2010 m. lapkričio 21 d. Utenos kultūros centre, Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčioje ir Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje vyko respublikinio chorų festivalio „Draugų balsai", skirto chorų globėjos šv. Cecilijos dienai paminėti, koncertai. Renginyje dalyvavo Vilniaus miesto mišrus kamerinis choras „SODŽIUS" (vadovė Regina Maleckaitė), Vilniaus įgulos Karininkų ramovės vyrų choras „AIDAS" (meno vadovas ir dirigentas doc. Tadas Šumskas), Visagino Jono Krikštytojo stačiatikių cerkvės choras (choro dirigentė Irina Zacharenko), Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios choras „LAUDATE DOMINUM" (vadovas Pranciškus Aleknavičius), Utenos muzikos mokyklos jaunių choras „UT RE MIO" (vadovė Virginija Šeduikienė), Utenos kultūros centro vaikų popchoras „DECIMA (vadovė Gražina Kapčiuvienė), Utenos kultūros centro moterų choras (vadovas Gediminas Gricius), Utenos kultūros centro vyrų choras „AUKŠTAIČIAI" (vadovė Milda Kuliešienė, dirigentas Gediminas Gricius), Latvijos Respublikos Preilių r. mišrus choras „LATGALE" (vadovas Edgars Znutinš), Utenos kultūros centro tremtinių ir politinių kalinių mišrus choras „AINIAI" ( vadovas ir dirigentas Adolfas Driukas).

Nuotrauka0063
Nuotrauka0067
Nuotrauka0074
Nuotrauka0078
Nuotrauka0081
1/5 
start stop bwd fwd

Spalio 30-oji – politinių represijų aukų atminimo diena Rusijoje. Šįmet į šios dienos renginius įtrauktas ir Dievo Tarnas arkivyskupas Mečislovas Reinys – 1953 m. lapkričio 8 d. miręs Vladimiro kalėjime (180 km. nuo Maskvos), palaidotas šalia kalėjimo esančiose kapinėse, palaidojimo vieta, kaip ir kitų šiame kalėjime mirusių kalinių, nežinoma. Lietuvos Respublikos ambasadoriaus Rusijos Federacijoje Antano Vinkaus iniciatyva Vladimiro kapinėse arkivyskupui M. Reiniui buvo atidengiama memorialinė lenta. Įį Vladimirą (prie Kliazmos) vyko ne tik Lietuvos Respublikos ambasados Rusijos Federacijoje ambasadorius Antanas Vinkus, jo patarėjas Andrius Pulokas, Lietuvos užsienio ministerijos atstovai Marijus Gudynas ir Romanas Judinas, bei Lietuvos dvasininkiją atstovaujantis Vilniaus Šv. Onos bažnyčios rektorius monsinjoras Kęstutis Latoža, bet ir M. Reinio kraštiečiai, jo veiklos tyrėjai ir vardo garsintojai: Zita Mackevičienė (Utenos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė), Antanas Vilūnas (įmonės VILAVA – generalinis direktorius, Daugailių mokyklos bičiulių draugijos pirmininkas) ir dr. Aldona Vasiliauskienė su vairuotoju Igoriu Gerasimovu.

Renginio dalyviai2010 metų spalio 24 d. 12 val. pašventintas Utenos seniūnijos Kvyklių kaimo kryžius. Kryžių sukūrė kraštietis, gyvenantis Kaune, Adolfas Kviklys. Kryžiaus šventinimo iškilmes organizavo Kvyklių kaimo gyventoja Stefanija Juknonienė ir Darata Vanagienė. Kryžių pašventino Kuktiškių parapijos klebonas Juozas Čeberiokas. Šventėje dalyvavo Utenos seniūnijos seniūnas Algirdas Žukas, „Utenos dienos" ir „Utenio" redakcijų žurnalistai. 

2010 m. spalio 23 dieną Utenos kultūros centre įvyko pirmoji respublikinė Peterburgo armonikų šventė. Ją organizavo uteniškiai, etnomuzikologai Raimondas ir Rima Garsonai. Šis renginys, tai jų 15 prasmingų darbo metų rezultatas dalyvaujant instrumentologinėse ekspedicijose visoje Lietuvoje ir bendraujant su liaudies muzikantais.

Renginį vedė Vida Kairienė ir Arūnas Paškevičius. Maloniai kalbinami muzikantai pasakojo smagias ir įdomias istorijas apie Peterburgo armonikas, jų gamybą, įsigyjimą,meistrus, muzikavimą.

Respublikinėje Peterburgo armonikų šventėje dalyvavo 26 trijų kartų, daugiausia aukštaičiai armonikininkai, grojantys jau nuo XX a. pr. mūsų krašte gyvavusiu ir dar iki šių dienų išlikusiu intrumentu – dvieile ar trieile Peterburgo armonika.

Šis instrumentas stebina savo įdomia istorija. Šventėje Utenos krašto žmonės ir patys muzikantai pirmą kartą vienoje vietoje pamatė tiek daug Peterburgo armonikų pagamintų ir fabrike, ir įvairių aukštaičių meistrų dirbtuvėse. Nuo seno muzikantai ir klausytojai ypač žavisi šios armonikos savitu skambesiu, sudėtinga muzikavimo technika, repertuaru. Instrumentas paplitęs tik dalyje Lietuvos - mūsų krašte, tad ir muzikantai atvyko iš Anykščių, Kauno (muzikos mokyklos auklėtinis), Molėtų, Pakruojo (muzikantas įsigijo trieilę, nes sužavėjo instrumentas), Rokiškio, Širvintų, Utenos, Vilniaus ir Zarasų rajonų.

Prieš trejus metus svetingoje Utenos Dievo Apvaizdos parapijoje įvyko Utenos rajono vargonininkų ir bažnytinių chorų dalyvių pagerbimo šventė chorų. Ir šiemet, nenorėdami nutraukti gražios vargonininkų ir bažnytinių chorų pagerbimo šventės lapkričio 22 dieną - Šv. Cecilijos dieną Utenos rajono parapijų vargonininkai ir bažnytinai chorai vėl susitiko Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčioje. Šv. Mišiose, kurias aukojo dvylika Utenos rajono kunigų bei svečias mūsų kraštietis kunigas Virgilijus Liuima iš Papilio, už gyvus ir jau Anapilin iškeliavusius maestro vargonininkus ir bažnytinių chorų dalyvius. Šv. Mišiose giedojo jungtinis beveik visų Utenos krašto bažnyčių choras, kuriam repertuarą parengė ir jam vadovavo vargonininkė Rita Deveikienė. Po Šv. Mišių garbingos jubiliejinės sukakties proga buvo pasveikintas Daugailių Šv. Antano Paduviečio bažnyčios klebonas monsinjoras Petras Baltuška. Vėliau Utenos Dievo Apvaizdos parapijos namuose buvo pristatytas montažas apie Šv. Ceciliją, dainavo Utenos katalikiškos mokyklos – darželio „Varpelis" vaikučiai (mokyt. R. Nikitinienė), giedojo bažnytiniai chorai iš Saldutiškio, Vyžuonų, Biliakiemio ir kitų parapijų bei abiejų Utenos miesto  bažnyčių.

PB220067
PB220071
PB220074
PB220077
PB220085
1/5 
start stop bwd fwd
 

Parodos atidaryme2010 m. spalio 6 d. Utenos kultūros centro dailės galerijoje atidaryta dailės mokytojų kūrybos darbų paroda. Parodoje eksponuojami Rūtos Vanagickienės, Editos Bugvilionytės, Gitanos Strolaitės-Čiškauskienės, Jono Pleckevičiaus, Dalios Puodžiukienės, Giedriaus Mazūro, Jūratės Mitalienės, Daniaus Galiausko, Laimono Šmergelio, Daivos Miškinienės, Olgos Meškuotienės, Daivos Leonovienės, Jovitos Paukštytės, Ingridos Navikienės kūrybos darbai. Keturiolikos autorių kūryba pristatyta Adolfo Šapokos gimnazijos mokytojui Stepui Eitminavičiui ir mokiniams skaitant eiles, dainuojant, vaidinant ir improvizuojant. Kultūros centro vadovė Asta Motuzienė pasveikino parodos dalyvius su knygomis iš Aukštaitijos ir meilės eilėmis. Parodos idėją surengti dailės mokytojų parodą, paskatinusi Utenos švietimo centro vadovė Vitalija Bujanauskienė džiaugėsi pedagogų kūrybingumo skatinimu ir puoselėjimu.  

2010 m. rugsėjo 25 d. Jono ir Marijos Sinių namų vaikų biblioteka švetė 10-ąjį gimtadienį ir Mykolinių bei Vėjų dieną. Visus pasveikino bibliotekos direktorius Micahel Ayre. Sveikinimo žodžius bibliotekos gimtadienio proga tarė Utenos rajono savivaldybės mero pavaduotojas Vidmantas Valinčius, LR Seimo narys Edmundas Pupinis, Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos direktorė Vida Garunkštytė, Utenos vaikų lopšelio-darželio „Želmenėlis" direktorė Sigita Balčiūnienė, kiti svečiai. Gausiai susirinkusiems svečiams koncertavo ir kvietė žaisti žaidimus Utenos vaikų lopšelio-darželio „Želmenėlis" folkloro ansamblis „Kupolytė" (vadovė Elena Kiškienė).

P9250385
P9250386
P9250397
P9250408
P9250417
P9250422
P9250427
P9250430
P9250434
P9250437
P9250440
P9250443
P9250444
P9250447
P9250449
P9250450
P9250457
P9250461
P9250468
01/19 
start stop bwd fwd

Parodos fragmentas2010 m. rugsėjo 25 d. Utenos kraštotyros muziejuje atidaryta Nerijaus Treinio darbų paroda „Miestui ir Valstybei". Dailininkas Nerijus Treinys - Lietuvos valstybinių ordinų, medalių, Lietuvos miestų garbės piliečio ženklų autorius, Lietuvos policijos, kairinių pajėgų, šaulių uniformų kūrėjas, gimė 1971 m. Utenoje. Baigęs Utenos "Saulės" gimnaziją, mokėsi Vilniaus dailės akademijoje. Tai primoji autoirnė Nerijaus Treinio paroda - dovana gimtąjam miestui 749-ojo gimtadienio proga. Parodos atidaryme koncertavo Utenos muzikos mokyklos mokiniai (mokytoja Gintarė Armonaitienė).

„Vieversos" šokėjai2010 m. rugsėjo 18 d. Leliūnuose prie Vytauto Valiušio muziejaus šurmuliavo Molio kermošius. Renginio dalyviai ir svečiai galėjo patys išbandyt puodų žiedimą, padedami paties puodžių karaliaus Vytauto Valiušio, pažiūrėti, kaip lietuvių ir latvių keramikos meistrų rankos kuria molio dirbinius, ūkininkų ir liaudies meistrų turgelyje įsigyti puodžių dirbinių, tautodailininkų darbų, naminių pyragų ir sūrių, medaus ir rudens gėrybių. Molio kermošiaus svečiams koncertavo  Utenos kultūros centro „Vieversos" šokėjai, Garsonų šeimos kapela. Renginyje sveikinimo žodžius tarė Utenos rajono meras Alvydas Katinas, LR Seimo narys Edmundas Pupinis. Žiūrovų dėmesį prikaustė  ir teatralizuotas renginys „XIX a. Utenos valsčiaus turgus".

2010 m. rugsėjo 12 d.  Utenos muzikos mokykloje vyko XIV-ojo Aukštaitijos vargonų muzikos festvalio atidarymo renginys. Žiūrovai pamatė Vytauto Klovos operos „Žalgiris" koncertinį atlikimą, kurį uteniškiams padovanojo LMTA docentė Sabina Martinaitytė ir jos studentai bei absolventai Elena Grigaitytė, Egidijus Bavikinas, Andrius Apšega, Liudas Mikalauskas. Visus į renginį susirinkusius pasveikino ir padėkos žodį Aukštaitijos vargonų muzikos festvalio direktorei ir meno vadovei Zitai  Lukšiūnienei tarė festivalio globėja JAV ambasadorė Lietuvoje Anne E. Derse.

Renginio dalyviai

2010 m. rugsėjo 12 d. Bikuškyje vyko Laisvės paminklo atidengimo iškilmės. Renginio organizatoriai - Lietuvos kariuomenės savanorių sąjunga, Lietuvos Laisvės Kovotojų sąjunga ir Krašto apsaugos bičiulių klubas. Renginys prasidėjo Šv. Mišiomis Sudeikių Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje, vėliau persikėlė į Bikuškio kaimą, kur Laisvės kovų dalyvio, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių ir Lietuvos Laisvės Kovotojų sąjungos nario dailininko Gedimino Ruzgio iniciatyva, padedant  jo artimiesiems, draugams ir kaimynams, pastatytas Laisvės paminklas. Paminklas stovi aukščiausioje kaimo vietoje. Paminklo aukštis 4,20 m - jo višuje šuoliuoja Vytis, kuri bus apšviečiama tamsiu paros metu.

Jau šeštą kartą 2010 metų rugpjūčio 9 - 15 dienomis Ramūno Abukebičiaus iniciatyva vyko VI respublikinis jaunimo kino ir fotografijos forumas Indubakiuose. Renginys organizuojamas, skatinant jaunimo pomėgį filmuoti ir fotografuoti, ugdant jaunąją video, kino ir foto menininkų, bei gamtosaugininkų kartą, sudarant galimybę jaunimui atskleisti savo kūrybinius sugebėjimus, skatinant domėtis gamta, prisiminti kino operatoriaus ir režisieriaus Petro Abukevičiaus kūrybą, galbūt ateityje tęsti jo pradėtus darbus. Baigiamajame forumo renginyje dalyvavo Utenos rajono Tauragnų seniūnas Alvydas Danauskas, Saldutiškio seniūnas Bronius Šliogeris, Utenos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė Zita Mackevičienė.

2010_Indubakiai
2010_Indubakiai (1)
2010_Indubakiai (10)
2010_Indubakiai (11)
2010_Indubakiai (12)
2010_Indubakiai (13)
2010_Indubakiai (2)
2010_Indubakiai (3)
2010_Indubakiai (4)
2010_Indubakiai (5)
2010_Indubakiai (6)
2010_Indubakiai (7)
2010_Indubakiai (8)
2010_Indubakiai (9)
01/14 
start stop bwd fwd

„Vox Animae" Baltramiejaus mugėje renesanso dvasia 2010Jau antrus metus iš eilės Vilniaus VšĮ „Amatų gildija" rengia Baltramiejaus mugę, kuri vyksta rugpjūčio pabaigoje Rotušės aikštėje - istoriškai pagrįstoje miesto vietoje.

Ši mugė, pirmą kartą atgaivinta 2009 m., buvo visus metus trukusio projekto „Vilniaus amatų paveldas" dalis. Organizuojant amatų edukacinius renginius ir rengiant Baltramiejaus mugę, pasirodė nepaprastai aktualu ir prasminga Vilniuje pristatyti seną amato tradiciją, kaip Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestietiškos kultūros išraišką.

IMG_09012010 m. rugpjūčio 9-15 d. Aukštaitijos nacionaliniame parke buvo organizuojamos kūrybinės dirbtuvės ,,DREVINĖ PUŠIS". Kūrybinių dirbtuvių, parodų dalyviai: Linas Blažiūnas, Eglė Vasiliauskaitė, Raimundas Banikonis, Daiva Žilėnaitė, Giedrius Mazūras, tekstilininkų grupė TRY3 – Audrius Lašas, Aleksas Gailieša, Vladas Daškevičius. Rugpjūčio 15 dieną kūrybinių dirbtuvių darbai pristatyti Senovinės bitininkystės muziejuje Medkopio šventės metu.

stiklo galerija

Water music

2024 06 29 08 31 Vargonai vasara

Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į šeštąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį kiekvieno vasaros mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt