E.Vilkickienės2011 m. lapkričio 23 d. Utenos kraštotyros muziejuje buvo atidaryta a. a. Elenos Vilkickienės tapytų šventųjų ir Lietuvos karalių portretų paroda. Parodos pristatyme dalyvavo šeimos nariai, Utenos rajono tautodailininkų klubo „Svirnas" bendruomenė, laikraščio „Utenis" korespondentas A. Meidus, kuris labai šiltai prisiminė savo bendravimą su Elena Vilkickiene ne vien kaip tapytoja, bet kaip ir rašiusia puikius eilėraščius. Tautodailininkų klubo vadovė Gita Juškėnienė uždegė atminties žvakelę, o visi susirinkusieji tapytoją pagerbė tylos ir susikaupimo minute.

Vilniaus universiteto vargonininkas, Nacionalinės vargonininkų asociacijos prezidentas dr. Vidas Pinkevičius, apie vargonus rašo: „išmintingas, vienišas ir paslaptingas... Išmintingas, nes yra „sugėręs" tūkstantmečių kultūrą. Vienišas, nes jo nėra su kuo palyginti. Paslaptingas, nes jo negalima pamatyti. Jį galima tik girdėti – ir štai tada jis atsiskleidžia." O ir iš tikrųjų niekas būtų vargonai be žmonių, kurie sugeba juos prakalbinti. Gera, kad jau ketvirtąjį kartą susirinkę Utenos krašto bažnyčių maestro vargonininkai ir choristai puikia muzika ir giesmėmis 2011 m. lapkričio 22 d. vakarą šlovino Viešpatį svetingoje Utenos Dievo Apvaizdos šventovėje.

Chorų2011 m. lapkričio 20 d. Utenos kultūros centre vyko respublikinis chorų festivalis „DRAUGŲ BALSAI", skirtas šv. Cecilijos, chorų globėjos, dienai paminėti. Renginyje dalyvavo Anykščių šv. Mato bažnyčios kamerinis choras „Salve Cantus", vadovas Rimvydas Griauzdė, Molėtų šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios choras, vadovė Violeta Zutkuvienė, Rokiškio kultūros centro mišrus choras „Sietynas", vadovė Alvyra Krasauskienė, Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos vyrų choras „Sakalas", vadovas Romas Makarevičius, Latvijos Respublikos Preilių r. mišrus choras „Latgale", vadovas Edgards Znutinš, Utenos kultūros centro tremtinių ir politinių kalinių mišrus choras „Ainiai", vadovas ir dirigentas Adolfas Driukas, Utenos kultūros centro vyrų choras „Aukštaičiai", vadovė Milda Kuliešienė, Utenos kultūros centro moterų choras, vadovas Gediminas Gricius, Aleksandro Stulginskio universiteto studentų mišrus choras „Daina", vadovė Ramunė Navickienė, Zarasų kultūros centro mišrus choras „Gelmė", vadovė Jūra Nastajienė.

Kuktiškėse2011 m. lapkričio 19 dieną visus mylinčius liaudišką muziką ir dainą į Kuktiškių kultūros centrą sukvietė respublikinė kaimo kapelų ir liaudies muzikantų šventė „Grok, armonika- 2011". Joje dalyvavo Ignalinos krašto muzikantų kaimo kapela „Lanksva" (vad. Gediminas Giriūnas), Utenos miesto kaimo kapela „Vyturiai" (vad. Kazimieras Streikus), Kupiškio r. Noriūnų bendruomenės kaimo kapela „Lėvenėlė" (vad. Kuktiškių krašto sūnus Rimantas Adomauskas ir bendruomenės pirmininkė Daiva Bubulienė), Vilkaviškio r. Paežerių kaimo tradicinė kapela „Gulbinėlis" bei Kuktiškių kultūros centro mišrus ansamblis ir kapela (vad. Stasė Kapcevičienė). Taip pat armonikas virkdė Molėtų liaudies muzikantai Kęstutis Kuzmickas ir Algimantas Mieliauskas ir kuktiškietė Anelė Araminienė.

Paroda2011 m. lapkričio 18 d. Utenos kultūros centro dailės galerijoje atidaryta Utenos dailininkų tapybos ir tekstilės darbų paroda. Parodos autoriai Danius Galiauskas, Laima Kriukelienė, Vaiva Kazlauskaitė, Elvyra Mažeikienė, Daiva Miškinienė, Aurina Paškevičienė, Jonas Pleckevičius, Dalia Puodžiukienė, Regina Skomskienė, Aušra Stasiškienė, Inga Šaučiūnienė. Paroda skirta Anapilini išėjusių dailininikių Linos Galiauskienės ir Skaidros Preikštas atminimui.

PB0409062011 m. lapkričio 4 d. Vilniuje, Lietuvos dailės muziejaus salėje Radvilų rūmuose buvo atidaryta mūsų kraštiečio iš Utenos seniūnijos Klovinių kaimo kilusio dailininko Valdo Antano Gurskio tapybos darbų paroda „Bėgančio laiko šviesa". Dailininkas, švenčiantis savo gražų 75 -ių metų jubiliejų, buvo pasveikintas daugybės kolegų, draugų, artimųjų bei Utenos rajono savivaldybės atstovų, kurie jubiliatui įteikė Utenos rajono savivaldybės mero Alvydo Katino padėką. Parodą atidarė Romualdas Budrys Lietuvos dailės muziejaus direktorius, menotyrininkė, parodos kuratorė Nijolė Nevčesauskienė ir Vilniaus Dailės akademijos prorektorius prof. Arvydas Šaltenis. Puikiu muzikiniu kūriniu sveikino Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorė, pianistė Aldona Radvilaitė. Nuoširdžiai sveikiname Valdą Antaną Gurskį - puikų žmogų, mielą kraštietį ir savo srities profesionalą su gražiu jubiliejumi ir kūrybinės brandos paroda.

MAsionio2011 m. lapkričio 3 d. 17 val. Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos konferencijų salėje vyko literatūros vakaras „Esė valanda kraštiečiui", skirtas vyžuoniškio poeto Antano Masionio atminimui. Renginyje dalyvavo literatūrologas Virginijus Gasiliūnas, eseistas, vertėjas Laimantas Jonušys, eseistė, savaitraščio „Šiaurės Atėnai" redaktorė Giedrė Kazlauskaitė, poeto giminės. Muzikavo Vyžuonų kultūros centro vokalinis moterų ansamblis „Versmė"(vad. Ramunė Miečiūtė).

Vieversa2011 m. spalio 28 d. 17 val. Utenos kultūros centro didžiojoje salėje vyko šokių ir dainų ansamblio „Vieversa" 15-os metų kūrybinės veiklos sukakčiai skirtas šventinis koncertas „Pas motulę augau".

 

 

Leliūnuose2011 m. spalio 19 d. Vytauto Valiušio keramikos muziejuje Leliūnuose pristatyta regioninė konkursinė liaudies meistrų darbų paroda „Aukso vainikas 2011". Renginyje dalyvavo parodos atrankos komisijos pirmininkė dr. Teresė Jurkuvienė - Lietuvos liaudies kultūros centro tautodailės poskyrio vadovė, komisijos nariai: dr. Alė Počiulpaitė - Lietuvos liaudies kultūros centro tautodailės poskyrio vyriausioji specialistė, Odeta Bražėnienė - tautodailininkė-meno kūrėja, ,,Aukso vainiko" nominantė, Dalia Puodžiukienė – Utenos Krašuonos pagrindinės mokyklos dailės mokytoja metodininkė, menotyrininkė, tapytoja, Vytautas Valiušis - tautodailininkas-meno kūrėjas, ,,Aukso vainiko" nominantas. Gausiai susirinkusius tautodalininkus pasveikino ir Utenos rajono meras Alvydas Katinas.

Lvovas2011 m. spalio 6-8 d. Lucke, dr. Aldonos Vasiliauskienės iniciatyva buvo organizuota jau X-oji konferencija Lucke, skirta Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui. Konferencijoje dalyvavo Utenos rajono tautodailininkai Anelė Araminienė, Gita Juškėnienė, Odeta Tumėnaitė-Bražėnienė, Utenos r. savivaldybės Kultūros skyriaus vyr. specialistė Zita Mackevičienė. Lucke uteniškių tautodailininkų delegacija susipažino su Šv. Bazilijaus Didžiojo bazilijonų vienuolynu Lucke, dalyvo šv. Mišiose, konferencijos atidaryme. Lvovo Religijų istorijos muziejuje surengta Utenos rajono tautodailininkų darbų paroda „Su meile Lietuvai".

LRS2011 m. spalio 5 dieną įvyko Utenos krašto tautodailininkų parodos, skirtos Utenos miesto 750-osioms įkūrimo metinėms, atidarymas LR Seimo II rūmų parodų galerijoje. Renginyje koncertavo Užpalių kanklininkių ansamblis „Pasagėlė". Parodos rėmėjas ir kuratorius LR Seimo narys Edmundas Pupinis. Renginyje gausiai dalyvavo Utenos tautodailininkų klubo „Svirnas" nariai.

Albinas Šilieka2011 m. spalio 2 d. LRT didžiojoje studijoje vykusio koncerto, skirto Angelų sargų dienai metu buvo  teikiami apdovanojimai geriausiems Lietuvos policijos pareigūnams, pasižymėjusiems įvairiose srityse - visuomeninėje, sporto, meninėje veikloje. Už aktyvią kūrybinę veiklą buvo apdovanotas ir Utenos rajono tautodailininkas, Utenos apskr. VPK OVS vyr. postinis Albinas Šileika. Angelo skulptūrą nominantui įteikė etnomuzikologė Loreta Sungailienė. Savo sukurtas prieversptes Albinas Šileika padovanojo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui Raimundui Palaičiui ir etnomuzikologei Loretai Sungailienei.

Saldutiškis2011 m. spalio 2 d. Saldutiškyje šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijoje buvo švenčiami tituliniai šv. Pranciškaus atlaidai. Šventasias Mišias aukojo Kaišiadorių vyskupijos kancleris – kun. bažn. t. lic. Antanas Gediminas Tamošiūnas, giedojo šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios choras vadovaujamas maestro Danutės Zajančkauskienės. Jau tapo tradicija Saldutiškyje rengti Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio koncertus. Iš šiemet į šv. Pranciškaus atlaidus susirinkusiemsi 15-ojo Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio direktorė maestro Zita Lukošiūnienė drauge su viešnia profesore Irena Milkevičiūte padovanojo susirinkusiems nuostabių muzikinių akimirkų.

r2011 m. rugsėjo 27 d. Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje vyko uteniškės Reginos Guntulytės - Rutkauskienės knygos „Pora vienam vakarui" pristatymas. Renginį vedė Regina Stundienė, ištraukas iš knygos skaitė Utenos kultūros centro režisierė Vida Kairienė, muzikavo Utenos muzikos mokyklos skuduitininkės (mokytoja Irena Latonienė).
„Pora vienam vakarui" - antroji uteniškės Reginos Guntulytės knyga. (Pirmoji - „Pavėlavęs laiškas" - išleista 2010 metų pabaigoje). Knyga sudaryta iš 2002-2010 metais parašytų novelių ir apysakų. Jose gvildenami žmonių tarpusavio santykiai, meilės, ištikimybės, jausmų grožio, išdavystės ir abejingumo aspektai, psichologiniai poelgių motyvai. Mėgstantys trumpus kūrinius tokių ras knygoje, o be­sidomintys ilgesnėmis gyvenimo istorijomis taip pat neliks nuskriausti. Jiems skirtos dvi apysakos: „Kelionės romanas" ir „Pora vienam vakarui".
Redaktorė Lionė Mingailienė, korektorė Kristina Klimienė, maketavo Jolanta Bražėnienė. Viršeliui panaudotas Antano Sutkaus nuotraukos fragmentas.

stiklo galerija

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt