162012 m. vasario 15 d. Utenos muzikos mokyklo­je vyko iškilmingas Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo dienos mi­nėjimas. Renginio dalyvius pasveikino Utenos rajono meras Alvydas Katinas, Lietu­vos Respublikos Seimo nariai Edmundas Pupinis ir Milda Petrauskienė. Šventės metu Utenos rajo­no Kultūros ir meno premijos įteiktos uteniškiams Vytautui Latonui, Robertai Macelienei ir Linui Blažiūnui.
Utenos krašto garbės pilie­čių vardai suteikti kraštiečiams - aktoriui Algir­dui Antanui Grašiui, už kūry­bą, lietuvių kalbos, Rytų aukš­taičių tarmės puoselėjimą ir akademikui, Lietuvos edukologijos univer­siteto rektoriui Algirdui Gaižučiui už aktyvią visuomeninę veiklą, garsinant Utenos kraštą.
Utenos rajono savivaldybės atminimo ženklu „Ute­nai - 750 metų" šventės pro­ga apdovanoti: Utenos kultūros centro vyriausioji choreografė, šokių ir dainų ansamblio „Vieversa“ meno vadovė Roberta Macelienė, dailininkas, grafikas Linas Blažiūnas ir Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos ir Aukštakalnio progimnazijos jungtiniam pučiamųjų instrumentų orkestrui vadovaujantis Vytautas Latonas.

Ignalinoje2012 m. vasario 14 d. Ignalinos kultūros ir sporto centro Etninės ir muziejinės veiklos skyriuje pristatyta Utenos liaudies meistrų darbų paroda – vėlimas, tapyba, sodai, pynimas iš vytelių.
Parodos iniciatorė Marija Kirkienė pristatė parodoje eksponuojamų darbų autorius: šiaudų sodų autores uteniškes pedagoges Ireną Eitminavičienę ir Zitą Indriūnienę, tapytojus Povilą Lopetą ir Alvyrą Žemaitienę, vilnos dirbinių ir įvairiausių darbų, pintų iš vytelių meistres Danutę Kiškienę ir Vidą Paulauskienę. Apie Utenos krašto liaudies menininkus pasakojo Utenos rajono savivaldybės Kultūros skyriaus vyr. specialistė Zita Mackevičienė. Susirinkusius į parodos pristatymą linksmino liaudies muzikantai Kazimieras Blaževičius ir Vincas Kliukas.

2012 m. vasario 3 d. Lietuvos Edukologijos universitete Arkivyskupo Mečislovo Reinio auditorijoje vyko renginys, kurio metu pagerbti du iškilūs dvasininkai: arkivyskupas Mečislovas Reinys ir Daugailių šv. Antano Paduviečio bažnyčios ilgametis klebonas monsinjoras Petras Baltuška bei jų atminimo puoselėtoja ir įamžintoja dr. Aldona Vasiliauskienė.
Pristatyta dr. Aldonos Vasiliauskienės monografija „Monsinjoras Petras Baltuška" – jau šeštoji knyga iš autorės serijos „Bažnyčios šviesa".

 

2z2012 m. vasario 2 d. 17 val. Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos konferencijų salėje vyko poezijos, muzikos vakaras „2ž: žmogus ir žirgas". Renginyje dalyvavo Utenos žirgų sporto klubo „Bėras vėjas" įkūrėja Vita Jašinauskaitė, Arklininkystės muziejaus Užpalių seniūnijoje Bajorų kaime įkūrėja Viktorija Jovarienė, žirgų, poezijos, muzikos mylėtojai. Renginį vedė mokytojas Stepas Eitminavičius. Vita Jašinauskaitė pristatė savo kūrybos knygelę „Bėras vėjas".

A.Araminienė2012 m. vasario 1 d. Utenos kraštotyros muziejuje atidaryta Utenos rajono tautodailininkų klubo „Svirnas“ narės, tautodailininkės Anelės Araminienės kūrybos darbų paroda. Salėje puikavosi medžio skulptūros ir tapybos darbai, savo šventės geldoje laukė margučiai, akį džiugino naujausi Anelės audiniai – rankšluosčiai, lovatiesės. Meistrę sveikino LR Seimo narys Edmundas Pupinis, Utenos rajono savivaldybės Kuktiškių seniūnijos seniūnė Gražina Bivainienė ir Kuktiškių kultūros centro administratorė Laimutė Kleinienė, Utenos rajono savivaldybės Kultūros skyriaus vyr. specialistė Zita Mackevičienė, kolegos tautodailininkai, muziejaus darbuotojai.

Indraja2012 m. sausio 28 d. Vilniuje, Dailės akademijoje vyko tradicinis 23-asis uteniškių kraštiečių klubo „Indraja" susitikimas, kuriame dalyvavo Utenos rajono seniūnijų, mokyklų, bendruomenių atstovai. Susirinkusius sveikino uteniškių delegacijos vadovas, Utenos rajono mero pavaduotojas Vidmantas Valinčius, uteniškių kraštiečių klubo „Indraja" prezidentas Arvydas Šaltenis, klubo „Indraja“ viceprezidentė Gražina Kadžytė, LR Seimo nariai Edmundas Pupinis, Milda Petrauskienė. Renginyje koncertavo choras „Indraja" (vadovas Rimantas Vaiginis, dirigentė Rūta Jurgaitienė, akomponiatorė Jurgita Umaraitė). Pasveikinti 2011 m. jubiliatai kraštiečiai, kuriems įteikti Utenos rajono mero sveikinimai. Kraštiečiams savo tapybos darbų parodą dovanojo uteniškė dailininkė Aušra Žvinytė.

Sietynas2012 m. sausio 27 d. Utenos etninės kultūros centras ir Utenos muzikos mokykla pakvietė į kapelijos „Muzikontai iš pa Utenas" ir Utenos muzikos mokyklos folkloro studijos - ansamblio „Sietynas" 10 veiklos metų šventę Utenos muzikos mokyklos koncertų salėje.
Utenos kraštotyros muziejaus etnokultūros specialisto Raimondo Garsono suburta kapelija „Muzikontai iš pa Utenas" jau dešimtmetį džiugina liaudiškos muzikos mėgėjus.

Vytux2012 m. sausio 19 d. 17 val. Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos konferencijų salėje vyko atminimo vakaras „Drobė kaip eilėraštis", skirtas tragiško likimo jaunosios kartos menininkui, tapytojui, aktoriui, utopinių pjesių rašytojui ir režisieriui Vytautui Pakalniui (1972 – 2004) ir naujos, VDA leidyklos ką tik išleistos knygos „Vytautas Pakalnis. VYTUX" pristatymas. Renginyje dalyvo profesorius Arvydas Šaltenis, Vytauto Pakalnio žmona Božena Pakalnienė, tėtis dr. Romas Pakalnis. Vakarą vedė knygos sudarytoja dailėtyrininkė Vaidilutė Brazauskaitė. Susirinkusiems grojo Emilija Pakalnytė ir Neda Surkevičiūtė.

Romauldas Katinas. Ramūno Misiūno nuotrauka2012 metų sausio 18 dieną po sunkios ligos mirė lituanistas, poetas, satyrikas, publicistas žurnalistas Romualdas Katinas.

Jis gimė 1931 metais Utenos rajone Baltakarčių kaime. Mokėsi Utenoje, vėliau lietuvių kalbą ir literatūrą studijavo Vilniaus pedagoginiame universitete. Grįžęs į gimtąjį kraštą, dirbo Antalgės aštuonmetėje mokykloje, rajono laikraštyje „Lenino keliu" atsakingu sekretorium, vėliau redaktoriaus pavaduotoju, rajono partijos komitete skyriaus vedėju, laikraštyje „Utenos apskrities žinios".

Nuo jaunystės rašė eilėraščius, satyras, epigramas, straipsnius. Jo kūryba pradėta publikuoti rajono spaudoje, žurnale „Šluota".

Susikūrus Utenos literatų klubui „Verdenė", 1985 metais įsijungė į jo veiklą.

Jo kūryba publikuojama visuose šešiuose klubo almanachuose „Verdenė".

Romualdas Katinas- Utenos krašto sūnus, čia gimęs, augęs, mokęsis, dirbęs ir kūręs. Kūryboje itin daug šilumos Tėviškei, Gimtinei, Žmonėms. Poezijoje, prozoje, publicistikoje daug įžvalgaus jautrumo tiems, kuriuos gerai pažinojo, kuriuos vertino, gerbė ir mylėjo. Jo kūryba yra mėgstama, skaitoma, dainuojama. Itin vertingos jo apybraižos, kuriose daug dėmesio skiriama žinomiems ir mažiau žinomiems uteniškiams.

knyga2012 m. sausio 18 d. Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje visuomenei pristatyta Antano Gasperaičio knygas „Rykščių raudos Utenos dvaruos". Knygoje pateikta karštotyriininko Antano Gasperaičio keletą dešimtmečių kruopščiai rinkta vertinga ir iki šiol niekur neskelbta medžiaga apie Utenos krašte gyvenusių dvarininkų šeimas, kurių genealogija siekia senąsias lietuvių, lenkų, rusų ir kitų tautų gimines.

Indrašius2012 m. sausio 12 d. 17 val. Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje vyko knygos apie uteniškį dailininką „Algirdas Indrašius" pristatymas. Knygą išleido VšĮ „Indros radijas". Leidinys finansuotas Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros progra­mos ir asmeninėmis A. Indrašiaus lėšomis.
Leidinyje pristatoma Algirdo Indrašiaus mažoji grafika, tapyba, metalo plastika, skulptūra. Lietuvių ir anglų kalbomis publikuojama medžiaga apie dailininko sodyboje Vyžuonose organizuojamus renginius ir jo paties įsteigtą skulptūrų parką. Pateikiami išsamūs svarbiausių A. Indrašiaus parodų, konkursų sąrašai, reikšmingesnės gyvenimo datos. Sudarytojai Vida Navikienė ir Algirdas Indrašius.

JolitosVisą 2012 metų sausio mėnesį Rokiškio krašto muziejuje veikė uteniškės tautodailininkės, Utenos tautodailininkų klubo „Svirnas" narės Jolitos Levčenkienės tapybos darbų paroda. Parodoje buvo eksponuota beveik 50 paskutinais metais sukurtų Jolitos Levčenkienės paveikslų. Į parodos uždarymą sausio 27 dieną susirinko nemažas būrys meno mylėtojų, kolegų tautodailininkų iš Utenos, tautodailininkės giminaičių. Buvo išsakyta daug gražių žodžių apie parodą ir nuoširdžių linkėjimų autorei.

P,Kaziūnas2011 m. gruodžio 29 d. Kultūros ministerijos Baltojoje salėje įtektos 2011 metų Kultūros ministerijos premijos, kuriomis apdovanoti 19 kultūros ir meno kūrėjų ir 1 įstaiga - už edukacines programas, darbą su vaikais ir jaunimu premija paskatintas Kultūrinių projektų centras už projektą „Kinobusas", kuriame dirba ir kraštietis uteniškis Antanas Surgailis. Premija už tradicinės kultūros puoselėjimą ir skleidimą apdovanotas uteniškis tautodailininkas Pranas Kaziūnas.

Žaliaduonių2011 m. gruodžio 29 d. Utenos kultūros centre „Žaliaduonių" teatras žiūrovus pakvietė į ilgametės „Žaliaduonių" teatro režisierės Almos Eigerdienės atsisveikinimo su šiuo teatru vakarą. „Žaliaduoniai" susirinkusiems padovanojo akimirkas iš spektaklių Antano Miškinio, Pulgio Andriušio, Jauniaus Kulnio, Ričardo Kalyčio, Petro Panavo, Antano Gasperaičio kūrinių motyvais. Herojinius, lyrinius charakterinius ir humoristinius vaidmenis dar kartą atliko: A.Barčys, V.Eismantas, R.Katinaitė-Lumpickienė, A.Danauskas, R. Glasinskas, V. Kairienė, N.Aglinskaitė, S.Balčiūnienė, P. Stumbrys, A. Garunkšnienė, A.Barčys (jaunesnysis), I.Motiejūnienė, Ž.Ryliškienė, J. Babrauskienė, B.Šliogeris, P.Dijokas. Scenografės Danguolė Bliumbergienė, Vida Navikienė, Falmira Sinicienė. Skambėjo Raimondo Jaruševičiaus, Arūno Paškevičiaus muzika. Apšvietėjas - Rimantas Degulis.

stiklo galerija

2024 06 29 08 31 Vargonai vasara

Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į šeštąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį kiekvieno vasaros mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt