Giedrius Mazūras2011 m. balandžio 29 dieną Utenos kultūros centro dailės galerijoje (Aušros g. 49, Utena) įvyko Giedriaus Mazūro jubiliejinės keramikos darbų parodos uždarymas. Renginyje savo kūrybos dainas atliko Rolandas Paškevičius.

Šių metų balandžio mėnesį, jaunosios menininkų kartos skulptoriui sukako 30 metų. Simbolinės autoriaus sukakties proga, parodų lankytojai galėjo susipažinti su paskutiniųjų metų skulptoriaus kūryba, bei naujausiais autoriaus keramikos darbais.

Lenkija2011 m. balandžio 28 d. Lietuvos centre, įsikūrusiame prie Lietuvos ambasados Varšuvoje atidaryta Utenos rajono tautodailininkų klubo ,,Svirnas" narių darbų paroda, kurioje eksponuojami aštuoniolikos šio rajono tautodailininkų darbai: karpiniai iš popieriaus, medžio drožiniai, keramika, riešinės, nėriniai, audiniai, verpstės ir margučiai (darbų autoriai V. Valiušis, M. Saladžiūtė, V. Svigarienė, G. Juškienė, J. Baltienė, R. Semėnas, A. Baldauskas, O. Bražėnienė, A. Araminienė, P. Kaziūnas - skulptūra, S. Gasiūnaitė, R. Indriūnienė, E. Kiškienė, D. Seibutienė, J. Stankevičienė, A. Šileika, I. Eitminavičienė). Parodoje taip pat eksponuojama vilniečių tautodailininkų Klaido Navicko karpinių ciklas ,,Žygio dainos", medžio drožėjo ir liaudies instrumentų meistro Jono Bugailiškio darbai. Parodos atidaryme dalyvavo Vilniaus krašto tautodailininkų bendrijos pirmininkė tautodailininkė Ramutė Kraujalienė, Utenos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Zita Mackevičienė.

Parodos autoriai 2011 m. balandžio 19 d. Utenos kolegijos Sveikatos priežiūros ir socialinės rūpybos fakultete vyko uteniškių dailininkų Vytauto Petronio, Laimos Kriukelienės, Elvyros Mažekienės, Aurinos Paškevičienės, Olgos Meškuotienės, Ingos Šiaučiūnienės, Daivos Leonovienės, Reginos Skomskienės, Daivos Miškinienės, Falmiros Sinicienės, Klemenso Kupriūno, Skaidros Preikštas, Artūro Maračinsko, Alvydo Seibučio, Alvydo Šapokos darbų parodos pristatymas. 

Parodos autorius pasveikino Utenos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja Jūratė Misiūnienė, dailininkų artimieji, bičiuliai ir spaudos atstovai.

 

Renginio dalyviai Utenio aikštėje2011 m. balandžio 14 d. Utenos kraštotyros muziejuje vyko tradicinės pavasarinės Utenos rajono tautodailininkų parodos pristatymas. Į renginį, kurį vedė Utenos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė Zita Mackevičienė, gausiai susirinko Utenos rajono tautodailininkai. Parodos pristatyme dalyvavo ir svečiai iš Biržų - Biržų rajono tautodailininkai. Biržiečių linkėjimus ir dovanas perdavė Lietuvos tautodailininkų sąjungos Biržų skyriaus vadovas Kęstutis Preidžius. 
Lietuvos liaudies kultūros centro Tautodailės poskyrio vyr. specialistė Alė Počiulpaitė įvertino ir apžvelgė parodą bei pateikė naudingų patarimų tautodialininkams, dalyvaujantiems parodoje, siekiantiems „Aukso vainiko" nominantų vardų.

Strazdai2011 m. balandžio 11 dieną Strazdų kaime prie Atminties paminklo žuvusiems partizanams ir Čibirų sodybos šeimininkams buvo susirinkę partizanai, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos ir bendrijos Utenos skyriaus nariai, Rokiškio „Romuvos" ir Obelių gimnazijų moksleiviai ir mokytojai, Rokiškio rajono Obelių istorijos muziejus įkūrėjas, buvęs Lietuvos partizaninio pasipriešinimo dalyvis Andrius Dručkus, LR Seimo narys Algirdas Kaziulėnas, Utenos rajono savivaldybės Kultūros skyriaus vyr. specialistė Zita Mackevičienė, Utenos r. Tauragnų seniūnas Alvydas Danauskas, Strazdų kaimo gyventojai ir Utenos apskrities šaulių 9-osios rinktinės šauliai.

Tautodailininkai (iš dešinės) Rimantas Semėnas, Genovaitė Adiklienė, Odeta Tumėnaitė-Bražėnienė ir Albinas ŠileikaIgnalinoje Kultūros ir sporto centro Etninės ir muziejinės veiklos skyriuje surengta keturių Utenos rajono tautodailininkų klubo "Svirnas"  narių - medžio drožėjų Albino Šileikos ir Rimanto Semėno, karpinių ir linoraižinių meistrės Odetos Tumėnaitės-Bražėnienės ir tapytojos Genovaitės Adiklienės tapybos darbų paroda. Tautodailininkus sveikino Ignalinos rajono mero pavaduotojas Henrikas Šiaudinis, Utenos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Zita Mackevičienė, tautodailininkų šeimų nariai, kolegos ir artimieji. Koncertavo Ignalinos muzikantai.

Renginio dalyviai

2011 m. balandžio 6 d. Lietuvos liaudies kultūros centras ir Utenos etninės kultūros centras Utenos muzikos mokykloje pristatė naują kompaktinę lietuvių liaudies instrumentinės muzikos plokštelę „Utenos krašto muzikantai". Renginyje dalyvavo Lietuvos liaudies kultūros centro folkloro poskyrio vyriausias specialistas Arūnas Lunys, etnologė Gražina Kadžytė, Utenos rajono savivaldybės kultūros skyriaus vyriausia specialistė Zita Mackevičienė. Pristatymo metu koncertavo kapela „Muzikontai iš pa Utenas" (vadovė Rima Garsonienė), muzikantai: Rimas Valentas Trainys, Kazimiero Streikaus šeimyninė kapela, Kazimieras Mackonis, Povilas Barzda, Kęstutis Čiauška.

2011 m. kovo 27 d.  Leliūnų mėgėjų teatras  „Le Liūnė" (vadovas Edmundas Gutauskas) pakvietė į  spektaklio premjerą - Marselio Berkje-Marinje  „Meilė, auksas ir kažkas". Pakalnių kultūros centre gausiai susirinkę žiūrovai, kolegos iš „Žaliaduonių" teatro tarptautinės Teatro dienos proga gavo dovaną - smagų ir nuotaikingą leliūniškių spektaklį.

Donata Prušinskaitė2011 m. kovo 17 d. Utenos kraštotyros muziejuje atidaryta jubiliejinė Utenos tautodailininkų klubo „Svirnas" narės, tautodailininkės Donatos Prušinskaitės tapybos darbų paroda. Renginyje dalyvavo gausus būrys tautodailinkų ir svečių. Parodos autorei buvo išsakyta daugybė šiltų žodžių, grožėtasi jos tapybos darbais, nenuilstama garbaus amžiaus tautodailininkės energija. Parodos metu buvo pristatyta ir pirmoji Donatos Prušinskaitės miniatūrų ir eilėraščių knygutė „Mano paletė", kurią autorė padovanojo kiekvienam parodos atidaryme dalyvavusiam svečiui. Koncertą surengė Rimos Garsonienės vadovaujami jaunieji muzikantai Mindaugas Katinas - trieilė peterburgo armonika, Eligijus Šinkūnas - būgnelis, Lukas Tamašauskas - trieilė armonika. Kartu su jaunaisiais atlikėjais smagiai grojo ir etnomuzikologas Raimondas Garsonas.

Volungė2011 m. vasario 16 d. Utenos muzikos mokykloje jau penktą kartą vyko tradicinis pilietinių dainų ir poezijos festivalis-konkursas „Volunge šauk ąžuole", skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai, Vasario 16-ąjai. Šių metų renginio globėja europarlamentarė Radvilė Morkūnaitė, kuri dainų ir eilėraščių konkurso laimėtojams įsteigė pagrindinį prizą - kelionę į Europarlamentą. Renginio rėmėjai - AB „Utenos trikotažas", UAB „Utenos mėsa", UAB „Liutgaras". Renginio organizatoriai - Utenos muzikos mokykla ir mokytoja Nijolė Gelgotienė. Šio jau tradiciniu tapusio renginio steigėjas ir idėjos autorius - LR Seimo narys Edmundas Pupinis.

Myliu Lietuvą!2011 m. vasario 16 d. vyko jaunimo akcija „Aš myliu Lietuvą!", skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai, Vasario 16-ąjai. Mokiniai, jaunimas, uteniškiai,  pasipuošę tautine atributika, rinkosi prie paminklo Lietuvos partizanams Utenio auikštėje. Akcijoje dalyvavo KASP Didžiosios  Kovos  apygardos 8-osios rinktinė, Utenos apskrities šaulių 9-oji rinktinė. Šalčio nepabūgusius uteniškius pasveikino LR Seimo narys Edmundas Pupinis, kuris šauliams perdavė Lietuvos valstybines vėliavas, KASP Didžiosios  Kovos  apygardos 8-osios rinktinės, 807 kuopos vadas kpl. Karolis Morkūnas.

Parodos atidarymeNuo 2011 m. sausio 20 dienos iki kovo 2 dienos Utenos kultūros centro dailės galerijoje (Aušros g. 49) veiks Lino Blažiūno kūrybos darbų paroda „Kas po ko seka". Pasak parodos autoriaus, ši paroda apie žmogaus ir jį supančios aplinkos kaitos sekas. Sekos gali būti vidinės arba išorinės. Vidinę seką vadina savo būsenų stebėjimu aplinkos vyksmuose. Išorinę - tai, kas nesusiję su autoriumi, aplinkos vyksmų analize. Parodoje pristatomas ir sausa adata atliktas ciklas „Miško hipnozė", kuris šiais metais tradicinėje, kasmetinėje galerijos „Kairė-dešinė" parodoje „Estampas" pelnė „Metų debiuto" nominaciją.
2011 m. vasario 4 dieną įvyko parodos pristatymas ir susitikimas su parodos autoriumi. Parodos pristatymo metu muzikines improvizacijas atliko pianistas Audrius Blažiūnas.

Scena iš spektaklio "Paskutinis kavalierius"Violeta Develienė

Tauragniškiai nuo seno garsėja, kaip aistringi vaidinimų mėgėjai. Tauragnų kultūros centre įsikūręs „Moko" mėgėjų teatras prieš du metus atšventė savo veiklos 10 -metį. Kaip pasakoja tuometinis kolektyvo vadovas Vygantas Varneckas, prieš keletą metų tauragniškių mėgėjų teatras minėjo ir pirmojo spektaklio šimtmetį - 1909 m. Tauragnuose buvo suvaidintas spektaklis „Velnias spąstuose".Scena iš spektaklio

2011 m. sausio 28 dieną pasveikindama visus, susirinkusius į pakartotiną premjerą, Tauragnų kultūros centro koordinatorė Jūratė Šinkūnienė pristatė naują „Moko" mėgėjų teatro spektaklį „Paskutinis kavalierius". Spektaklį režisavo Tauragnų kultūros centre nuo 2010 m. rugsėjo dirbanti režisierė Loreta Juškėnienė.

Vakarą vedė žurnalistė Regina Studienė (kairėje) ir knygos autorė Regina Guntulytė - Rutkauskienė 2011 m. sausio 25 d. Utenos A. Ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje buvo pristatyta Reginos Guntulytės- Rutkauskienės knyga „Pavėlavęs laiškas". Vakarą vedė žurnalistė Regina Studienė, knygos ištraukas skaitė Utenos kultūros centro vyr. režisierė Vida Kairienė, koncertavo  merginų kanklininkių duetas vadovaujamas Adolfo Šapokos gimnazijos mokytojos Irenos Latonienė. Pilnutėlėje salėje tvyrojo šilta ir jauki atmosfera. Knygos autorę sveikino kolegos, kaimynai, bičiuliai. Utenos rajono mero Alvydo Katino padėką ir gėlių puokštę įteikė Utenos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė Zita Mackevičienė.

 

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt