knyga2012 m. sausio 18 d. Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje visuomenei pristatyta Antano Gasperaičio knygas „Rykščių raudos Utenos dvaruos". Knygoje pateikta karštotyriininko Antano Gasperaičio keletą dešimtmečių kruopščiai rinkta vertinga ir iki šiol niekur neskelbta medžiaga apie Utenos krašte gyvenusių dvarininkų šeimas, kurių genealogija siekia senąsias lietuvių, lenkų, rusų ir kitų tautų gimines.

Indrašius2012 m. sausio 12 d. 17 val. Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje vyko knygos apie uteniškį dailininką „Algirdas Indrašius" pristatymas. Knygą išleido VšĮ „Indros radijas". Leidinys finansuotas Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros progra­mos ir asmeninėmis A. Indrašiaus lėšomis.
Leidinyje pristatoma Algirdo Indrašiaus mažoji grafika, tapyba, metalo plastika, skulptūra. Lietuvių ir anglų kalbomis publikuojama medžiaga apie dailininko sodyboje Vyžuonose organizuojamus renginius ir jo paties įsteigtą skulptūrų parką. Pateikiami išsamūs svarbiausių A. Indrašiaus parodų, konkursų sąrašai, reikšmingesnės gyvenimo datos. Sudarytojai Vida Navikienė ir Algirdas Indrašius.

JolitosVisą 2012 metų sausio mėnesį Rokiškio krašto muziejuje veikė uteniškės tautodailininkės, Utenos tautodailininkų klubo „Svirnas" narės Jolitos Levčenkienės tapybos darbų paroda. Parodoje buvo eksponuota beveik 50 paskutinais metais sukurtų Jolitos Levčenkienės paveikslų. Į parodos uždarymą sausio 27 dieną susirinko nemažas būrys meno mylėtojų, kolegų tautodailininkų iš Utenos, tautodailininkės giminaičių. Buvo išsakyta daug gražių žodžių apie parodą ir nuoširdžių linkėjimų autorei.

P,Kaziūnas2011 m. gruodžio 29 d. Kultūros ministerijos Baltojoje salėje įtektos 2011 metų Kultūros ministerijos premijos, kuriomis apdovanoti 19 kultūros ir meno kūrėjų ir 1 įstaiga - už edukacines programas, darbą su vaikais ir jaunimu premija paskatintas Kultūrinių projektų centras už projektą „Kinobusas", kuriame dirba ir kraštietis uteniškis Antanas Surgailis. Premija už tradicinės kultūros puoselėjimą ir skleidimą apdovanotas uteniškis tautodailininkas Pranas Kaziūnas.

Žaliaduonių2011 m. gruodžio 29 d. Utenos kultūros centre „Žaliaduonių" teatras žiūrovus pakvietė į ilgametės „Žaliaduonių" teatro režisierės Almos Eigerdienės atsisveikinimo su šiuo teatru vakarą. „Žaliaduoniai" susirinkusiems padovanojo akimirkas iš spektaklių Antano Miškinio, Pulgio Andriušio, Jauniaus Kulnio, Ričardo Kalyčio, Petro Panavo, Antano Gasperaičio kūrinių motyvais. Herojinius, lyrinius charakterinius ir humoristinius vaidmenis dar kartą atliko: A.Barčys, V.Eismantas, R.Katinaitė-Lumpickienė, A.Danauskas, R. Glasinskas, V. Kairienė, N.Aglinskaitė, S.Balčiūnienė, P. Stumbrys, A. Garunkšnienė, A.Barčys (jaunesnysis), I.Motiejūnienė, Ž.Ryliškienė, J. Babrauskienė, B.Šliogeris, P.Dijokas. Scenografės Danguolė Bliumbergienė, Vida Navikienė, Falmira Sinicienė. Skambėjo Raimondo Jaruševičiaus, Arūno Paškevičiaus muzika. Apšvietėjas - Rimantas Degulis.

V,Nagienės2011 m. gruodžio 22 d. Utenos A. Ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje įvyko uteniškės tautodailininkės Valerijos Nagienės siuvinėtų paveikslų parodos atidarymas. Jaukioje aplinkoje vaikystės pasakų „Eglė žalčių karalienė", „Jūratė ir Kastytis", K. Šimonio ir kiti herojai, šildantys sužvarbusias širdis, atgiję paveiksluose kvietė draugėn bendrystei ir gerumui. Tautodailininkę sveikino gausus būrys giminaičių, bibliotekos direktorės pavaduotoja B. Vaškelienė, Utenos „Bočių" kolektyvas, kaimynai ir Utenos rajono tautodailininkų klubo „Svirnas" nariai. Gražių žodžių meistrei negailėjo ir iš Briuselio atvykęs diplomatas ponas V. Sidabras. Ši paroda – puiki dovana uteniškiams švenčių proga.

2011 m. gruodžio 14 d. Ruklių kaime, reabilitacijos ir nakvynės namuose „Angelų pieva" vyko Adventinis vakaras. Vakaro metu dalyvavo „Angelų pievos" gyventojai, darbuotojai, svečiai iš Utenos ir Sudeikių. Vakarą pradėjo Obelių šv. Onos parapijos klebonas, „Angelų pievos" įkūrėjas kunigas Saulius Kalvaitis. Pagrindinė vakaro tema - padėka Dievui už puikius žmones, padedančius visuose darbuose ir problemų sprendimuose, už nuskriaustųjų likimo palengvinimą, už buvimą šalia sunkiausiomis minutėmis. Kunigas Saulius negailėjo gerų žodžių ir Utenos rajono savivaldybei, remiančiai ir palaikančiai „Angelų pievos" gyventojus, gydytojams, kurie nuolat rūpinasi ir padeda atsitiesti iš priklausomybių besivaduojantiems šių namų gyventojams.

Araminienės2011 m. gruodžio 8 d. Rokiškio krašto muziejuje vyko uteniškės tautodailininkės Anelės Araminienės audinių, drožinių ir tapybos darbų parodos pristatymas. Anelės Araminienės parodos pristatymas gražiai įsiliejo Rokiškio krašto muziejaus renginių mozaiką - į tą pačią dieną čia vyko rokiškiečio Juozo Čepulio drožinių parodos uždarymas, Rokiškio rajono tautodailininkų jubiliatų parodos pristatymas bei „Metų tautodailininko" rinkimai. Utenos tautodailininkų klubo „Svirnas" nariai kartu su parodos autore Anele Araminiene džiaugėsi puikia klubo narės autorine paroda, aplankė Rokiškio krašto muziejuje eksponuojamą Liongino Šepkos medinukų karalystę ir Rimanto Bičiūno tapybos parodą.

Aukštaitiškos pirštinės2011 m. gruodžio 7 d. Utenos kraštotyros muziejuje vyko leidinio „Aukštaitiškos pirštinės" pristatymas. Tai naujausias UAB „Utenos Indra" leidinys - puiki Kalėdų dovana keivienam, besidominčiam aukštaitiškų amatų paveldu. Knygoje publikuojami uteniškių mezgėjų A. Juškienės, G. Kiškienės, O. Mintaučkienės, O. Puodžiukienės ir R. Sriubienės darbai. Taip pat pateikiama nuotraukomis iliustruota ir aprašyta pirštinės mezgimo eiga, spalvotų raštų schemos. Todėl šis leidinys patiks kievienai dar nepamiršusiai mezgimo meno ar norinčiai išmokti megzti šiltas, spalvingas pirštines. Renginio metu daug gražių padėkos žodžių išsakyta knygos sudarytojai ir dailininkei Vidai Navikienei. Renginio metu susirinkusiems koncertavo „Kupolytės" etnografinio ansamblio narės.

Almanachai2011 m. gruodžio 3 d. Utenos kultūros centro dailės galerijoje vyko Advento vakaras, kurio metu buvo pristatomi Aukštaitijos literatų 2010–2011 metais išleisti poezijos almanachai, dalyvo jų autoriai iš Utenos, Dusetų, Svėdasų.

 

 

Sugrįžimai„Kažkas nutrūksta
Viduj
Ir virpa
Jaudulio spyruokle
Galugerkly.
Lyg mažas, bejėgis
Voriukas
Būtų paleidęs žemėn
Nelaisvėn įkliuvusį
Rasos lašą.
Niekam nereikėjo
Šito gerumo.
Nebent tamsai,
Kantriai klausiusiai
Verksmo
Juodą nakties valandą"

Rūta Mikulėnaitė-Jonuškienė
2011 m. gruodžio 1 d. Utenos muzikos mokyklos koncertų salėje įvyko puikus, be galo šiltas koncertas „SUGRĮŽIMAI" ...gyvenimas trapus kaip pirmas ledas...

Atokios stotys2011 m. lapkričio 25 d. Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos konferencijų salėje vyko kūrėjų iš Aukštaitijos ir Žemaitijos knygos „Atokios stotys" pristatymas. Renginyje dalyvavo poetai kunigas Justas Jasėnas, Lietuvos rašytojų sąjungos narė, uteniškė, šiuo metu gyvenanti Didžiojoje Britanijoje Rūta Mikulėnaitė-Jonuškienė, uteniškis poetas, leidėjas Vytautas Kaziela, poetė, vertėja, Lietuvos rašytojų sąjungos narė Regina Katinaitė-Lumpickienė, dailininkas, poetas Gvidas Latakas, dėstytojas, filologas, poetas Danielius Milašauskas, poetas, dailininkas Mindaugas Švėgžda. Renginyje muzikavo bardė Gražina Švėgždė.

E.Vilkickienės2011 m. lapkričio 23 d. Utenos kraštotyros muziejuje buvo atidaryta a. a. Elenos Vilkickienės tapytų šventųjų ir Lietuvos karalių portretų paroda. Parodos pristatyme dalyvavo šeimos nariai, Utenos rajono tautodailininkų klubo „Svirnas" bendruomenė, laikraščio „Utenis" korespondentas A. Meidus, kuris labai šiltai prisiminė savo bendravimą su Elena Vilkickiene ne vien kaip tapytoja, bet kaip ir rašiusia puikius eilėraščius. Tautodailininkų klubo vadovė Gita Juškėnienė uždegė atminties žvakelę, o visi susirinkusieji tapytoją pagerbė tylos ir susikaupimo minute.

Vilniaus universiteto vargonininkas, Nacionalinės vargonininkų asociacijos prezidentas dr. Vidas Pinkevičius, apie vargonus rašo: „išmintingas, vienišas ir paslaptingas... Išmintingas, nes yra „sugėręs" tūkstantmečių kultūrą. Vienišas, nes jo nėra su kuo palyginti. Paslaptingas, nes jo negalima pamatyti. Jį galima tik girdėti – ir štai tada jis atsiskleidžia." O ir iš tikrųjų niekas būtų vargonai be žmonių, kurie sugeba juos prakalbinti. Gera, kad jau ketvirtąjį kartą susirinkę Utenos krašto bažnyčių maestro vargonininkai ir choristai puikia muzika ir giesmėmis 2011 m. lapkričio 22 d. vakarą šlovino Viešpatį svetingoje Utenos Dievo Apvaizdos šventovėje.

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt