina Paškevičienė (Utena), Regina Skomskienė (Utena), Saulius Rudzikas (Druskininkai), Alvydas Bulaka (Kaunas), Marius Mindaugas Danys (Vilnius) apdovanoti plenero globėjo Utenos rajono mero Alvydo Katino padėkos raštais, kuriuos įteikė Utenos rajono savivaldybės Kultūros skyriaus vyr. specialistė Zita Mackevičienė. Plenero dalyvių vardu jo organizatoriams padėkojo dailininkas iš Latvijos, Latvijos nacionalinio komiteto AIAP/IAA UNESCO narys Janis Spalvins. Plenero dalyvius ir organizatorius sveikino LR Seimo narys Edmundas Pupinis, kunigas Povilas Klezys. Saksofono improvizacijomis renginio muzikinį foną kūrė Utenos muzikos mokyklos direktorius Arūnas Katinas.
Renginys baigėsi Alaušo ežero pakrantėje smagiu jo dalyvių bendravimu ir tradicinėmis sudeikiečių vaišėmis - žuviene.

Petras Markevicius2012 m. gegužės 23 – birželio 16 d. Utenos kraštotyros muziejuje eksponuojama kunigo Petro Markevičiaus kūrybos paroda, skirta kunigo, poeto ir dailininko 100-osioms gimimo metinėms. Parodos pristatymas įvyko gegužės 30 d., minint garbaus kunigo, ilgamečio Biliakiemio parapijos klebono, Utenos „Strazdelio" gimtadienį. Ekspozicijoje daugybė kunigo tapytų paveikslų, poezijos sąsiuvinių, knygų, albumų... Parodoje, pristatančioje didžiulį kunigo kūrybos palikimą, dalyvavo jo dukterėčios Danguolė Jonaitienė ir Regina Merkienė, kurios pasidalijo prisiminimais, parodė kokį atminimą yra sukaupusios apie kunigo gyvenimą, kūrybą, tarnystę Dievui ir žmonėms. Prisiminimais taip pat dalijosi ir gražių žodžių negailėjo Daugailių Šv. Antano Paduviečio bažnyčios monsinjoras kunigas Petras Baltuška, Lietuvos rašytojų sąjungos narys poetas Petras Panavas, Utenos krašto garbės pilietis dailininkas, pedagogas Vytautas Petronis, buvęs Utenos seniūnijos seniūnas Algirdas Žukas, kiti garbūs parodos svečiai.

2012-05-182012 m. gegužės 20 d., minint partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną, Utenoje pagerbti Lietuvos partizanai ir Laisvės gynėjai. Renginys prasidėjo Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje. Po Šv. Mišių pasveikinti bažnyčios dekano g. kanauninko Juozapo Kuodžio ir palaiminti Panevėžio vyskupijos vyskupo Jono Kaunecko, renginio dalyviai pajudėjo link Utenio aikštės. Prie paminklo partizanams Utenio aikštėje buvo padėtos gėlės, uždegtos žvakutės, žuvusieji už Lietuvos laisvę pagerbti tylos minute. Vėliau, lydima policijos ekipažų, eisena pasuko link šaulių namų.

GMD2012 m. gegužės 19 d. Utenoje, Utenio aikštėje vyko tarptautinė muziejų bendruomenės akcija „Muziejų naktis" ir Gatvės muzikos diena. Uteniškius ir miesto svečius džiugino vaikų gegužinė, kurioje koncertavo Utenos etninės kultūros centras ir Utenos muzikos mokyklos folkloro studija-ansamblis „Sietynas". Utenos kraštotyros muziejuje  parodoje „Neužmiršti daiktai prabyla" pristatyti pilietinės akcijos metu padovanoti eksponatai. Vakare Utenio aikštėje skambėjo jaunimo muzikinės improvizacijos,  Sauliaus ir Donato Petreikių muzika, gorjo grupė „Saulės broliai". Sutemus žiūrovus stebino Daugpilio kūrybinės grupės „ARTEL A" meninė kompozicija „Spalvos". Renginio metu menininkai kvietė į atviras fotografijos dirbtuves „Retro fotografija", koliažų su smėliu ir lipdytinės keramikos arteles.

2012 m. gegužės 19 d. Utenoje, Utenio aikštėje vykusios tarptautinės muziejų bendruomenės akcijos „Muziejų naktis" ir Gatvės muzikos dienos akimirkos (Violetos Develienės nuotraukos >>>

ZarasuoseVytautas Šemelis
2012 m. gegužės 25-26 dienomis Zarasai minėjo kurortinės tradicijos aštuoniasdešimtmetį ir vasaros sezoną pasitiko reginiu „Gražūs Zarasai tarytum vasara". Iškilmės prasidėjo visą savaitę vykusio akmens skulptorių plenero darbų pristatymu. Jei pernai skulptoriai kūrė darbus vandens tema, šiemet akmenyje buvo įamžinta sėlių praeitis.
Šešios skulptūros buvo įkurdintos skverelyje prie Zarasų apžvalgos rato priešais Zarasų krašto muziejų.
Skulptorius Vytautas Šemelis, išgirdęs gražią legendą, iškalė besislapstantį milžinuką Azerasą. Taigi, dabar kiekvienas, aplankęs Zarasų krašto muziejų, dar kartą sužinos, iš kur kildinamas sėliškas Zarasų miesto ir Zaraso ežero pavadinimas.

Joniškis2012 m. balandžio mėn. Joniškio kultūros centre atidaryta 17-oji respublikinė tautodailininkų tapybos darbų paroda Adomo Varno premijai laimėti. Parodose Adomo Varno premijai laimėti per dvidešimtmetį dalyvavo 770 autorių. Dvidešimt vienas jų jau yra tapęs Adomo Varno premijos laureatais.
Šių metų respublikinėje tautodailininkų tapybos parodoje - 61 autoriaus darbus iš 12 šalies miestų ar rajonų – Druskininkų, Varėnos, Alytaus, Utenos, Vilniaus, Kauno, Pakruojo, Biržų, Telšių, Mažeikių, Plungės ir Joniškio. Paroda buvo eksponuojama visą balandžio mėnesį. Per tą laiką parodos lankytojai tradiciškai balsuodami rinko žiūrovų simpatijų autorių, kuriam Joniškio kultūros centras įsteigė specialų prizą. Adomo Varno premijos laureatą rinko komisija, kuriai vadovavo Lietuvos tautodailininkų sąjungos vadovas Jonas Rudzinskas.

IndrajaĮ uteniškių kraštiečių klubo „Indraja" mišraus choro „Indraja" dešimtmečio jubiliejinį koncertą sekmadienį, 2012 m. balandžio 22 dienos popietę, Vilniaus dailės akademijos salėje susirinko gausus būrys gerbėjų ir choro bičiulių. Pilnutėlėje akademijos salėje skambėjo tradiciniai choro atliekami kūriniai ir naujos kraštietės, Lietuvos rašytojų sąjungos narės, poetės Reginos Katinaitės-Lumpickienės eilių posmais ir pagal maestro Liongino Abariaus sukurtą muziką, dainos.

2012 m. balandžio 21 d. Utenos kultūros centro kieme šurmuliavo Jurginių mugė, kurioje šiemet prekiavo daugiau kaip šimtas tautodailininkų ir amatininkų iš visos Lietuvos.
Jurginių šventės koncerte uteniškius ir svečius džiugino Saldutiškio, Vaikutėnų, Kuktiškių, Vyžuonų, Leliūnų, Daugailių, Užpalių,Tauragnų, Pačkėnų, Kišūnų, Sirutėnų, Biliakiemio, Pakalnių, Sudeikių kaimo kultūros centrų mėgėjų meno kolektyvai.

2012_04_Tautodaile_UKM

2012 m. balandžio 11 d.Utenos kraštotyros muziejuje atidaryta tradicinė kasmetinė Utenos rajono tautodailininkų paroda, kurią susirinkusiems pristatė muziejininkė Rolanda Gudynienė. Šiemet savo kūrinius parodoje eksponuoja 135 liaudies menininkai, tarp kurių ir trys respublikinio konkurso „Aukso vainikas" laureatai Odeta Tumėnaitė-Bražėnienė, Vytautas Valiušis ir Pranas Kaziūnas.
Uteniškius tautodailininkus sveikino  Lietuvos liaudies kultūros centro Tautodailės poskyrio vyr. specialistė  Elena Počiulpaitė ir Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrijos pirmininkė Roma Kraujelienė. Menininkus taip pat sveikino LR Seimo narė Milda Petrauskienė, Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Zita Ringelevičienė ir Kultūros skyriaus vyr. specialistė Zita Mackevičienė. Utenos rajono tautodailininkų klubo „Svirnas" vadovė Gita Juškėnienė įteikė padėkas Utenos kraštotyros muziejaus kolektyvui už parodos organizavimą, UAB „Vilava" generaliniam direktoriui Antanui Vilūnui - už paramą tautodailininkų klubui „Svirnas".

2012_04_Tautodaile_UKM2012 m. balandžio 11 d.Utenos kraštotyros muziejuje atidaryta tradicinė kasmetinė Utenos rajono tautodailininkų paroda, kurią susirinkusiems pristatė muziejininkė Rolanda Gudynienė. Šiemet savo kūrinius parodoje eksponuoja 135 liaudies menininkai, tarp kurių ir trys respublikinio konkurso „Aukso vainikas" laureatai Odeta Tumėnaitė-Bražėnienė, Vytautas Valiušis ir Pranas Kaziūnas.
Uteniškius tautodailininkus sveikino  Lietuvos liaudies kultūros centro Tautodailės poskyrio vyr. specialistė  Elena Počiulpaitė ir Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrijos pirmininkė Roma Kraujelienė. Menininkus taip pat sveikino LR Seimo narė Milda Petrauskienė, Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Zita Ringelevičienė ir Kultūros skyriaus vyr. specialistė Zita Mackevičienė. Utenos rajono tautodailininkų klubo „Svirnas" vadovė Gita Juškėnienė įteikė padėkas Utenos kraštotyros muziejaus kolektyvui už parodos organizavimą, UAB „Vilava" generaliniam direktoriui Antanui Vilūnui - už paramą tautodailininkų klubui „Svirnas". Tautodailininko pažymėjimai įteikti K.Adikliui, L.Kriaučionienei, O.Puodžiukienei, E.Lukoševičienei. Tautodailininkė Alvyra Žemaitienė dėkojo Utenos rajono seniūnijų seniūnams, kultūros darbuotojams, nuoširdžiai padėjusiems organizuoti tautodailininkų parodas seniūnijose. Renginyje grojo Utenos kraštotyros muziejaus etnokultūros specialistas  Raimondas Garsonas.

stiklo galerija

Water music

2024 06 29 08 31 Vargonai vasara

Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į šeštąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį kiekvieno vasaros mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt